کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 24
5. مطالعه تاثیر تغییر پارادایم‌های فلسفی بر مدیریت دانش

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 189-220

فیروزه رضوی؛ حامد حیدری؛ طاهره رحیمی قاضی کلایه


6. توسعه کارآفرینی سازمانی از طریق توانمندسازهای دانش

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 187-200

پروانه گلرد؛ مریم خلعتبری معظم؛ امیر قاعدی


8. رهبری و مدیریت دانش: بررسی سبک رهبری تحول آفرین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 29-44

پیمان متقی؛ شعبان مرادی آیدیشه


9. تبیین ارتباط اجتماعات کاری و خلق دانش با رویکردی ساختاری؛مطالعه موردی دانشگاه پیام نور.

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 191-217

سیده معصومه میرجعفری لشکاجانی؛ فرنوش خسرویان؛ پیمان اخوان؛ مرضیه بابائیان پور


12. نقش سرمایه‌ انسانی در توسعه ظرفیت خلق دانش سازمانی.

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 49-70

مریم خلعتبری معظم؛ حامد امیری؛ ابراهیم اسکندری؛ علی روزبهانی


13. بررسی رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با مراحل مدیریت دانش

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 157-171

مهسا دانیالی؛ حسن فدایی