کلیدواژه‌ها = چابکی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و رتبه‌بندی موانع چابک‌سازی سازمان تامین اجتماعی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-44

صدیقه طوطیان اصفهانی؛ فرانک خدایاری؛ لیلا ورمزیا


2. تدوین معیار کمی ارزیابی چابکی حاصل از عملکرد

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-30

سید فرامرز قرآنی؛ صمد بارانی