دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تأثیر‌ سرمایه اجتماعی بر گرایش به کارآفرینی و قابلیت‌های پویا در شرکت‌های دانش‌بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

شهرام خلیل نژاد؛ عماد گل‌محمدی؛ فریبا بهامین


2. مدل‌سازی ساختاری نقش فرهنگ ایمنی بیمار در روابط بین مدیریت کیفیت جامع، یادگیری سازمانی، و تصویر سازمان در بخش خدمات سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

سید محمد حسن حسینی؛ عاطفه فلاح؛ سعید آیباغی اصفهانی


3. مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان های علمی و فناورانه کشورهای منتخب و ارزیابی مولفه ها در جهاد دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

فرامرز نوری؛ نجف قراچورلو؛ سعیده صمدزاد؛ جاوید قهرمانی نهر


4. از دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی تا عملکرد سازمانی: تأثیرات مدیریت استعداد و فناوری اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

یونس نیکخواه تکمه‌داش؛ سید صمد حسینی؛ ناصر صنوبر


5. مطالعه پیامدهای فردی و سازمانی لنگرهای مسیر شغلی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

میثم دهناد؛ یوسف محمدی مقدم؛ علی دلاور؛ زهرا علیپور درویشی