نویسنده = عباسعلی رستگار
تعداد مقالات: 2
1. تدوین روش شناسی و چارچوب نظری در نقد فلسفی تئوریهای سازمان و مدیریت (مطالعه موردی: نقد تئوری آشوب)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 125-140

عباسعلی رستگار؛ سید صادق داج خوش؛ غلامحسین همایونی


2. بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 71-88

عباسعلی رستگار؛ کاظم جعفری؛ فاطمه علی‌نیا