نویسنده = جعفر عباس پور
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک ایران.

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-26

وجه‌الله قربانی‌زاده؛ جعفر عباس پور؛ مهدی خیراندیش


2. فراتحلیل پژوهش‌های ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان‌های ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-22

مهدی خیراندیش؛ سارا بهفر؛ جعفر عباس پور