بررسی اثرات سن، خستگی، تجربه و آموزش بر خطای انسانی خلبانان در وقوع سوانح هوایی جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدرس دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری.

2 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری.

3 دانشجوی دکترای مهندسی هوافضا، گرایش آیرودینامیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

اهمیت بررسی سوانح هوایی در یافتن ریشه و علت‌های احتمالی وقوع سانحه و جلوگیری از وقوع سوانح مشابه است. بر اساس آخرین آمار، در 80 درصد سوانح هوایی عامل انسانی به‌ویژه خلبان و کادر پروازی از علت‌های سانحه بوده است. لذا بررسی اثر عامل انسانی و به‌طور خاص خلبان می‌تواند کمک شایانی در شناسایی و رفع علل سانحه کرده و در جلوگیری از سوانح مشابه کمک کننده باشد. در این مقاله، با بررسی تحلیل‌های آماری، به مبحث بررسی سوانح هوایی با تاکید بر اهمیت سن، خستگی، تجربه و آموزش خلبان که با تأثیرگذاری بر ریسک و خطای انسانی خلبان به وقوع سوانح هوایی منجر می‌شوند، پرداخته شده است. با توجه به نتایج حاصل، بررسی کارآمدی قانون 60 سال و 65 سال برای بازنشستگی و جدایی خلبانان از پرواز امری ضروری است. اما مهم‌تر از آن، اهمیت بررسی موردی خلبانان مسن برای تائید سلامت فیزیکی، فیزیولوژیکی، روحی و روانی آن‌هاست که می‌تواند محل قطع زنجیره ایمنی باشد. از طرفی بر اساس مطالعات، خلبانان باید برای کنترل آسیب‌های ناشی از اختلالات/ ناتوانی‌های پروازی به‌دلیل مصرف مواد مخدر، در محدوده‌ی سنی30 تا 45 سال، برای کنترل آسیب‌های ناشی از مصرف الکل در محدوده‌ی سنی 41 تا 45 سال و برای کنترل آسیب‌های ناشی از حملات قلبی-عروقی باید آنان را در محدوده‌ی سنی 51 سال به بعد مورد بررسی بیشتری قرار داد تا با شناسایی خطرات از وقوع سوانح از این دست جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها


دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 28
دوره8 شماره28-تابستان 1397
مرداد 1397
صفحه 71-104
  • تاریخ دریافت: 31 تیر 1396
  • تاریخ بازنگری: 10 شهریور 1396
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1397