کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
تعداد مقالات: 6
1. ارتباط بین استقرار مدیریت دانش و توانمندسازی با عملکرد شغلی کارکنان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-22

امیرحسین محمد داودی؛ رویا دادمرزی