کلیدواژه‌ها = خلق و تسهیم دانش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی در خلق و تسهیم دانش

دوره 5، شماره 15، بهار 1394، صفحه 65-84

سعید صحت؛ فرزانه صادقی؛ مصطفی آشنا