کلیدواژه‌ها = شایسته سالاری
تعداد مقالات: 2
2. بررسی چگونگی تأثیر حقو ق و دستمزد بر کاهش فساد اداری و مالی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 85-108

علیرضا قاهردوست؛ حمیدرضا یزدانی؛ سیدمحمدرضا ناصرزاده