شناسایی‌ عوامل‌ کلیدی موفقیت اجتماعات‌ کاری در سازمان‌های آموزشی؛ مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه نه ­تنها سازمان­های تجاری بلکه سازمان­های ­آموزشی نیز به مقوله اجتماعات­ کاری علاقه­مندند. یک ­اجتماع­ کاری، محدوده­ای از افراد است که­ توسط روابط­ غیررسمی تجربیات خود را انتقال می­دهند. در سال­های اخیر، محققان­ بسیاری در تحقیقات خود به موضوع اجتماعات­ کاری پرداخته­اند و برمبنای اهداف تحقیقاتی­ خود، مجموعه­ای از عوامل را به عنوان عوامل موفقیت اجتماعات­ کاری برشمرده­اند. در تحقیق ­حاضر، سعی بر آن است که با مرور موثرترین تحقیقات صورت­ گرفته در سال­های اخیر، عوامل موفقیت اجتماعات­­ کاری دسته­بندی و تأثیر این عوامل بر دانشگاه‌ها به‌عنوان یک سازمان آموزشی بررسی گردد. براین اساس، یافته­های تحقیق­ بیانگر این­ است که­ در میان عوامل­ موفقیت­ اجتماعات کاری، عامل سازمان، بهینه­سازی تعاملات، زیرساخت ­مناسب­، ابزارهای حمایتی، سیاست­های ­کلان ­و حمایت سازمانی بیشترین تاثیر را بر موفقیت­ اجتماعات­ کاری دارند. این تحقیق می­تواند کمک شایانی به تسهیل فرآیند تشکیل اجتماعات ­کاری و موفقیت آن­ها در دانشگاه­ها با توجه به عوامل شناخته ­شده نماید و به­ تبع آن دانشگاه­ها را از مزایای حاصل از اجتماعات ­کاری برخوردار ­سازد.

کلیدواژه‌ها


دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11
دوره4شماره 11 بهار 1393
خرداد 1393
صفحه 49-64
  • تاریخ دریافت: 23 تیر 1392
  • تاریخ بازنگری: 23 آبان 1392
  • تاریخ پذیرش: 19 بهمن 1392
  • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1393