نویسنده = مینا نوراللهی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار در دانشگاه هوایی شهید ستاری

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 147-162

اباصلت خراسانی؛ مینا نوراللهی؛ داریوش مهری؛ حسین نقش بندی؛ حسین نامدار