کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
الگوی ارزیابی عملکرد مدیران آماد و پشتیبانی با رویکرد جهادی

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 170-194

10.22034/jhrs.2021.139118

محمود غلامی؛ علی فرهادی؛ عبداله وثوقی نیری؛ مسلم فرخی


الگوی ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بر اساس تکنیک کارت امتیازی متوازن

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 151-177

اسماعیل اسدی؛ محمد ذاکری؛ محسن زراعتی؛ عبداله وثوقی نیری