نویسنده = فرانک خدایاری
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و رتبه‌بندی موانع چابک‌سازی سازمان تامین اجتماعی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-44

صدیقه طوطیان اصفهانی؛ فرانک خدایاری؛ لیلا ورمزیا


2. شناسایی علل ناکارآمدی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی با ارایه مدل به روش AHP

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 129-152

صدیقه طوطیان اصفهانی؛ فرانک خدایاری؛ علی مداح