نویسنده = عبداله وثوقی نیری
تعداد مقالات: 2
1. توسعه قابلیت‌های یادگیری سازمانی در پرتو سرمایه اجتماعی و شادی در محل کار (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 47-72

10.22034/jhrs.2019.101354

مهدی مهذبی؛ عبداله وثوقی نیری؛ عسگری گران‌قراخیل؛ سجاد عبدالله پور


2. الگوی ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بر اساس تکنیک کارت امتیازی متوازن

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 151-177

اسماعیل اسدی؛ محمد ذاکری؛ محسن زراعتی؛ عبداله وثوقی نیری