کلیدواژه‌ها = توانمندسازی – عوامل بر موثر توانمند سازی – توانمند سازی روانشناختی – تعالی سازمانی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر توانمند سازی نیروی انسانی به منظور تعالی سازمانی (مورد مطالعه : گمرک جمهوری اسلامی ایران)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 45-70

بابک آقاویردی؛ علیرضا مقدسی مقدسی؛ فتاح شریف زاده