کلیدواژه‌ها = انعطاف پذیری
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و رتبه‌بندی موانع چابک‌سازی سازمان تامین اجتماعی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-44

صدیقه طوطیان اصفهانی؛ فرانک خدایاری؛ لیلا ورمزیا