کلیدواژه‌ها = استرس شغلی
تعداد مقالات: 8
3. بررسی تأثیر کار هیجانی بر خلاقیت کارکنان با تبیین نقش میانجی استرس شغلی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 23-44

مهدی دهقانی سلطانی؛ اردشیر شیری؛ الهام فرجی؛ امین همتی


4. نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در تاثیر عدالت سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 41-64

احمد علی روح الهی؛ علی رضوی زاده؛ امیر حسن ترک زاده؛ روح الله مرادزاده


6. بررسی نقش رفتار شهروندی در ارتباط با عدالت سازمانی و استرس شغلی با عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی.

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 139-162

احمدعلی روح‌الهی؛ عبدالله وثوقی؛ امیرحسن ترک‌زاده


7. آسیب‌شناسی دلایل استرس شغلی کارکنان مراقبت پرواز.

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 131-150

احمدعلی روح‌الهی؛ احسان احدی‌مطلق