بررسی نقش میانجی هویت سازمانی در تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی سازمانی.

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 23-40

علی اکبر امین بیدختی؛ سید احمد محمدی حسینی؛ مجتبی فیروزجائیان


بررسی تأثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک‌های دولتی شهر تبریز)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 23-40

مهدی زکی پور؛ مجتبی شبگو؛ شهرام میرزائی دریانی


نقش اعتماد عمومی در توسعه مشارکت شهروندان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 23-46

حاجیه رجبی فرجاد؛ کرم‌اله دانش‌فرد؛ محمد مهدی مظاهری؛ علیرضا شیروانی


شناسایی و رتبه‌بندی موانع چابک‌سازی سازمان تامین اجتماعی

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 23-44

صدیقه طوطیان اصفهانی؛ فرانک خدایاری؛ لیلا ورمزیا


بررسی تأثیر کار هیجانی بر خلاقیت کارکنان با تبیین نقش میانجی استرس شغلی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 23-44

مهدی دهقانی سلطانی؛ اردشیر شیری؛ الهام فرجی؛ امین همتی


نقش میانجی یادگیری سازمانی در تاثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی.

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 25-42

شهرام خلیل‌نژاد؛ عماد گل‌محمدی؛ سمیه نیستانی؛ محمدباقر رسوله‌وندی


ارزیابی و رتبه‌بندی پیشایندهای تعادل کار-زندگی در یک سازمان دولتی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 25-48

10.22034/jhrs.2019.95937

حسین گنجی‌نیا؛ سجاد جلال‌جباری؛ محمدعلی فلاح؛ امین رئوف‌شناس یگانه


ارائه چارچوبی برای مدیریت برون‌سپاری فرایندهای منابع انسانی: پژوهش فراترکیب

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 26-53

10.22034/jhrs.2021.257003.1537

حمید رضا یزدانی؛ حمید زارع؛ مرضیه حدپور سراج


ارتقای چابکی سازمانی از طریق کارکردهای مدیریت منابع انسانی.

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 27-45

مهدی زکی‌پور؛ مهدی رستمی؛ حمیرا ساعی نیا


الگوی پیامدهای کیفیت زندگی‌کاری با رویکرد ترکیبی فراتحلیل و مدل‌سازی ساختاری تفسیری

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 27-52

10.22034/jhrs.2020.107694

مهدی خیراندیش؛ حامد خامه چی؛ هومن پشوتنی زاده


رهبری و مدیریت دانش: بررسی سبک رهبری تحول آفرین

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 29-44

پیمان متقی؛ شعبان مرادی آیدیشه


فهم تجربۀ سکوت سازمانی: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه در ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیاری

دوره 10، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 31-50

10.22034/jhrs.2020.228036.1407

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی


بررسی رابطه بدبینی سازمانی با تعهد سازمانی در شعب و ستاد مرکزی پست بانک یزد

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 33-50

حسن بودلایی؛ ناهید کارکن؛ مرضیه قشلاقی