دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، آذر 1394، صفحه 1-171 (شماره 17 پاییز 94) 

مقاله پژوهشی

1. الگوی موانع کارآفرینی سازمانی در یک مرکز صنعتی دفاعی با استفاده از مدل سه‌شاخگی.

صفحه 1-22

مصطفی لطفی؛ محمود غلامی؛ امیر صادقی؛ علی فرهادی


2. بررسی نقش میانجی هویت سازمانی در تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی سازمانی.

صفحه 23-40

علی اکبر امین بیدختی؛ سید احمد محمدی حسینی؛ مجتبی فیروزجائیان


4. نقش میانجی تعهد سازمانی در تاثیر هوش هیجانی بر آمادگی سازمانی جهت تغییر

صفحه 61-84

علیرضا کوشکی؛ داود حسین پور؛ اکبر هوشیار؛ اسماعیل اسدی


5. تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی با رویکرد شناختی

صفحه 85-116

ابوالقاسم نادری؛ کمال خرازی؛ یعقوب انتظاری؛ حسن محجوب


6. تبیین رابطه بین تقدیرگرایی و بهره‌وری نیروی انسانی

صفحه 117-134

طیبه عباسی؛ بهاره مقیمی؛ زهرا دستی‌گردی