کلیدواژه‌ها = کارکردهای منابع انسانی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثربخشی و چالش های مدیریت منابع انسانی در شهرداری منطقه 4 تهران

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 165-186

طیبه عباسی؛ سعید ابریشمی راد؛ نرگس بهادری


2. بررسی نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی در خلق و تسهیم دانش

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 65-84

سعید صحت؛ فرزانه صادقی؛ مصطفی آشنا