کلیدواژه‌ها = دانش
شایستگی‌های رهبری رؤسای دانشگاه‌ها در نظام آموزش عالی ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 146-165

10.22034/jhrs.2020.128832

ابراهیم خلیلی؛ علی خورسندی طاسکوه؛ علیرضا تنهایی؛ مهدی باقری


نظریه سازمانی حکمت‌گرا

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 77-102

فرج اله رهنورد


توسعه کارآفرینی سازمانی از طریق توانمندسازهای دانش

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 187-200

پروانه گلرد؛ مریم خلعتبری معظم؛ امیر قاعدی


نقش رهبری تحول‌آفرین در کارآفرینی سازمانی.

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 79-98

حسن سیفی؛ علی‌رضا مرادی صالح


نقش رهبری تحول آفرین در کارآفرینی سازمانی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 17-36

حسن سیفی؛ علی رضا مرادی صالح