کلیدواژه‌ها = فقدان انرژی
کاهش اهمال‌کاری کارکنان با گونه‌شناسی مزاج

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 127-150

10.22034/jhrs.2021.130508

فاطمه سادات وهاب زاده مقدم؛ احمد علی خائف الهی؛ جلیل دلخواه