کلیدواژه‌ها = رهبری تحول‌آفرین
تعداد مقالات: 6
2. تأثیر سبک‌های رهبری بر رفتار نوآورانه: نقش تعدیل‌گر درگیری شغلی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-110

10.22034/jhrs.2019.101358

عظیم حمزئیان؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محسن عین علی


5. رهبری و مدیریت دانش: بررسی سبک رهبری تحول آفرین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 29-44

پیمان متقی؛ شعبان مرادی آیدیشه