کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
ارائه مدل خودتوانمند‌سازی کارکنان بهداشت و درمان و حوزه سلامت

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 51-72

10.22034/jhrs.2023.377001.2017

سحر نظیف کار؛ مجتبی امیری؛ آرین قلی‌پور


ارتباط بین استقرار مدیریت دانش و توانمندسازی با عملکرد شغلی کارکنان

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-22

امیرحسین محمد داودی؛ رویا دادمرزی