نویسنده = کاظم جعفری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 71-88

عباسعلی رستگار؛ کاظم جعفری؛ فاطمه علی‌نیا