عوامل تأثیرگذار بر افزایش تعهد دفاعی نظامیان بر اساس آموزه‌های سعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سازمان­های نظامی و کارکنان آن از مهم­ترین عناصر هر جامعه­ای محسوب می‌شوند. به‌کارگیری افراد متعهد به دفاع و همچنین تقویت مستمر روحیه دفاعی آن­ها برای این سازمان­ها از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است. وجود افراد ناشایست و ترسو در میان لشکریان، روحیه سایرین را نیز تخریب می­کند. عوامل مختلفی برافزایش تعهد دفاعی کارکنان نظامی تأثیر دارد که یک زمامدار برای تقویت بنیه دفاعی کشورش باید به همه این عوامل توجه خاص مبذول دارد. این پژوهش با هدف بررسی راهکارهای ایجاد نیروهای نظامی قوی و متعهد به دفاع، از دیدگاه سعدی انجام گردیده است. روش گردآوری داده­ها، روش کتابخانه­ای است. روش مطالعه به این صورت است که با تحلیل محتوای آثار منظوم و منثور سعدی، درون­مایه­هایی که باعث افزایش تعهد دفاعی و اقتدار نظامی کشور می­شود استخراج گردید. یافته­های این پژوهش نشان داد که نحوه استخدام به‌خصوص کارکنان نظامی، برانگیختن و روحیه دادن به آنها، ارتقاء منزلت اجتماعی آنها، برگزیدن و انتصاب فرمانده مناسب، تأمین نیازهای مالی و غیرمالی آنها، افزایش ایمان و تقوای آنها، تدبیر و مدارا با دشمنان، شرکت دادن آنها در آموزش­های نظامی و تمرین­های ورزشی، به‌کارگیری و در اختیار داشتن سلاح­های جنگی پیشرفته و اعتماد­سازی رییس حکومت توسط انتصاب مسئولین شایسته در افزایش تعهد نظامیان به دفاع مؤثر است.

کلیدواژه‌ها