نویسنده = ماندانا مومنی
تعداد مقالات: 1
1. امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در دانشگاه هوایی شهید ستاری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 47-66

محمدعلی فلاح؛ علیرضا کسرائی؛ ماندانا مومنی؛ امین رجبی تاج امیر