مدیریت ذن: مدیریت اثربخش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه مدیران در دنیایی سرشار از پیچیدگی­فعالیت می­کنند و بواسطه تغییرات سریع آن در معرض شکست قرار دارند. بنابراین، چالش رویاروی آن‌ها توانایی بکارگیری تمامی استعداد­های جسمی و ذهنی برای درک کلیهابعاد هر رویدادو اقدام صحیح در راستای آن است. «ذن[1]»، به‌عنوان روش منحصر­به­ فرد آموزش جسم و ذهن که بر پایه بیداری و اشراق بنا شده با استفاده از تکنیک­های خاص، امکان درک واقعیت به صورت خالص و بی­واسطه و سپس اقدام بر پایه دیدگاهی عمل گرایانه را فراهم می­آورد. بنابراین، بهره­گیری از ذن در حوزه مدیریت، کلید اثربخشی مدیریتی محسوب می­شود. به‏طوری‏که بدون برخورداری از ذن، شایستگی­های عمومی و تخصصی مدیر نه تنها برای سازمان، بلکه برای خود او نیز ارزشمند نخواهد بود. ازاین‏رو، در مقاله حاضر تلاش شده با ارائه مبانی فلسفه ذن به‌عنوان نماد فرهنگ شرق، کاربرد آن در مدیریت بررسی شود و از طریق مقایسه مدیریت سنتی منتسب به غرب با مدیریت ژاپنی برخاسته از شرق، درک مفاهیم رمز­آلود آن تسهیل و سهم عمده آن در اثربخشی بیشتر عملکرد مدیران ژاپنی به نمایش گذاشته شودتا مدیران بتوانند در صورت هم­راستایی ارزش­های فرهنگی خود با ارزش­های زیربنایی ذن، از مزایای آن بهره­مند شوند.[1]-Zen
 

کلیدواژه‌ها