کلیدواژه‌ها = منابع انسانی راکد
تعداد مقالات: 1
1. منابع انسانی راکد پیشران یا بازدارنده عملکرد سازمان: مروری نظام‌مند

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-23

10.22034/jhrs.2021.134030

میر علی سید نقوی؛ محبوبه رشیدی؛ بهروز رضایی منش؛ رضا واعظی