کلیدواژه‌ها = عدالت سازمانی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی نقش تعدیل‏گری ویژگی‏های شخصیتی بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 23-52

کاظم زوار سهل آبادی؛ محمد مهدی فراحی؛ سعید مرتضوی


3. بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل مخابرات منطقه 6 تهران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 123-140

منوچهر جفره؛ راضیه سادات سجادی نژاد


5. تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان‌شناختی بر عملکرد شغلی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 67-88

داود فیض؛ امین کهیاری حقیقت؛ محمد مرادی؛ احسان رحیمی