کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
نقش رهبری تحول‌آفرین در کارآفرینی سازمانی.

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 79-98

حسن سیفی؛ علی‌رضا مرادی صالح


نقش رهبری تحول آفرین در کارآفرینی سازمانی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 17-36

حسن سیفی؛ علی رضا مرادی صالح