تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی با رویکرد شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

4 استادیار دانشگاه علوم و فنون هوائی شهید ستاری و دانش آموخته دانشگاه تهران.

چکیده

هدف از این مقاله ارائه  الگوئی برای درک بهتر ماهیت فرایندهای تصمیم گیری‌های استراتژیک مالی است. فرا تحلیل کیفی حاصل از مطالعات انجام شده  حاکی از آن است که تصمیم گیری‌های استراتژیک مالی با سه رویکرد عقلانیت، عقلانیت محدود و رویکرد شناختی قابل مطالعه‌اند. نقصان و عدم تقارن اطلاعات، عدم اطمینان، نقش ارزش‌ها، نگرش‌ها و تأثیر متغیرهای محیطی، شناختی، انگیزشی و احساسی بر تصمیم گیری‌های مالی موید این است که این تصمیم گیری‌ها پدیده­ای مجزا از فرایندهای شناختی نیست و کیفیت فرایندهای تصمیم­گیری به فرایندهای شناختی مربوطه وابسته است، از این رو الگوهای متعارف با محدودیت‌های قابل ملاحظه‌ای همراه هستند. رویکرد شناختی با توجه به در نظر گرفتن نقش فرد تصمیم گیرنده، عوامل سازمانی و تأثیر محیط، بهتر از دو رویکرد دیگر می‌تواند این نوع تصمیمات را تبیین نماید. با توجه به کارکردهای مغز و ذهن و متغیرهای روان شناسی در فرایندهای انتخاب افراد، می‌توان به تقویت نظریه­های اقتصادی جهت درک این انتخاب‌ها مبادرت کرد. از طرفی رویکرد شناختی  این پتانسیل را دارد تا تئوری‌های اقتصادی را  ارتقاء و تقویت نمایند و دیدگاه‌های کامل تر و واقع‌گرایانه تری از رفتارهای اقتصادی ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها