کلیدواژه‌ها = شایستگی‎های فکری
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران شهرداری تهران

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 102-126

10.22034/jhrs.2021.130507

فاطمه جوادی فرد؛ علیرضا امیرکبیری؛ محمود دهگان