کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مؤثر بر قصد و نیت کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت.

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 113-130

سید یعقوب حسینی؛ زهره خسروی لقب