دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 1-189 (شماره 19 بهار 1395) 
1. فراتحلیل عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک ایران.

صفحه 1-26

وجه‌الله قربانی‌زاده؛ جعفر عباس پور؛ مهدی خیراندیش