نویسنده = محمد مهدی تنعمی
تعداد مقالات: 1
1. نقش فرهنگ سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده در حفظ و نگهداشت کارکنان؛ مطالعه موردی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 109-126

امیرکیوان چایی‌چی؛ محمد مهدی تنعمی؛ شعبان مرادی ایدیشه