کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تعداد مقالات: 10
1. الگوی پیشایندهای خودکاوی منابع انسانی: رویکرد آمیخته

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 51-74

10.22034/jhrs.2020.236462.1440

محمد حکاک؛ ًصابر تقی پور؛ میثم جعفری


3. نقش فرهنگ سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده در حفظ و نگهداشت کارکنان؛ مطالعه موردی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 109-126

امیرکیوان چایی‌چی؛ محمد مهدی تنعمی؛ شعبان مرادی ایدیشه


4. نقش فرهنگِ سازمانی در ارتقای هویت سازمانی کارکنان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-22

سیما ساغروانی؛ حسن احمدی مقدم؛ حسین رحمان‌سرشت


5. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 41-60

طلعت‌الشریعه فیروزجائیان.؛ مجتبی فیروزجائیان؛ علی اصغر فیروزجائیان؛ مجتبی احمدی نوذری