نویسنده = محمود غلامی
تعداد مقالات: 2
2. الگوی موانع کارآفرینی سازمانی در یک مرکز صنعتی دفاعی با استفاده از مدل سه‌شاخگی.

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-22

مصطفی لطفی؛ محمود غلامی؛ امیر صادقی؛ علی فرهادی