دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 41، پاییز 1400 
2. چارچوب ارزش‌‌آفرینی مدیریت منابع انسانی در پلتفرم‌های حمل‌ونقل

10.22034/jhrs.2021.139110

محمد سعید الماس‌پور؛ حمزه خواستار؛ سعید جعفری نیا؛ بیژن عبدالهی


3. ارائه مدل ارزیابی استراتژیک نظام مدیریت منابع انسانی در هولدینگ‌ها

10.22034/jhrs.2021.139111

جهانیار بامدادصوفی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ حامد دهقانان؛ منصور دهقان نجم آبادی


4. شبیه‌سازی تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بازنشستگی بر اساس ریسک‌های جمعیتی

10.22034/jhrs.2021.139112

حسن چهارمحالی؛ حمیدرضا ایزد بخش؛ حمیدرضا کردلویی؛ میرفیض فلاح شمس


8. الگوی ارزیابی عملکرد مدیران آماد و پشتیبانی با رویکرد جهادی

10.22034/jhrs.2021.139118

محمود غلامی؛ علی فرهادی؛ عبداله وثوقی نیری؛ مسلم فرخی