نویسنده = زهرا دستی‌گردی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رابطه بین تقدیرگرایی و بهره‌وری نیروی انسانی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 117-134

طیبه عباسی؛ بهاره مقیمی؛ زهرا دستی‌گردی