کلیدواژه‌ها = شاخص‌های مدیریت استعداد
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی مدیریت استعداد در نهاجا

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 117-136

حسن ولی پوری؛ حسین رضایی