نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آراس خاکستری شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های منابع انسانی با بهره‌گیری از روش تلفیقی سوآرا و آراس خاکستری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 53-78]
 • آسیب‌‌شناسی مطالعه‌ای در زمینه بروز رفتارهای غیراخلاقی کارکنان [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 73-90]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی اثربخشی دوره‌های مقدماتی رسته‌ای نهاجا از دیدگاه دانشجویان و فرماندهان یگان‌های اجرایی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی نقش‌آفرینی دانشگاه در پرورش شهروند مسئولیت‌پذیرو راه‌کارهای بهسازی آن [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 129-148]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی نظام ارزشیابی عملکرد نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 133-155]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی مدیریت دانش سازمان با استفاده از مدل سیستم‌های پایا مورد مطالعه: سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان البرز [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-28]
 • آسیب شناسی آسیب‌شناسی پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش در سازمان بر اساس الگوی چرخه حیات [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 71-86]
 • آگاهی اجتماعی بررسی نقش هوش هیجانی در ارتقای اثربخشی سازمانی. [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-16]
 • آگاهی اجتماعی بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 61-74]
 • آگاهی از برند بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آن [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 79-98]
 • آگاهی متعالی رابطه بین هوش معنوی با روحیه‌ی علمی دانشجویان پرستاری شهرستان ساوه. [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 57-76]
 • آمادگی استراتژیک سرمایه انسانی تدوین نیم‏رخ شایستگی مشاغل راهبردی به‏منظور ارزیابی آمادگی راهبردی سرمایه انسانی شرکت صنعتی دوده فام [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 99-124]
 • آمادگی استراتژیک سرمایه انسانی تدوین نیم‌رخ شایستگی مشاغل استراتژیک به منظور ارزیابی آمادگی استراتژیک سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 71-94]
 • آماد و پشتیبانی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران آماد و پشتیبانی با رویکرد جهادی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 170-194]
 • آموزش بررسی عوامل مؤثر بر کارایی منابع انسانی شهرداری استان آذربایجان شرقی. [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 187-202]
 • آموزش توسعه دانشگران در عصر دانش‌محور؛ مطالعه موردی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 51-70]
 • آموزش بررسی اثرات سن، خستگی، تجربه و آموزش بر خطای انسانی خلبانان در وقوع سوانح هوایی جهان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 71-104]
 • آموزش تحلیل راهبرد برون‌سپاری جذب و آموزش منابع انسانی و تأثیر آن بر توانمندسازی کارکنان در وزارت ورزش و جوانان ج.ا.ا. [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 105-132]
 • آموزش خلبانی چند‌رسانه‌ای نمودن آموزش خلبانی دانشگاه هوایی شهید ستاری؛ راه‌کارها و چالش‌ها [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 99-112]
 • آموزش ضمن خدمت مطالعه رابطه آموزش‌های‌ ضمن خدمت و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 149-168]
 • آموزش عالی تحلیل سیاست‌پژوهانه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 103-128]
 • آموزش کارآفرینی تأثیر یادگیری تجربی بر پیشرفت کارآفرینی دانشجویان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 37-54]
 • آموزش منابع انسانی تجزیه و تحلیل و رتبه‌بندی موانع آموزشی اجرای یادگیری الکترونیک برای آموزش منابع انسانی در سازمان‌های دولتی. [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 163-178]
 • آموزش و بهسازی بررسی ارتباط بین اقدام های مدیریت منابع انسانی با شایسته سالاری (مطالعه موردی در شهرداری منطقه 9 تهران) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 119-138]
 • آموزش‌ و پرورش طراحی الگوی نهادگرایی نظام مدیریت منابع انسانی آموزش‌وپرورش [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 65-93]
 • آموزش و پرورش رابطه هوش فرهنگی و توانمندسازی معلمان؛ مطالعه موردی. [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 115-146]
 • آموزش و پرورش مطالعه پیامدهای فردی و سازمانی لنگرهای مسیر شغلی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 93-114]
 • آموزش و پرورش تأثیر اعتماد عاطفی و شناختی بر یادگیری فردی: مطالعۀ نقش میانجی شبکه‌های اجتماعی و تسهیم دانش [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 53-76]
 • آموزش و پرورش نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در تأثیر رهبری مثبت‌گرا بر اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: معلمان مدارس کاشان) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 101-124]
 • آموزش و پرورش – سیاستگذاری بررسی نقش تاریخی دلسوزان در سیاست‌گذاری‌های تربیتی. [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 133-152]
 • آموزش و توسعه بهینه‌سازی برون‌سپاری آموزش و توسعه منابع انسانی با تکنیک مارکوس (نمونه‌پژوهی: شرکت برق و انرژی صبا) [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 74-96]
 • آموزه‌های دینی اصول اخلاق سازمانی در اسلام [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 141-164]
 • آوای کارکنان شناسایی عوامل مؤثر بر آوای سازنده کارکنان در سازمان‎های دولتی ایران (مورد مطالعه: یک سازمان‌ نظامی در شهر تهران) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 95-118]
 • آیات و روایات مضمون‌کاوی مسئولیت اجتماعی سازمان از دیدگاه آیات و روایات: دلالت‌هایی برای دانشگاه‌های جامعه اسلامی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 118-145]

ا

 • ابعاد کیفیت سنجش کیفیت خدمات در مؤسسات آموزشی بر مبنای مدل سروکوال [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 21-40]
 • ابعاد مالی و غیر مالی نقش یادگیری سازمانی در بهبود عملکرد غیر مالی سازمان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 127-144]
 • ابهام نقش ترویج رفتارهای فرانقش و همکاری کارکنان از راه ارتباطات درون‌سازمانی: مطالعۀ میانجی‌گری ابهام نقش و تعهد سازمانی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 125-150]
 • اتحاد نقش هوش سازمانی بر فراموشی سازمانی هدفمند [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 45-70]
 • اتخاذ دیدگاه بررسی ابعاد همدلی در بین اعضای هیأت علمی دارای پست‏های مدیریتی با توجه به نقش جنسیتی. [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • اتکا بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آن [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 79-98]
 • اثرات فردی و سازمانی تأثیر کیفیت سیستم اطلاعاتی بر افراد و سازمان در پرتو رضایت و تمایل کاربران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 31-48]
 • اثربخشی آموزش آسیب‌شناسی اثربخشی دوره‌های مقدماتی رسته‌ای نهاجا از دیدگاه دانشجویان و فرماندهان یگان‌های اجرایی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • اثربخشی سازمانی بررسی نقش هوش هیجانی در ارتقای اثربخشی سازمانی. [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-16]
 • اثربخشی سازمانی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و اثربخشی سازمانی. [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • اثربخشی کارکنان بررسی رابطه‌ ویژگی‌های سازمان یادگیرنده و اثربخشی کارکنان در وزارت کار و امور اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 59-78]
 • اثر واسطه‌ای رابطه بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای تعهد سازمانی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 31-50]
 • اثر واسطه‌ای رابطه رهبری تحول آفرین و بهره‌وری منابع انسانی با در نظر داشتن نقش واسطه‌ای معنویت در محیط کار [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 63-86]
 • اجتماعات‌ کاری شناسایی‌ عوامل‌ کلیدی موفقیت اجتماعات‌ کاری در سازمان‌های آموزشی؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 49-64]
 • اجرا و اداره ارائه چارچوبی برای مدیریت برون‌سپاری فرایندهای منابع انسانی: پژوهش فراترکیب [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 26-53]
 • اجرای استراتژی نگرشی آسیب‌شناسانه به اجرای استراتژی‌ها در سازمان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 89-104]
 • احساسات پیروان بررسی اثر شوخ‌طبعی رهبر بر احساسات پیروان با نقش میانجی فرهنگ بوروکراتیک (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه لرستان) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 27-50]
 • احساس پیوندجویی بررسی رابطه بین احساس عزت‏مندی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 41-56]
 • احساس خودپذیری بررسی رابطه بین احساس عزت‏مندی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 41-56]
 • اخلاق بررسی وضعیت موجود مولفه های اخلاق اسلامی در حوزه فرماندهی نیروهای مسلح.ج.ا.ا و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود و توسعه آنها [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 187-206]
 • اخلاق شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های اخلاق کاری مؤثر بر توسعه تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-30]
 • اخلاق تحلیل مضمون رفتار اخلاقی کارگزاران عمومی بر اساس باب دوم گلستان سعدی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 147-169]
 • اخلاق اسلامی اصول اخلاق سازمانی در اسلام [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 141-164]
 • اخلاق اسلامی بررسی وضعیت موجود مولفه های اخلاق اسلامی در حوزه فرماندهی نیروهای مسلح.ج.ا.ا و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود و توسعه آنها [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 187-206]
 • اخلاق اسلامی کار رابطه اخلاق کار اسلامی و انگیزش کارکنان [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 65-84]
 • اخلاق سازمانی تحلیل کانونی روابط چندگانه مولفه های کارایی سازمانی با اخلاق سازمانی و استرس شغلی در کارکنان دانشگاه اصفهان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 87-118]
 • اخلاق کار شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های اخلاق کاری مؤثر بر توسعه تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-30]
 • اداره بنادر و کشتی‌رانی بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 71-88]
 • اداره کل مخابرات منطقه 6 تهران بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل مخابرات منطقه 6 تهران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 123-140]
 • ادراکات ارزیابی کیفیت خدمات درمانی بیمارستان شهید فیاض‌بخش با استفاده از مدل شکاف توسعه‌یافته خدمات [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 111-127]
 • ادراکات سنجش کیفیت خدمات در مؤسسات آموزشی بر مبنای مدل سروکوال [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 21-40]
 • ادراک از عدالت نقش میانجی حمایت سازمانی در تأثیر ادراک از عدالت، توانمندسازی و انطباق‌پذیری کارکنان بر تعهد سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 145-170]
 • ادراک عدالت فرادستان ویژگی‌های شخصیتی فرادستان و مدیریت چرخه‌های ادراکی ـ رفتاری عدالت در سازمان (مبتنی بر نهج‏البلاغه) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 98-114]
 • ارتباطات بررسی تأثیر ارتباطات بر تسهیم دانش [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 103-122]
 • ارتباطات درون سازمانی ترویج رفتارهای فرانقش و همکاری کارکنان از راه ارتباطات درون‌سازمانی: مطالعۀ میانجی‌گری ابهام نقش و تعهد سازمانی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 125-150]
 • ارتباطات سازمانی شفاف مدل‌سازی پیشایندهای ارتقای گشودگی کارکنان برای پذیرش تغییر [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 184-207]
 • ارتباطات شفاف درونی بررسی تمایل به رفتار اشتراک دانش و اشتیاق شغلی کارکنان از طریق رهبری متنوع‌گرا در شرایط کرونایی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران) [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 131-150]
 • ارتباطات و اعتماد بررسی عوامل موفقیت دورکاری؛ مطالعه موردی در سازمان کار و امور اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-18]
 • ارتش ج.ا.ا سازوکارهای نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در میان کارکنان وظیفه ارتش ج.ا.ا. [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 149-188]
 • ارتش ج.ا.ا شناسایی استراتژی‌ های توسعه رهبری و اثر آن بر مدیریت سرمایه‌ های انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بحران‌ های زیستی-ویروسی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • ارتقای سلسله‌مراتبی شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای فراست سیاسی مدیران دولتی با استفاده از رویکرد دلفی فازی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 124-146]
 • ارزش‌آفرینی چارچوب ارزش‌‌آفرینی مدیریت منابع انسانی در پلتفرم‌های حمل‌ونقل [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 26-49]
 • ارزش ادراک شده بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان؛ مطالعه موردی در بانک کشاورزی استان ایلام [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 35-50]
 • ارزش ایمنی بررسی رابطه بین سازگاری شغلی وفلات زدگی شغلی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 45-68]
 • ارزش پیشرفت بررسی رابطه بین سازگاری شغلی وفلات زدگی شغلی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 45-68]
 • ارزش پیشنهادی اشتغال مفهوم‌پردازی گزاره‌های ارزشی کارکنان: مرور نظام‌مند ادبیات [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]
 • ارزش پیشنهادی کارفرما مفهوم‌پردازی گزاره‌های ارزشی کارکنان: مرور نظام‌مند ادبیات [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]
 • ارزش پیشنهادی کارکنان مفهوم‌پردازی گزاره‌های ارزشی کارکنان: مرور نظام‌مند ادبیات [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]
 • ارزش جایگاه بررسی رابطه بین سازگاری شغلی وفلات زدگی شغلی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 45-68]
 • ارزش خودمختاری و سبک سازگاری بررسی رابطه بین سازگاری شغلی وفلات زدگی شغلی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 45-68]
 • ارزش راحتی بررسی رابطه بین سازگاری شغلی وفلات زدگی شغلی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 45-68]
 • ارزش عمومی بررسی و اولویت‌بندی نقش ابعاد دولت الکترونیک در ارتقای ارزش عمومی سازمان‌های دولتی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-18]
 • ارزش نوع‌دوستی بررسی رابطه بین سازگاری شغلی وفلات زدگی شغلی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 45-68]
 • ارزش‌های فرهنگی طراحی الگوی انحصارگرایی تخصصی کارکنان با روش داده‌ بنیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-22]
 • ارزش ویژه برند بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آن [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 79-98]
 • ارزشیابی عملکرد ارزیابی سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان و ارائه الگوی پیشنهادی؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 129-148]
 • ارزشیابی عملکرد آسیب‌شناسی نظام ارزشیابی عملکرد نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 133-155]
 • ارزیابی استراتژیک منابع انسانی ارائه مدل ارزیابی استراتژیک نظام مدیریت منابع انسانی در هولدینگ‌ها [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 50-70]
 • ارزیابی عمکلرد شناسایی کارکردهای شناختی تاثیرگذار بر عملکرد شناختی مدیران راهبردی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 50-70]
 • ارزیابی عملکرد بررسی تأثیر سیاست‌های ارزیابی عملکرد بر بهره وری منابع انسانی در شرکت دخانیات ایران. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 68-89]
 • ارزیابی عملکرد انتخاب کارمند نمونه بر اساس مدل تاپسیس سلسله‌مراتبی در محیط فازی. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 170-189]
 • ارزیابی عملکرد الگوی ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بر اساس تکنیک کارت امتیازی متوازن [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 151-177]
 • ارزیابی عملکرد انتخاب روش مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تکنیک‏های تصمیم‏گیری چندمعیاره در شرکت ساپکو [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 105-123]
 • ارزیابی عملکرد الگوی ارزیابی عملکرد مدیران آماد و پشتیبانی با رویکرد جهادی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 170-194]
 • ارزیابی عملکرد ارائه الگوی ارزیابی عملکرد چندسطحی مراکز درمانی : رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • ارزیابی عملکرد چندسطحی ارائه الگوی ارزیابی عملکرد چندسطحی مراکز درمانی : رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • ارزیابی و سنجش ارائه چارچوبی برای مدیریت برون‌سپاری فرایندهای منابع انسانی: پژوهش فراترکیب [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 26-53]
 • ارضای نیاز درونی بررسی تمایل به رفتار اشتراک دانش و اشتیاق شغلی کارکنان از طریق رهبری متنوع‌گرا در شرایط کرونایی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران) [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 131-150]
 • ارگونومی تحلیلی بر مقوله‌های انسانی ارگونومی در شرکت انتقال گاز ایران با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 122-139]
 • استراتژی نگرشی آسیب‌شناسانه به اجرای استراتژی‌ها در سازمان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 89-104]
 • استراتژی‌های آموزشی توسعه دانشگران در عصر دانش‌محور؛ مطالعه موردی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 51-70]
 • استراتژی‌های تحرک دانش مروری بر استراتژی‌های تحرک دانش در سازمان‌های دانش محور [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-30]
 • استراتژی‌های توسعه رهبری شناسایی استراتژی‌ های توسعه رهبری و اثر آن بر مدیریت سرمایه‌ های انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بحران‌ های زیستی-ویروسی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • استرس شغلی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در تاثیر عدالت سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 41-64]
 • استرس شغلی تحلیل کانونی روابط چندگانه مولفه های کارایی سازمانی با اخلاق سازمانی و استرس شغلی در کارکنان دانشگاه اصفهان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 87-118]
 • استرس شغلی بررسی نقش رفتار شهروندی در ارتباط با عدالت سازمانی و استرس شغلی با عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی. [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 139-162]
 • استرس شغلی آسیب‌شناسی دلایل استرس شغلی کارکنان مراقبت پرواز. [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 131-150]
 • استرس شغلی رابطه ابعاد شخصیت و هوش هیجانی با استرس شغلی؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-28]
 • استرس شغلی تأثیر رابطه‌بازی بر سلامت روان: بررسی نقش میانجی منفی‌گرایی شفاهی، استرس و تمایل به ترک خدمت کارکنان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 73-88]
 • استرس شغلی بررسی تأثیر کار هیجانی بر خلاقیت کارکنان با تبیین نقش میانجی استرس شغلی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 23-44]
 • استرس شغلی ارزیابی و رتبه بندی پیشایندهای استرس شغلی در میان کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان سمنان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 225-256]
 • استعداد مدیریت استعداد؛ مفاهیم و مدل‌ها [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 121-138]
 • استعداد بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی. [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 19-42]
 • استعداد طراحی الگوی تلفیقی مدیریت استعداد به روش تحلیل مضمون [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 79-104]
 • استعداد دیجیتال تبیین مدل مدیریت استعدادهای دیجیتال در صنعت بانکداری ایران؛ رویکردی ترکیبی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 24-50]
 • استقرار مدیریت دانش ارتباط بین استقرار مدیریت دانش و توانمندسازی با عملکرد شغلی کارکنان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 1-22]
 • اسکندر نامه سیمای فرماندة نظامی آرمانی در اِسکندرنامه [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 149-170]
 • اسلام نگرشی بر رویکرد اسلامی در مدیریت تعارض [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 87-110]
 • اشتراک دانش تأثیر اشتراک دانش بر ارتقای سرمایه‌های انسانی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 123-137]
 • اشتراک دانش عوامل تعیین کننده تمایل به اشتراک دانش و رفتار اشتراک دانش [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 105-118]
 • اشتراک دانش بررسی تمایل به رفتار اشتراک دانش و اشتیاق شغلی کارکنان از طریق رهبری متنوع‌گرا در شرایط کرونایی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران) [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 131-150]
 • اشتراک گذاری دانش بررسی عوامل موثر در اشتراک گذاری دانش مدیران میانی صنعت بیمه در ایران [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 23-44]
 • اشتغال پل طراحی چارچوب تصمیم‌گیری اشتغال پل با رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 1-23]
 • اصلاح و بهبود ارائه چارچوبی برای مدیریت برون‌سپاری فرایندهای منابع انسانی: پژوهش فراترکیب [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 26-53]
 • اعتماد نقش اعتماد عمومی در توسعه مشارکت شهروندان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 23-46]
 • اعتماد بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان؛ مطالعه موردی در بانک کشاورزی استان ایلام [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 35-50]
 • اعتماد تاثیر آموزش مقدماتی رسته‌ای بر توانمندی روانشناختی دانش‌آموختگان رشته مدیریت؛ مطالعه موردی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 19-36]
 • اعتمادبه‌نفس الگوی پیشایندهای خودکاوی منابع انسانی: رویکرد آمیخته [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 51-74]
 • اعتماد سازمانی ارتقاء اعتماد با رویکرد عدالت سازمانی؛ مطالعه‌ای در پژوهشگاه صنعت نفت [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 69-86]
 • اعتماد سازمانی بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 103-128]
 • اعتماد سازمانی شکست اعتماد سازمانی به وسیلۀ مدیران روان‌پریش: واکاوی نقش سرپرستی توهین‌آمیز و افول رضایت شغلی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 75-100]
 • اعتماد سازمانی نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در تأثیر رهبری مثبت‌گرا بر اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: معلمان مدارس کاشان) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 101-124]
 • اعتماد سازمانی مدل‌سازی پیشایندهای ارتقای گشودگی کارکنان برای پذیرش تغییر [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 184-207]
 • اعتمادسازمانی بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 71-96]
 • اعتماد شناختی تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین و عملکرد تیم (گروه های آموزشی) در دانشگاه ها با تاکید بر مولفه اعتماد شناختی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 67-86]
 • اعتماد شناختی تأثیر اعتماد عاطفی و شناختی بر یادگیری فردی: مطالعۀ نقش میانجی شبکه‌های اجتماعی و تسهیم دانش [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 53-76]
 • اعتماد عاطفی تأثیر اعتماد عاطفی و شناختی بر یادگیری فردی: مطالعۀ نقش میانجی شبکه‌های اجتماعی و تسهیم دانش [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 53-76]
 • اعتماد عمومی نقش اعتماد عمومی در توسعه مشارکت شهروندان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 23-46]
 • اعتماد میان فردی بررسی نقش اعتماد میان فردی در تسهیم دانش سازمانی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 109-124]
 • اعتماد و همکاری مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی الکترونیک در دستگاه‌های عمومی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • اعضای هیات علمی ارتباط توانمندسازی روانشناختی با تمایل اعضای هیئت علمی به برنامه‌های بالندگی با نقش میانجی انگیزش درونی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 25-46]
 • اقتصاد ایده آسیب‌شناسی پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش در سازمان بر اساس الگوی چرخه حیات [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 71-86]
 • اقتصاد شناختی تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی با رویکرد شناختی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 85-116]
 • اقدامات استراتژیک منابع انسانی نقش میانجی یادگیری سازمانی در تاثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی. [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 25-42]
 • اقدامات منابع انسانی ترویج رفتار کاری نوآورانه از راه اقدامات منابع انسانی و سرمایۀ روانشناختی: مطالعۀ نقش میانجی انعطاف‌پذیری منابع انسانی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 135-154]
 • اکتشاف مطالعه ای بر رویکرد اکتشافی در برنامه ریزی سناریو [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 111-137]
 • التزام کارکنان تأثیر جبران خدمات کل بر التزام کارکنان با در نظر داشتن قرارداد روانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-20]
 • الگو الگوی مدیریت هویت‌یابی کارکنان در سازمان‌های عمومی؛ کاربرد رویکرد آمیخته [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 97-123]
 • الگوهای ذهنی بررسی رابطه‌ ویژگی‌های سازمان یادگیرنده و اثربخشی کارکنان در وزارت کار و امور اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 59-78]
 • الگوی انتقالی هالتون شناسایی عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار در دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 147-162]
 • الگوی پارادایمی تحلیلی بر مقوله‌های انسانی ارگونومی در شرکت انتقال گاز ایران با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 122-139]
 • الگوی تلفیقی طراحی الگوی تلفیقی مدیریت استعداد به روش تحلیل مضمون [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 79-104]
 • الگوی وی‍ژگی های شغلی بررسی و تحلیل تاثیر ویژگی های شغلی و کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی. [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 41-60]
 • امکان سنجی بررسی نقش پیشران عزت نفس سازمانی در توفیق پیاده‏سازی مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه: (بانک حکمت ایرانیان). [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 53-78]
 • امور تحصیلی مطالعه عوامل مؤثر بر بهبود میزان مشارکت اولیاء در فرآیند تحصیلی فرزندان [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 17-40]
 • انتظارات ارزیابی کیفیت خدمات درمانی بیمارستان شهید فیاض‌بخش با استفاده از مدل شکاف توسعه‌یافته خدمات [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 111-127]
 • انتظارات سنجش کیفیت خدمات در مؤسسات آموزشی بر مبنای مدل سروکوال [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 21-40]
 • انتظارات و منابع ارزیابی و رتبه‌بندی پیشایندهای تعادل کار-زندگی در یک سازمان دولتی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]
 • انتقال آموزش شناسایی عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار در دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 147-162]
 • انتقال دانش تأثیر انگیزه درونی و بیرونی بر انتقال دانش (مورد مطالعه: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی). [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 31-48]
 • انتقال دانش مروری بر استراتژی‌های تحرک دانش در سازمان‌های دانش محور [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-30]
 • انتقال منابع انسانی پیشایندها و رهاوردهای سپارش منابع انسانی: رویکرد فراترکیب [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 1-25]
 • انتقام‌جویی تأثیر مشکلات میان‌فردی بر تعارض کار- خانواده: واکاوی نقش میانجی‌گر فرسودگی احساسی و تعدیل‌گر انتقام‌جویی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 109-134]
 • انحصارگرایی تخصصی طراحی الگوی انحصارگرایی تخصصی کارکنان با روش داده‌ بنیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-22]
 • اندازه اثر فراتحلیل عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک ایران. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-26]
 • اندازه اثر فراتحلیل پژوهش‌های ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان‌های ایران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-22]
 • انسان گرای بنیادی نظریه سازمانی حکمت‌گرا [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 77-102]
 • انسان‌گرایی بنیادی مطالعه تاثیر تغییر پارادایم‌های فلسفی بر مدیریت دانش [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 189-220]
 • انطباق‌پذیری نقش میانجی حمایت سازمانی در تأثیر ادراک از عدالت، توانمندسازی و انطباق‌پذیری کارکنان بر تعهد سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 145-170]
 • انعطاف پذیری شناسایی و رتبه‌بندی موانع چابک‌سازی سازمان تامین اجتماعی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 23-44]
 • انعطاف‌پذیری رفتاری مدل ارتقای چابکی سازمانی مبتنی بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی در صنعت بانکداری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-26]
 • انعطاف‌پذیری سازمانی تأثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر دوسوتوانی سازمانی در یگان‌های نظامی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 91-116]
 • انعطاف‌پذیری منابع انسانی ترویج رفتار کاری نوآورانه از راه اقدامات منابع انسانی و سرمایۀ روانشناختی: مطالعۀ نقش میانجی انعطاف‌پذیری منابع انسانی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 135-154]
 • انعطاف‌پذیری منابع انسانی مدل ارتقای چابکی سازمانی مبتنی بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی در صنعت بانکداری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-26]
 • انعطاف پذیری منابع انسانی فراتحلیل پیشایندها و رهاوردهای انعطاف پذیری منابع انسانی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • انعطاف‌پذیری مهارتی مدل ارتقای چابکی سازمانی مبتنی بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی در صنعت بانکداری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-26]
 • انعطاف‌پذیری وظیفه‌ای مدل ارتقای چابکی سازمانی مبتنی بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی در صنعت بانکداری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-26]
 • انفصال از خدمت داوطلبانه و غیرداوطلبانه طراحی الگو کارکردهای منابع انسانی در راستای مدیریت انفصال کارکنان با رویکرد پژوهشی آمیخته (مطالعه موردی: نهاد ریاست جمهوری) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 78-103]
 • انگیزش بازی سازی رفتاری، سازوکاری نوین برای بهسازی رفتار سازمانی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 207-226]
 • انگیزش بررسی عوامل مؤثر بر کارایی منابع انسانی شهرداری استان آذربایجان شرقی. [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 187-202]
 • انگیزش تحقق قرارداد روان‌شناختی و حمایت سازمانی: چالش انگیزشی کارکنان حرفه‌ای [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 105-120]
 • انگیزش بررسی نقش میانجی انگیزش کارکنان در تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 125-146]
 • انگیزش رابطه اخلاق کار اسلامی و انگیزش کارکنان [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 65-84]
 • انگیزش درونی ارتباط توانمندسازی روانشناختی با تمایل اعضای هیئت علمی به برنامه‌های بالندگی با نقش میانجی انگیزش درونی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 25-46]
 • انگیزه درونی و انگیزه بیرونی تأثیر انگیزه درونی و بیرونی بر انتقال دانش (مورد مطالعه: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی). [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 31-48]
 • انگیزه رهبری نقش انگیزه رهبری، کارآمدی رهبری و شبکه‌های اجتماعی در قصد و نیت رهبری دانشجویان رشته مدیریت [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 57-74]
 • انگیزه کارآفرینی بررسی عوامل مؤثر بر قصد و نیت کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت. [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 113-130]
 • اهمال‌کاری کاهش اهمال‌کاری کارکنان با گونه‌شناسی مزاج [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 127-150]
 • اولویت‌بندی شناسایی و اولویت بندی فازی پیشایندهای رضایت شغلی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 139-164]
 • ایثار و شهادت اثرات فرهنگ ایثار و شهادت بر رفتار شهروند سازمانی: تبیین نقش میانجی سرمایة اجتماعی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 101-124]
 • ایجاد جو حمایتی رابطه بین هوش اخلاقی با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع متوسطه شهرستان ساوه. [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 203-232]
 • ایران بررسی تطبیقی کارمندیابی الکترونیکی در ایران و ترکیه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 87-104]
 • ایران شناسایی و طبقه‌بندی شاخص‌های فرهنگ سازمانی در ایران با استفاده از تحلیل عاملی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 75-92]
 • ایران‌خودرو دیزل نگرشی آسیب‌شناسانه به اجرای استراتژی‌ها در سازمان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 89-104]
 • ایفای نقش ارزیابی و رتبه‌بندی پیشایندهای تعادل کار-زندگی در یک سازمان دولتی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]
 • ایمنی پرواز و ایمنی مسافران و هواپیما آسیب‌شناسی دلایل استرس شغلی کارکنان مراقبت پرواز. [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 131-150]

ب

 • بازار سازمان ارزیابی میزان جذابیت خدمات در بخش مشاوره و پژوهش [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 77-96]
 • بازار سرمایه بایسته‌های سیستم مدیریت عملکرد کارکنان نسل Z در بازار سرمایه: رویکرد تحلیل تم [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 54-77]
 • بازارگرایی بررسی تاثیر نگرش بازارگرایی کارکنان بر تعهد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی (مطالعه موردی ؛ شرکت نورایستا خراسان) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 95-116]
 • بازاریابی‌داخلی رابطه بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی در بخش خدمات مسافر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 143-162]
 • بازاریابی داخلی رابطه بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای تعهد سازمانی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 31-50]
 • بازاریابی داخلی نقش بازاریابی داخلی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 29-50]
 • بازاریابی رابطه مند بررسی نقش پیشران عزت نفس سازمانی در توفیق پیاده‏سازی مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه: (بانک حکمت ایرانیان). [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 53-78]
 • بازنشستگی طراحی چارچوب تصمیم‌گیری اشتغال پل با رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 1-23]
 • بازی‌سازی بازی سازی رفتاری، سازوکاری نوین برای بهسازی رفتار سازمانی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 207-226]
 • بازیگری سطحی و عمیق بررسی تأثیر کار هیجانی بر خلاقیت کارکنان با تبیین نقش میانجی استرس شغلی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 23-44]
 • بازی های رایانه ای یادگیری کار گروهی از طریق بازی های رایانه ای با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 115-128]
 • بالندگی ارتباط توانمندسازی روانشناختی با تمایل اعضای هیئت علمی به برنامه‌های بالندگی با نقش میانجی انگیزش درونی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 25-46]
 • بالندگی فرهنگ دانایی عوامل مؤثر بر بالندگی فرهنگ دانایی. [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 45-56]
 • بانک تحقق قرارداد روانشناختی و حمایت سازمانی:چالش انگیزشی کارکنان حرفه ای [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 117-132]
 • بانک تأملی بر بیگانگی از کار زنان در پرتو سقف شیشه‌ای [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 105-130]
 • بانک حکمت ایرانیان بررسی نقش پیشران عزت نفس سازمانی در توفیق پیاده‏سازی مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه: (بانک حکمت ایرانیان). [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 53-78]
 • بانکداری الکترونیک تاثیر بانکداری الکترونیک بر کیفیت زندگی کارکنان [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 171-190]
 • بانکداری خصوصی الگوی مربیگری مدیران در صنعت بانکداری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 43-64]
 • بانک دولتی نقش میانجی سکوت سازمانی در تأثیر تحلیل‌رفتگی شغلی بر تصمیم‌گیری سازمانی (مورد مطالعه: بانک مسکن استان تهران) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-26]
 • بانک صادرات ایران توسعه قابلیت‌های یادگیری سازمانی در پرتو سرمایه اجتماعی و شادی در محل کار (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 47-72]
 • بانک قوامین بررسی تأثیر توانمند سازهای مدیریت دانش بر رضایت مشتری با تأکید بر نقش توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: ادارات مرکزی بانک قوامین تهران) [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 107-126]
 • بانک کشاورزی واکاوی میانجی‌گری کارآفرینی سازمانی در تأثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان بانک کشاورزی) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 103-122]
 • بانک مسکن نقش میانجی سکوت سازمانی در تأثیر تحلیل‌رفتگی شغلی بر تصمیم‌گیری سازمانی (مورد مطالعه: بانک مسکن استان تهران) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-26]
 • بانک‌های دولتی بررسی تأثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک‌های دولتی شهر تبریز) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 23-40]
 • بحران‌های زیستی-ویروسی شناسایی استراتژی‌ های توسعه رهبری و اثر آن بر مدیریت سرمایه‌ های انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بحران‌ های زیستی-ویروسی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • بخش دولتی طراحی مدل شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دانشی سازمان‌های دانش‌بنیان در بخش دولتی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 1-24]
 • بدبینی تبیین رابطه بین تقدیرگرایی و بهره‌وری نیروی انسانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 117-134]
 • بدبینی سازمانی بررسی رابطه بدبینی سازمانی با تعهد سازمانی در شعب و ستاد مرکزی پست بانک یزد [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 33-50]
 • بدبینی سازمانی نقش میانجی دلبستگی شغلی کارکنان در تأثیر رهبری اصیل بر کاهش بدبینی سازمانی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 69-86]
 • بدبینی شناختی بررسی رابطه بدبینی سازمانی با تعهد سازمانی در شعب و ستاد مرکزی پست بانک یزد [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 33-50]
 • برتری‌شناختی جنگ‌شناختی مدرن: از شناخت در رزم تا عرصه جنگ‌شناختی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 156-180]
 • برنامه‌ریزی منابع انسانی ارائه مدلی برای پیش‌بینی عرضه و تقاضای منابع انسانی شعبه مرکزی بانک قوامین استان تهران با استفاده از مدل زنجیره‌ی مارکوف برای دوره‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 1-22]
 • برنامه‌های وفاداری بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان؛ مطالعه موردی در بانک کشاورزی استان ایلام [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 35-50]
 • برند شناسایی و رتبه‌بندی پیشایندهای توسعه برند کارفرمایی با استفاده از روش کیو (نمونه‌کاوی: دانشگاه‌های دفاعی) [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 107-130]
 • برند کارفرمایی ارتقای هویت‌یابی سازمانی از طریق برندسازی کارفرمایی. [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-120]
 • برندکارفرمایی شناسایی و رتبه‌بندی پیشایندهای توسعه برند کارفرمایی با استفاده از روش کیو (نمونه‌کاوی: دانشگاه‌های دفاعی) [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 107-130]
 • برون‌سپاری تحلیل راهبرد برون‌سپاری جذب و آموزش منابع انسانی و تأثیر آن بر توانمندسازی کارکنان در وزارت ورزش و جوانان ج.ا.ا. [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 105-132]
 • برون‌سپاری بهینه‌سازی برون‌سپاری آموزش و توسعه منابع انسانی با تکنیک مارکوس (نمونه‌پژوهی: شرکت برق و انرژی صبا) [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 74-96]
 • برون‌سپاری منابع انسانی ارائه چارچوبی برای مدیریت برون‌سپاری فرایندهای منابع انسانی: پژوهش فراترکیب [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 26-53]
 • برون‌سپاری منابع انسانی شناسایی نقاط مرجع راهبردی در برون‌سپاری زیرسیستم‌های منابع انسانی در صنعت حمل‌ونقل هوایی داخلی (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی هما) [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 73-99]
 • برون‌گرایی رابطه ابعاد شخصیت و هوش هیجانی با استرس شغلی؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-28]
 • بستر دانشگاهی بازنمایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری رفتارهای غیراخلاقی به نفع سازمان در بستر دانشگاهی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 109-130]
 • بعد رابطه‌ای بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 39-60]
 • بعد ساختاری بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 39-60]
 • بعد شناختی بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 39-60]
 • بُعد عاطفی تغییر بررسی تاثیر رهبری تغییر بر تعهد به تغییر (مورد مطالعه: کارکنان شرکت ارتباطات و زیرساخت) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 87-104]
 • بکارگیری دانش نقش هوش سازمانی بر فراموشی سازمانی هدفمند [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 45-70]
 • بکارگیری موثر بررسی ارتباط بین اقدام های مدیریت منابع انسانی با شایسته سالاری (مطالعه موردی در شهرداری منطقه 9 تهران) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 119-138]
 • بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ارائه الگوی توسعه فردی مدیران راهبردی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 76-97]
 • بهبود عملکرد بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول‌آفرین و بهبود عملکرد آموزش‌دهنده [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 73-88]
 • بهره‌وری نقش فرهنگ سازمانی در ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی؛ مطالعة موردی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 69-87]
 • بهره وری کشف لایه‌های پنهان در اثرگذاری نظام مشارکتی بر بهره‌وری منابع انسانی در بخش دولتی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-20]
 • بهره‌وری سرمایه‌های انسانی واکاوی الزامات ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی سازمان‌های دفاعی بر مبنای بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 54-72]
 • بهره‌وری کارکنان تأثیر خودکار سازی اداری بر بهره وری کارکنان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]
 • بهره‌وری منابع انسانی رابطه رهبری تحول آفرین و بهره‌وری منابع انسانی با در نظر داشتن نقش واسطه‌ای معنویت در محیط کار [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 63-86]
 • بهره‌وری منابع انسانی نقش فرهنگ سازمانی در ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی؛ مطالعة موردی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 69-87]
 • بهره وری منابع انسانی بررسی تأثیر سیاست‌های ارزیابی عملکرد بر بهره وری منابع انسانی در شرکت دخانیات ایران. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 68-89]
 • بهره‌وری نیروی انسانی تبیین رابطه بین تقدیرگرایی و بهره‌وری نیروی انسانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 117-134]
 • بهره‌وری نیروی انسانی مطالعه تطبیقی عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در سازمان‌های علمی و فناورانه کشورهای منتخب و ارزیابی مؤلفه‌ها در جهاد دانشگاهی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 71-92]
 • بهسازی سازمانی ارائه مدلی برای پیش‌بینی عرضه و تقاضای منابع انسانی شعبه مرکزی بانک قوامین استان تهران با استفاده از مدل زنجیره‌ی مارکوف برای دوره‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 1-22]
 • بیانیه‎های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) واکاوی الزامات ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی سازمان‌های دفاعی بر مبنای بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 54-72]
 • بیگانگی از کار تأملی بر بیگانگی از کار زنان در پرتو سقف شیشه‌ای [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 105-130]
 • بیمارستان ارائه مدل خودتوانمند‌سازی کارکنان بهداشت و درمان و حوزه سلامت [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 51-72]
 • بیمارستان‌های دولتی و خصوصی ارزیابی و مقایسه کارایی بیمارستان های دولتی و خصوصی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها به منظور بررسی تاثیر مالکیت بر کارایی(مورد مطالعه: بیمارستانهای دولتی و خصوصی مشهد) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 51-66]
 • بینش راهبردی نقش هوش سازمانی بر فراموشی سازمانی هدفمند [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 45-70]

پ

 • پارادایم مطالعه تاثیر تغییر پارادایم‌های فلسفی بر مدیریت دانش [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 189-220]
 • پاسخگویی شناسایی و رتبه‌بندی موانع چابک‌سازی سازمان تامین اجتماعی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 23-44]
 • پایداری صندوق شبیه‌سازی تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بازنشستگی بر اساس ریسک‌های جمعیتی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 71-96]
 • پدیدارشناسی یادگیری کار گروهی از طریق بازی های رایانه ای با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 115-128]
 • پذیرش دانشجو تحلیل سیاست‌پژوهانه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 103-128]
 • پذیرش دورکاری شناسایی بررسی تاثیر نگرش نسبت به دورکاری بر پذیرش آن از سوی کارکنان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 113-131]
 • پروفایل شایستگی تدوین نیم‏رخ شایستگی مشاغل راهبردی به‏منظور ارزیابی آمادگی راهبردی سرمایه انسانی شرکت صنعتی دوده فام [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 99-124]
 • پروفایل شایستگی تدوین نیم‌رخ شایستگی مشاغل استراتژیک به منظور ارزیابی آمادگی استراتژیک سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 71-94]
 • پریشانی شخصی بررسی ابعاد همدلی در بین اعضای هیأت علمی دارای پست‏های مدیریتی با توجه به نقش جنسیتی. [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • پژوهش کیفی تحلیلی بر مقوله‌های انسانی ارگونومی در شرکت انتقال گاز ایران با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 122-139]
 • پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تأثیر مدیریت دانش بر توسعه سازمان یادگیرنده؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 51-70]
 • پژوهشگاه صنعت نفت نقش فرهنگ سازمانی در کارآفرینی سازمانی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-16]
 • پژوهشگاه صنعت نفت بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر تسهیم دانش؛ با تأملی بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 97-112]
 • پلتفرم‌های حمل‌و‌نقل چارچوب ارزش‌‌آفرینی مدیریت منابع انسانی در پلتفرم‌های حمل‌ونقل [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 26-49]
 • پنج عامل بزرگ شخصیت بررسی نقش تعدیل‏گری ویژگی‏های شخصیتی بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 23-52]
 • پیامدها الگوی پیامدهای کیفیت زندگی‌کاری با رویکرد ترکیبی فراتحلیل و مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 27-52]
 • پیامدها فراتحلیل پیشایندها و رهاوردهای انعطاف پذیری منابع انسانی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • پیامدهای تعارض کار و خانواده تجربه زیسته استادان دانشگاه شهرکرد از تعارض کار و خانواده: مطالعه پدیدارشناسی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 73-101]
 • پیامدهای رفتاری بازی سازی رفتاری، سازوکاری نوین برای بهسازی رفتار سازمانی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 207-226]
 • پیامدهای سازمانی مطالعه پیامدهای فردی و سازمانی لنگرهای مسیر شغلی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 93-114]
 • پیامدهای سکوت سازمانی فهم تجربۀ سکوت سازمانی: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه در ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیاری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 31-50]
 • پیامدهای فردی مطالعه پیامدهای فردی و سازمانی لنگرهای مسیر شغلی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 93-114]
 • پیشایندها فراتحلیل پیشایندها و رهاوردهای انعطاف پذیری منابع انسانی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • پیشایندهای تعارض کار و خانواده تجربه زیسته استادان دانشگاه شهرکرد از تعارض کار و خانواده: مطالعه پدیدارشناسی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 73-101]
 • پیشایندهای سکوت سازمانی فهم تجربۀ سکوت سازمانی: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه در ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیاری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 31-50]
 • پیش برنده های جوهری کشف لایه‌های پنهان در اثرگذاری نظام مشارکتی بر بهره‌وری منابع انسانی در بخش دولتی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-20]
 • پیش برنده های رویه ای کشف لایه‌های پنهان در اثرگذاری نظام مشارکتی بر بهره‌وری منابع انسانی در بخش دولتی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-20]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی رابطه بین احساس عزت‏مندی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 41-56]

ت

 • تأمین مالی آموزش عالی سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع در آموزش عالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 91-120]
 • تئوری آشوب تدوین روش شناسی و چارچوب نظری در نقد فلسفی تئوریهای سازمان و مدیریت (مطالعه موردی: نقد تئوری آشوب) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 125-140]
 • تئوری سازمان و مدیریت تدوین روش شناسی و چارچوب نظری در نقد فلسفی تئوریهای سازمان و مدیریت (مطالعه موردی: نقد تئوری آشوب) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 125-140]
 • تاپسیس سلسله مراتبی فازی انتخاب کارمند نمونه بر اساس مدل تاپسیس سلسله‌مراتبی در محیط فازی. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 170-189]
 • تاپسیس فازی انتخاب روش مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تکنیک‏های تصمیم‏گیری چندمعیاره در شرکت ساپکو [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 105-123]
 • تاثیر فرهنگ سازمانی بر دورکاری تاثیر ویژگی‌های فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم دورکاری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-58]
 • تاریخ بررسی نقش تاریخی دلسوزان در سیاست‌گذاری‌های تربیتی. [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 133-152]
 • تجربه بررسی اثرات سن، خستگی، تجربه و آموزش بر خطای انسانی خلبانان در وقوع سوانح هوایی جهان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 71-104]
 • تجربۀ دیجیتال کارکنان الگوی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تجربۀ دیجیتال کارکنان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 23-50]
 • تجربۀ کارکنان الگوی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تجربۀ دیجیتال کارکنان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 23-50]
 • تجزیه‌وتحلیل منابع انسانی ارائه نقشه‌راه طراحی و پیاده‌سازی تجزیه‌وتحلیل منابع انسانی در سازمان‌های ایرانی با رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 1-25]
 • تحرک دانش مروری بر استراتژی‌های تحرک دانش در سازمان‌های دانش محور [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-30]
 • تحقیق آمیخته شناسایی شایستگی های کلیدی مدیران در راستای تحقق تعالی منابع انسانی در شرکت های تولید لوازم خانگی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]
 • تحقیق آمیخته شناسایی و رتبه‌بندی رفتارهای مدیران به‌منظور کاهش چالش‌های روان‏شناختی منابع انسانی در موقعیت بحرانی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 56-72]
 • تحقیقات و فناوری ارتقای رفتار شهروند سازمانی از طریق هوش معنوی (مورد مطالعه: کارکنان حراستی ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 51-62]
 • تحقیق و توسعه ارائه الگوی پیاده‌سازی کانون تفکر در صنعت بانکداری: رویکرد داده‌بنیاد [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 3-21]
 • تحلیل ارتباط متقابل مقایسه اثربخشی آموزش برنامه‌ریزی عصبی ـ کلامی و تحلیل ارتباط متقابل بر حل تعارض میان فردی مدیران [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 119-138]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی و مقایسه کارایی بیمارستان های دولتی و خصوصی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها به منظور بررسی تاثیر مالکیت بر کارایی(مورد مطالعه: بیمارستانهای دولتی و خصوصی مشهد) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 51-66]
 • تحلیل تم چارچوب ارزش‌‌آفرینی مدیریت منابع انسانی در پلتفرم‌های حمل‌ونقل [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 26-49]
 • تحلیل تم بایسته‌های سیستم مدیریت عملکرد کارکنان نسل Z در بازار سرمایه: رویکرد تحلیل تم [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 54-77]
 • تحلیل‌رفتگی شغلی نقش میانجی سکوت سازمانی در تأثیر تحلیل‌رفتگی شغلی بر تصمیم‌گیری سازمانی (مورد مطالعه: بانک مسکن استان تهران) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-26]
 • تحلیل سلسله‌مراتبی شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های عملکردی مدیران صف در جعبه سیاه مدیریت منابع انسانی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 1-25]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی ارزیابی میزان چابکی سازمان مدیریت صنعتی با تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی فازی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 85-102]
 • تحلیل عاملی شناسایی و ارزیابی ابعاد یادگیری سازمانی در یک سازمان دولتی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 147-169]
 • تحلیل عاملی شناسایی و طبقه‌بندی شاخص‌های فرهنگ سازمانی در ایران با استفاده از تحلیل عاملی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 75-92]
 • تحلیلگری افراد سیر تحول و بنیان‌ های فکری- مفهومی پژوهش‌ های حوزه تحلیل گری منابع انسانی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • تحلیلگری منابع انسانی سیر تحول و بنیان‌ های فکری- مفهومی پژوهش‌ های حوزه تحلیل گری منابع انسانی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • تحلیلگری نیروی کار سیر تحول و بنیان‌ های فکری- مفهومی پژوهش‌ های حوزه تحلیل گری منابع انسانی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • تحلیل محتوا شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های منابع انسانی با بهره‌گیری از روش تلفیقی سوآرا و آراس خاکستری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 53-78]
 • تحلیل مضمون طراحی الگوی تلفیقی مدیریت استعداد به روش تحلیل مضمون [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 79-104]
 • تحلیل مضمون تحلیل مضمون رفتار اخلاقی کارگزاران عمومی بر اساس باب دوم گلستان سعدی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 147-169]
 • تحلیل مضمون طراحی الگو کارکردهای منابع انسانی در راستای مدیریت انفصال کارکنان با رویکرد پژوهشی آمیخته (مطالعه موردی: نهاد ریاست جمهوری) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 78-103]
 • تحلیل مضمون ویژگی‌های شخصیتی فرادستان و مدیریت چرخه‌های ادراکی ـ رفتاری عدالت در سازمان (مبتنی بر نهج‏البلاغه) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 98-114]
 • تحلیل مضمون طراحی چارچوب مفهومی برای مؤلفه‌های نرم تحول دیجیتال با استفاده از تحلیل مضمون [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 57-88]
 • تحلیل نظری داده‌بنیاد طراحی الگوی سقف شیشه‌ای با رویکرد نظریه داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 131-151]
 • تحول دیجیتال الگوی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تجربۀ دیجیتال کارکنان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 23-50]
 • تحول دیجیتال ارائه چارچوب وظایف مدیر ارشد دیجیتال به‌عنوان حکمران تحول دیجیتال در سازمان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-25]
 • تحول دیجیتال طراحی چارچوب مفهومی برای مؤلفه‌های نرم تحول دیجیتال با استفاده از تحلیل مضمون [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 57-88]
 • تحول دیجیتال تبیین مدل مدیریت استعدادهای دیجیتال در صنعت بانکداری ایران؛ رویکردی ترکیبی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 24-50]
 • تخصیص منابع در آموزش عالی سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع در آموزش عالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 91-120]
 • تخلف در قرارداد روانی تأثیر جبران خدمات کل بر التزام کارکنان با در نظر داشتن قرارداد روانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-20]
 • تخیل بررسی ابعاد همدلی در بین اعضای هیأت علمی دارای پست‏های مدیریتی با توجه به نقش جنسیتی. [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • تداعی برند بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آن [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 79-98]
 • ترجمان دانش مروری بر استراتژی‌های تحرک دانش در سازمان‌های دانش محور [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-30]
 • ترجیحات فکری الگوی راهبردهای ماهرسازی و توسعه شایستگی‌های کارکنان دانشی بر پایه ترجیحات فکری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 94-117]
 • ترس طراحی الگوی مدیریت ترس سازمانی کارکنان در سازمان‌های مالی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 23-55]
 • ترک خدمت داوطلبانه طراحی و اعتبارسنجی مدل درهم‌تنیدگی شغلی کارکنان [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 152-178]
 • ترکیه بررسی تطبیقی کارمندیابی الکترونیکی در ایران و ترکیه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 87-104]
 • ترومای سازمانی تأثیر ترومای سازمانی بر رفتار اخلاقی و وجدان کاری کارکنان: نقش تعدیل‌کننده فرهنگ سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 77-102]
 • ترومای سازمانی تأثیر رهبری زهرآگین بر ترومای سازمانی از راه ترویج رفتارهای ریاکارانه و ماکیاولی‌گرانه [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 159-184]
 • تسهیم دانش نقش تعدیل کننده اخلاق کاری بر تاثیرگذاری تسهیم دانش بر کارآفرینی سازمانی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 105-124]
 • تسهیم دانش رابطه بین هوش اخلاقی با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع متوسطه شهرستان ساوه. [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 203-232]
 • تسهیم دانش بررسی نقش اعتماد میان فردی در تسهیم دانش سازمانی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 109-124]
 • تسهیم دانش تأثیر مدیریت دانش بر توسعه سرمایه انسانی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 19-40]
 • تسهیم دانش بررسی تأثیر ارتباطات بر تسهیم دانش [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 103-122]
 • تسهیم دانش بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر تسهیم دانش؛ با تأملی بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 97-112]
 • تسهیم دانش تأثیر اعتماد عاطفی و شناختی بر یادگیری فردی: مطالعۀ نقش میانجی شبکه‌های اجتماعی و تسهیم دانش [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 53-76]
 • تسهیم دانش تسهیم دانش در صنعت بانکی: نقش ظرفیت جذب دانش فردی و چابکی کارکنان [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 123-144]
 • تسهیم دانش و کاربرد دانش عوامل مؤثر بر بالندگی فرهنگ دانایی. [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 45-56]
 • تشویق انحراف خلاق تشویق کارکنان به انحراف خلاق از راه تقویت شهامت‌ورزی توسط رهبران اقتدارگرا [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 139-156]
 • تصمیم‌گیری درآمدی بر تصمیم‌گیری با رویکرد شناختی ـ عصبی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 153-182]
 • تصمیم‌گیری الگوپردازی و اعتبارسنجی پدیده تصمیم‌هراسی مدیران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 104-132]
 • تصمیم گیری بررسی ارتباط بین ویژگی‌های اطلاعات موجود در سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تصمیم گیری مدیران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 89-104]
 • تصمیم گیری تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی با رویکرد شناختی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 85-116]
 • تصمیم‌گیری اخلاقی شناسایی و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی در سازمان با استفاده از مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 79-108]
 • تصمیم‌گیری انتزاعی الگوپردازی و اعتبارسنجی پدیده تصمیم‌هراسی مدیران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 104-132]
 • تصمیم گیری چندمعیاره شناسایی کارکردهای شناختی تاثیرگذار بر عملکرد شناختی مدیران راهبردی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 50-70]
 • تصمیم‌گیری سازمانی نقش میانجی سکوت سازمانی در تأثیر تحلیل‌رفتگی شغلی بر تصمیم‌گیری سازمانی (مورد مطالعه: بانک مسکن استان تهران) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-26]
 • تصمیم‌گیری صحیح واکاوی موانع و راه‌کارهای تصمیم‌گیری صحیح در پرتو رهنمودهای قرآنی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 25-49]
 • تصمیم گیری فازی تصمیم گیری برای انتخاب مدیران با اولویت بندی فازی بر اساس مدل شایستگی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 41-68]
 • تصمیم گیری مدیریتی مطالعه ای بر رویکرد اکتشافی در برنامه ریزی سناریو [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 111-137]
 • تصمیم گیری های تعلیق نقش حسابداری منابع انسانی در تصمیم گیری های مربوط به تعلیقات کارکنان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 93-110]
 • تصمیم‌گیری‌های مالی سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع در آموزش عالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 91-120]
 • تصمیم‌هراسی مدیران الگوپردازی و اعتبارسنجی پدیده تصمیم‌هراسی مدیران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 104-132]
 • تصورهای قالبی جنسیتی طراحی الگوی سقف شیشه‌ای با رویکرد نظریه داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 131-151]
 • تصویر سازمانی مدل‌سازی ساختاری نقش میانجی فرهنگ ایمنی بیمار در روابط بین مدیریت کیفیت جامع، یادگیری سازمانی و تصویر سازمانی در بخش خدمات سلامت [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 49-70]
 • تعادل کار- خانواده مطالعه روایت برنامه نویسان کارشیفته از مناسبات کار- خانواده ، رویکرد جنسیتی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • تعادل کار و زندگی بررسی وضعیّت تعادل کار و زندگی اساتید دانشگاه. [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 113-138]
 • تعادل کاری و زندگی ارزیابی و رتبه‌بندی پیشایندهای تعادل کار-زندگی در یک سازمان دولتی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]
 • تعادل منابع و مصارف شبیه‌سازی تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بازنشستگی بر اساس ریسک‌های جمعیتی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 71-96]
 • تعارض نگرشی بر رویکرد اسلامی در مدیریت تعارض [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 87-110]
 • تعارض بین‌نسلی طراحی مدلی برای مدیریت تعارض بین‌نسلی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • تعارض کار- خانواده تأثیر مشکلات میان‌فردی بر تعارض کار- خانواده: واکاوی نقش میانجی‌گر فرسودگی احساسی و تعدیل‌گر انتقام‌جویی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 109-134]
 • تعارض کار- خانواده مطالعه روایت برنامه نویسان کارشیفته از مناسبات کار- خانواده ، رویکرد جنسیتی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • تعارض کار و خانواده تجربه زیسته استادان دانشگاه شهرکرد از تعارض کار و خانواده: مطالعه پدیدارشناسی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 73-101]
 • تعالی طراحی مدل جامع تعالی منابع انسانی با استفاده از روش فراترکیب کیفی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-20]
 • تعالی فردی الگوی ماهیت‌شناختی تعالی فردی معلم [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 51-78]
 • تعالی منابع انسانی طراحی مدل جامع تعالی منابع انسانی با استفاده از روش فراترکیب کیفی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-20]
 • تعالی منابع انسانی شناسایی شایستگی های کلیدی مدیران در راستای تحقق تعالی منابع انسانی در شرکت های تولید لوازم خانگی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]
 • تعامل با محیط بازخوانی رویکرد منبع‌محور در توسعه مدل VRIO [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 21-34]
 • تعلق(هویت) سازمانی شناسایی و طبقه‌بندی شاخص‌های فرهنگ سازمانی در ایران با استفاده از تحلیل عاملی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 75-92]
 • تعلیق نقش حسابداری منابع انسانی در تصمیم گیری های مربوط به تعلیقات کارکنان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 93-110]
 • تعهد بررسی عوامل مؤثر بر کارایی منابع انسانی شهرداری استان آذربایجان شرقی. [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 187-202]
 • تعهد رابطه هوش معنوی مدیران و تعهد کارکنان در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 51-68]
 • تعهد دفاعی عوامل تأثیرگذار بر افزایش تعهد دفاعی نظامیان بر اساس آموزه‌های سعدی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 81-104]
 • تعهد سازمانی بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 71-88]
 • تعهد سازمانی بررسی رابطه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی و ادراک از عدالت سازمانی در مرکز آموزش عالی رسته‌ای نهاجا [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 145-156]
 • تعهد سازمانی نقش میانجی مولفه های تعهد سازمانی در ارتباط بین رضایت شغلی و رفتارهای فرا نقشی کارکنان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 221-236]
 • تعهد سازمانی رابطه بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای تعهد سازمانی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 31-50]
 • تعهد سازمانی بررسی رابطه بدبینی سازمانی با تعهد سازمانی در شعب و ستاد مرکزی پست بانک یزد [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 33-50]
 • تعهد سازمانی بررسی تاثیر نگرش بازارگرایی کارکنان بر تعهد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی (مطالعه موردی ؛ شرکت نورایستا خراسان) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 95-116]
 • تعهد سازمانی رابطه تعهد سازمانی و جهت گیری مذهبی با رهبری تحول آفرین در یکی از مراکز علمی نظامی. [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 149-186]
 • تعهد سازمانی تبیین ارتباط بین سلامت سازمانی و نگرش های شغلی کارکنان؛ مورد مطالعه: ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 131-148]
 • تعهد سازمانی نقش میانجی رضایت شغلی در تاثیر سلامت سازمانی بر تعهد سازمانی مدیران میانی ناجا. [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 41-60]
 • تعهد سازمانی فراتحلیل پژوهش‌های ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان‌های ایران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-22]
 • تعهد سازمانی بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 119-134]
 • تعهد سازمانی رابطه هوش معنوی مدیران و تعهد کارکنان در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 51-68]
 • تعهد سازمانی بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 61-74]
 • تعهد سازمانی رابطه بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی در بخش خدمات مسافر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 143-162]
 • تعهد سازمانی تأثیر عدالت و تعهد سازمانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه افسری امام علی(ع)) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 161-174]
 • تعهد سازمانی ترویج رفتارهای فرانقش و همکاری کارکنان از راه ارتباطات درون‌سازمانی: مطالعۀ میانجی‌گری ابهام نقش و تعهد سازمانی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 125-150]
 • تعهد سازمانی نقش میانجی حمایت سازمانی در تأثیر ادراک از عدالت، توانمندسازی و انطباق‌پذیری کارکنان بر تعهد سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 145-170]
 • تعهدسازمانی شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های اخلاق کاری مؤثر بر توسعه تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-30]
 • تعهد سازمانی به تغییر بررسی تاثیر رهبری تغییر بر تعهد به تغییر (مورد مطالعه: کارکنان شرکت ارتباطات و زیرساخت) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 87-104]
 • تعهد سازمانی و آمادگی سازمانی برای تغییر نقش میانجی تعهد سازمانی در تاثیر هوش هیجانی بر آمادگی سازمانی جهت تغییر [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 61-84]
 • تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی تعهد سازمانی در تأثیر رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی دبیران . [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • تعهد عاطفی بررسی نقش میانجی نگرش‌های فردی در تأثیر توانمندسازی سازمانی بر رفتار مشتری‌مدارانه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 25-48]
 • تعهد عاطفی رتبه‌بندی تأثیر مولفه‌های تعهد سازمانی بر سلامت سازمانی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 105-122]
 • تعهد عاطفی بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 119-134]
 • تعهد عاطفی رابطه بین توانمند‌سازی و تعهد سازمانی کارکنان در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 89-102]
 • تعهد مستمر بررسی رابطه بدبینی سازمانی با تعهد سازمانی در شعب و ستاد مرکزی پست بانک یزد [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 33-50]
 • تعهد مستمر رتبه‌بندی تأثیر مولفه‌های تعهد سازمانی بر سلامت سازمانی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 105-122]
 • تعهد مستمر بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 119-134]
 • تعهد مستمر رابطه بین توانمند‌سازی و تعهد سازمانی کارکنان در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 89-102]
 • تعهد هنجاری بررسی رابطه بدبینی سازمانی با تعهد سازمانی در شعب و ستاد مرکزی پست بانک یزد [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 33-50]
 • تعهد هنجاری رتبه‌بندی تأثیر مولفه‌های تعهد سازمانی بر سلامت سازمانی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 105-122]
 • تعهد هنجاری بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 119-134]
 • تعهد هنجاری رابطه بین توانمند‌سازی و تعهد سازمانی کارکنان در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 89-102]
 • تغییر استراتژیک منابع انسانی استراتژیک و تغییر استراتژیک در سازمان: تحلیل نقش میانجی دوسوتوانی رفتاری [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 133-158]
 • تفاوت‌های نسلی طراحی مدلی برای مدیریت تعارض بین‌نسلی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • تفسیرگرایی مطالعه تاثیر تغییر پارادایم‌های فلسفی بر مدیریت دانش [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 189-220]
 • تفسیرگرایی نظریه سازمانی حکمت‌گرا [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 77-102]
 • تفکر خودانگیخته درآمدی بر تصمیم‌گیری با رویکرد شناختی ـ عصبی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 153-182]
 • تفکر سیستمی بررسی رابطه‌ ویژگی‌های سازمان یادگیرنده و اثربخشی کارکنان در وزارت کار و امور اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 59-78]
 • تفکر وجودی انتقادی رابطه بین هوش معنوی با روحیه‌ی علمی دانشجویان پرستاری شهرستان ساوه. [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 57-76]
 • تقدیر تبیین رابطه بین تقدیرگرایی و بهره‌وری نیروی انسانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 117-134]
 • تقدیرگرایی تبیین رابطه بین تقدیرگرایی و بهره‌وری نیروی انسانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 117-134]
 • تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی تصمیم گیری برای انتخاب مدیران با اولویت بندی فازی بر اساس مدل شایستگی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 41-68]
 • تکنیک دلفی فازی شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای فراست سیاسی مدیران دولتی با استفاده از رویکرد دلفی فازی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 124-146]
 • تمایل به ترک‌خدمت بررسی تاثیر معنویت بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 65-86]
 • تمایل به ترک شغل تأثیر رابطه‌بازی بر سلامت روان: بررسی نقش میانجی منفی‌گرایی شفاهی، استرس و تمایل به ترک خدمت کارکنان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 73-88]
 • تمرکز بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر خلق دانش در دانشگاه های افسری ارتش ج.ا.ا [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-30]
 • تناسب فرد و محیط در سازمان بررسی تأثیر جامعه‌پذیری سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرد ـ محیط (مورد مطالعه: کارکنان شرکت مخابرات شهید بهشتی اصفهان) [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 143-166]
 • تناسب نهادی طراحی الگوی نهادگرایی نظام مدیریت منابع انسانی آموزش‌وپرورش [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 65-93]
 • تنوع نیروی کار ارتقاء عملکرد نوآورانه سازمان از طریق توانمندسازی محیط کار کارکنان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 137-160]
 • توانمندساز مدیریت دانش رهبری و مدیریت دانش: بررسی سبک رهبری تحول آفرین [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 29-44]
 • توانمندسازهای دانش توسعه کارآفرینی سازمانی از طریق توانمندسازهای دانش [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 187-200]
 • توانمند‌سازی بررسی رابطه‌ رهبری توزیعی و توانمندسازی دبیران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 57-72]
 • توانمندسازی رابطه هوش فرهنگی و توانمندسازی معلمان؛ مطالعه موردی. [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 115-146]
 • توانمندسازی مطالعه رابطه آموزش‌های‌ ضمن خدمت و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 149-168]
 • توانمندسازی بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر تسهیم دانش؛ با تأملی بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 97-112]
 • توانمندسازی بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 39-60]
 • توانمندسازی رابطه بین توانمند‌سازی و تعهد سازمانی کارکنان در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 89-102]
 • توانمندسازی ارتباط بین استقرار مدیریت دانش و توانمندسازی با عملکرد شغلی کارکنان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 1-22]
 • توانمندسازی نقش میانجی حمایت سازمانی در تأثیر ادراک از عدالت، توانمندسازی و انطباق‌پذیری کارکنان بر تعهد سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 145-170]
 • توانمندسازی الگوی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های دفاعی دانش‌محور (نمونه‌پژوهی: اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا) [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 73-91]
 • توانمندسازی ارائه مدل خودتوانمند‌سازی کارکنان بهداشت و درمان و حوزه سلامت [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 51-72]
 • توانمندسازی روان‌شناختی بررسی نقش میانجی نگرش‌های فردی در تأثیر توانمندسازی سازمانی بر رفتار مشتری‌مدارانه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 25-48]
 • توانمندسازی روان‌شناختی تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان‌شناختی بر عملکرد شغلی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 67-88]
 • توانمندسازی روانشناختی تاثیر آموزش مقدماتی رسته‌ای بر توانمندی روانشناختی دانش‌آموختگان رشته مدیریت؛ مطالعه موردی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 19-36]
 • توانمندسازی روانشناختی نقش میانجی‌ توانمندسازی روانشناختی در تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر مدیریت دانش سازمانی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-24]
 • توانمندسازی روانشناختی ارتباط توانمندسازی روانشناختی با تمایل اعضای هیئت علمی به برنامه‌های بالندگی با نقش میانجی انگیزش درونی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 25-46]
 • توانمندسازی روانشناختی نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در تأثیر رهبری مثبت‌گرا بر اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: معلمان مدارس کاشان) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 101-124]
 • توانمند سازی سازمانی بررسی نقش میانجی هویت سازمانی در تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی سازمانی. [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 23-40]
 • توانمندسازی سازمانی بررسی نقش میانجی نگرش‌های فردی در تأثیر توانمندسازی سازمانی بر رفتار مشتری‌مدارانه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 25-48]
 • توانمندسازی – عوامل بر موثر توانمند سازی – توانمند سازی روانشناختی – تعالی سازمانی عوامل موثر بر توانمند سازی نیروی انسانی به منظور تعالی سازمانی (مورد مطالعه : گمرک جمهوری اسلامی ایران) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 45-70]
 • توانمندسازی کارکنان بررسی تأثیر توانمند سازهای مدیریت دانش بر رضایت مشتری با تأکید بر نقش توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: ادارات مرکزی بانک قوامین تهران) [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 107-126]
 • توانمندسازی کارکنان تحلیل راهبرد برون‌سپاری جذب و آموزش منابع انسانی و تأثیر آن بر توانمندسازی کارکنان در وزارت ورزش و جوانان ج.ا.ا. [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 105-132]
 • توانمندسازی منابع انسانی سلامت سازمانی و توانمندی منابع انسانی (مورد مطالعه: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 97-112]
 • توانمندسازی منابع انسانی توسعه و توانمندسازی منابع انسانی: الزام موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 61-80]
 • توانمندی فردی الگوی پیشایندهای خودکاوی منابع انسانی: رویکرد آمیخته [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 51-74]
 • توانمندی‌های‌ نوآوری نقش میانجی‌ توسعه منابع الکترونیکی انسانی و توانمندی نوآوری کارکنان در تأثیر ظرفیت یادگیری بر عملکرد استراتژیک سازمان (نمونه‌پژوهی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 149-173]
 • توجه همدلانه بررسی ابعاد همدلی در بین اعضای هیأت علمی دارای پست‏های مدیریتی با توجه به نقش جنسیتی. [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • توسعه پایدار ارائه چارچوب جامع مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد فراترکیب [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 48-76]
 • توسعه شایستگی الگوی راهبردهای ماهرسازی و توسعه شایستگی‌های کارکنان دانشی بر پایه ترجیحات فکری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 94-117]
 • توسعه فردی ارائه الگوی توسعه فردی مدیران راهبردی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 76-97]
 • توسعه کارآفرینی تحلیل اثر رهبری تحول گرا در رفتار نوآورانه و توسعه کارآفرینی به منظور ایجاد شایستگی‌های سازمانی پایدار [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 71-100]
 • توسعه کارآفرینی تحلیل اثر رهبری تحول گرا در رفتار نوآورانه و توسعه کارآفرینی به منظور ایجاد شایستگی‌های سازمانی پایدار. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 121-146]
 • توسعه ملی، مشارکت اجتماعی ، تعهد، کنش متقابل اثربخشی سرمایه اجتماعی در نظام توسعه ملی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 157-188]
 • توسعه منابع انسانی توسعه و توانمندسازی منابع انسانی: الزام موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 61-80]
 • توسعه مهارت‌های مدیریت منابع انسانی تجزیه و تحلیل و رتبه‌بندی موانع آموزشی اجرای یادگیری الکترونیک برای آموزش منابع انسانی در سازمان‌های دولتی. [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 163-178]
 • تیم بررسی موانع درون سازمانی انجام کار تیمی کارکنان با استفاده از AHP [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 79-102]
 • تیم گرایی بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر خلق دانش در دانشگاه های افسری ارتش ج.ا.ا [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-30]

ج

 • جامعه‌پذیری سازمانی بررسی تأثیر جامعه‌پذیری سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرد ـ محیط (مورد مطالعه: کارکنان شرکت مخابرات شهید بهشتی اصفهان) [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 143-166]
 • جبران خدمات کل تأثیر جبران خدمات کل بر التزام کارکنان با در نظر داشتن قرارداد روانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-20]
 • جذابیت ارزیابی میزان جذابیت خدمات در بخش مشاوره و پژوهش [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 77-96]
 • جذب استعداد بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی. [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 19-42]
 • جذب و استخدام تحلیل راهبرد برون‌سپاری جذب و آموزش منابع انسانی و تأثیر آن بر توانمندسازی کارکنان در وزارت ورزش و جوانان ج.ا.ا. [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 105-132]
 • جذب و تامین و تعدیل بررسی ارتباط بین اقدام های مدیریت منابع انسانی با شایسته سالاری (مطالعه موردی در شهرداری منطقه 9 تهران) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 119-138]
 • جعبه سیاه شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های عملکردی مدیران صف در جعبه سیاه مدیریت منابع انسانی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 1-25]
 • جنبه‌های تاریک سازمان ارائه مدل جنبه‌های تاریک سازمان مبتنی بر نظریه تعامل‌گرایی اجتماعی در نظام آموزش عالی [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 77-106]
 • جنسیت تأثیر عدالت رویه‌ای بر خستگی عاطفی کارکنان با توجه به نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 125-148]
 • جنگ‌شناختی جنگ‌شناختی مدرن: از شناخت در رزم تا عرصه جنگ‌شناختی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 156-180]
 • جنگ و سعدی عوامل تأثیرگذار بر افزایش تعهد دفاعی نظامیان بر اساس آموزه‌های سعدی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 81-104]
 • جهاد دانشگاهی مطالعه تطبیقی عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در سازمان‌های علمی و فناورانه کشورهای منتخب و ارزیابی مؤلفه‌ها در جهاد دانشگاهی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 71-92]
 • جهت‌گیری استراتژیک رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]
 • جهت گیری مذهبی رابطه تعهد سازمانی و جهت گیری مذهبی با رهبری تحول آفرین در یکی از مراکز علمی نظامی. [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 149-186]
 • جو اخلاقی بررسی نقش ابعاد جو اخلاقی بر ضابطه‌گریزی به نفع سازمان [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-24]
 • جو سازمانی رابطه سبک رهبری و جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-30]

چ

 • چابکی تدوین معیار کمی ارزیابی چابکی حاصل از عملکرد [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-30]
 • چابکی ارزیابی میزان چابکی سازمان مدیریت صنعتی با تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی فازی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 85-102]
 • چابکی شناسایی و رتبه‌بندی موانع چابک‌سازی سازمان تامین اجتماعی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 23-44]
 • چابکی سازمانی ارتقای چابکی سازمانی از طریق کارکردهای مدیریت منابع انسانی. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 27-45]
 • چابکی سازمانی مدل ارتقای چابکی سازمانی مبتنی بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی در صنعت بانکداری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-26]
 • چابکی کارکنان تسهیم دانش در صنعت بانکی: نقش ظرفیت جذب دانش فردی و چابکی کارکنان [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 123-144]
 • چارچوب طراحی چارچوب تصمیم‌گیری اشتغال پل با رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 1-23]
 • چارچوب مفهومی طراحی چارچوب مفهومی برای مؤلفه‌های نرم تحول دیجیتال با استفاده از تحلیل مضمون [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 57-88]
 • چارچوب وظایف ارائه چارچوب وظایف مدیر ارشد دیجیتال به‌عنوان حکمران تحول دیجیتال در سازمان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-25]
 • چالش روان‌شناختی شناسایی و رتبه‌بندی رفتارهای مدیران به‌منظور کاهش چالش‌های روان‏شناختی منابع انسانی در موقعیت بحرانی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 56-72]
 • چالش‏ها شناسایی کاربردها، فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از فناوری بلاکچین در مدیریت منابع انسانی: مروری نظام‌مند [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 1-16]
 • چشم‌انداز تبیین و ارائه الگوی جامع فرهنگ نوآوری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-26]
 • چند‌رسانه‌ای چند‌رسانه‌ای نمودن آموزش خلبانی دانشگاه هوایی شهید ستاری؛ راه‌کارها و چالش‌ها [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 99-112]

ح

 • حافظه سازمانی فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای فراموشی سازمانی هدفمند [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 174-195]
 • حسابداری نقش حسابداری منابع انسانی در تصمیم گیری های مربوط به تعلیقات کارکنان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 93-110]
 • حسابداری منابع انسانی نقش حسابداری منابع انسانی در تصمیم گیری های مربوط به تعلیقات کارکنان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 93-110]
 • حفظ و نگهداری بررسی ارتباط بین اقدام های مدیریت منابع انسانی با شایسته سالاری (مطالعه موردی در شهرداری منطقه 9 تهران) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 119-138]
 • حفظ و نگهداشت طراحی و اعتبارسنجی مدل درهم‌تنیدگی شغلی کارکنان [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 152-178]
 • حفظ و نگهداشت استعداد بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی. [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 19-42]
 • حفظ و نگهداشت کارکنان نقش فرهنگ سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده در حفظ و نگهداشت کارکنان؛ مطالعه موردی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 109-126]
 • حقوق و دستمزد بررسی چگونگی تأثیر حقو ق و دستمزد بر کاهش فساد اداری و مالی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 85-108]
 • حکمت نظریه سازمانی حکمت‌گرا [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 77-102]
 • حکمرانی تحول دیجیتال ارائه چارچوب وظایف مدیر ارشد دیجیتال به‌عنوان حکمران تحول دیجیتال در سازمان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-25]
 • حمایت بررسی عوامل موفقیت دورکاری؛ مطالعه موردی در سازمان کار و امور اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-18]
 • حمایت سازمانی نقش میانجی حمایت سازمانی در تأثیر ادراک از عدالت، توانمندسازی و انطباق‌پذیری کارکنان بر تعهد سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 145-170]
 • حمایت سازمانی ادراک شده نقش فرهنگ سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده در حفظ و نگهداشت کارکنان؛ مطالعه موردی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 109-126]
 • حمایت سازمانی ادراک شده بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 71-96]
 • حمایت سازمانی ادراک شده تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان‌شناختی بر عملکرد شغلی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 67-88]
 • حمایت سازمانی درک شده تحقق قرارداد روانشناختی و حمایت سازمانی:چالش انگیزشی کارکنان حرفه ای [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 117-132]
 • حمایت سازمانی درک شده تحقق قرارداد روان‌شناختی و حمایت سازمانی: چالش انگیزشی کارکنان حرفه‌ای [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 105-120]
 • حمایت‌های مالی بررسی عوامل مؤثر بر قصد و نیت کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت. [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 113-130]
 • حواس‌پرتی کاهش اهمال‌کاری کارکنان با گونه‌شناسی مزاج [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 127-150]

خ

 • خدمات سلامت مدل‌سازی ساختاری نقش میانجی فرهنگ ایمنی بیمار در روابط بین مدیریت کیفیت جامع، یادگیری سازمانی و تصویر سازمانی در بخش خدمات سلامت [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 49-70]
 • خدمات مشاوره و پژوهش ارزیابی میزان جذابیت خدمات در بخش مشاوره و پژوهش [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 77-96]
 • خدمت بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 103-128]
 • خستگی بررسی اثرات سن، خستگی، تجربه و آموزش بر خطای انسانی خلبانان در وقوع سوانح هوایی جهان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 71-104]
 • خستگی عاطفی کارکنان تأثیر عدالت رویه‌ای بر خستگی عاطفی کارکنان با توجه به نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 125-148]
 • خشم مدل سه مرحلهای مدیریت خشم برای مدیران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 71-88]
 • خطای انسانی خلبان بررسی اثرات سن، خستگی، تجربه و آموزش بر خطای انسانی خلبانان در وقوع سوانح هوایی جهان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 71-104]
 • خلاقیت بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و خلاقیت [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 90-104]
 • خلاقیت نقش اقدامات مدیریت دانش در توسعه عملکرد نوآورانه سازمان [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 125-142]
 • خلاقیت ارتقای عملکرد شغلی به‌وسیله ذهن‌آگاهی در پرتو خلاقیت، مشارکت خلاقانه و رهبری متواضع [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 92-111]
 • خلاقیت- آموزش – ارزیابی بررسی میزان تأثیرپذیری متقابل خلاقیت و ارزیابی‌های آموزشی( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 187-203]
 • خلاقیت فردی شناسایی و طبقه‌بندی شاخص‌های فرهنگ سازمانی در ایران با استفاده از تحلیل عاملی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 75-92]
 • خلاقیت کارکنان بررسی تأثیر کار هیجانی بر خلاقیت کارکنان با تبیین نقش میانجی استرس شغلی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 23-44]
 • خلاقیت و نوآوری تشویق کارکنان به انحراف خلاق از راه تقویت شهامت‌ورزی توسط رهبران اقتدارگرا [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 139-156]
 • خلق‌ دانش شناسایی‌ عوامل‌ کلیدی موفقیت اجتماعات‌ کاری در سازمان‌های آموزشی؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 49-64]
 • خلق دانش بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر خلق دانش در دانشگاه های افسری ارتش ج.ا.ا [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-30]
 • خلق دانش نقش سرمایه‌ انسانی در توسعه ظرفیت خلق دانش سازمانی. [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 49-70]
 • خلق دانش تأثیر مدیریت دانش بر توسعه سرمایه انسانی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 19-40]
 • خلق دانش عوامل مؤثر بر بالندگی فرهنگ دانایی. [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 45-56]
 • خلق دانش؛ اجتماعات کاری؛ عوامل کلیدی موفقیت؛ مدلسازی ساختاری تبیین ارتباط اجتماعات کاری و خلق دانش با رویکردی ساختاری؛مطالعه موردی دانشگاه پیام نور. [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 191-217]
 • خلق دانش و تسهیم دانش نقش بازاریابی داخلی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 29-50]
 • خلق و تسهیم دانش بررسی نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی در خلق و تسهیم دانش [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 65-84]
 • خود آگاهی بررسی نقش هوش هیجانی در ارتقای اثربخشی سازمانی. [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-16]
 • خودآگاهی بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 61-74]
 • خودباوری الگوی پیشایندهای خودکاوی منابع انسانی: رویکرد آمیخته [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 51-74]
 • خودتوانمندسازی ارائه مدل خودتوانمند‌سازی کارکنان بهداشت و درمان و حوزه سلامت [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 51-72]
 • خودساماندهی مطالعه رابطه آموزش‌های‌ ضمن خدمت و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 149-168]
 • خودکارسازی تأثیر خودکار سازی اداری بر بهره وری کارکنان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]
 • خودکارسازی اداری تأثیر خودکار سازی اداری بر بهره وری کارکنان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]
 • خودکاوی الگوی پیشایندهای خودکاوی منابع انسانی: رویکرد آمیخته [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 51-74]
 • خودمختاری تاثیر آموزش مقدماتی رسته‌ای بر توانمندی روانشناختی دانش‌آموختگان رشته مدیریت؛ مطالعه موردی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 19-36]
 • خود مدیریتی بررسی نقش هوش هیجانی در ارتقای اثربخشی سازمانی. [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-16]
 • خودمدیریتی بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 61-74]
 • خیرخواهی بررسی نقش اعتماد میان فردی در تسهیم دانش سازمانی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 109-124]

د

 • دادگستری شناسایی و ارزیابی ابعاد یادگیری سازمانی در یک سازمان دولتی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 147-169]
 • داده‎بنیاد طراحی و اعتبارسنجی مدل مفهوم‌شناختی ناتوانی آموخته‌شده در سازمان‌های دولتی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 24-49]
 • داده بنیاد طراحی الگوی انحصارگرایی تخصصی کارکنان با روش داده‌ بنیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-22]
 • دانش توسعه کارآفرینی سازمانی از طریق توانمندسازهای دانش [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 187-200]
 • دانش نقش رهبری تحول‌آفرین در کارآفرینی سازمانی. [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 79-98]
 • دانش نقش رهبری تحول آفرین در کارآفرینی سازمانی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-36]
 • دانش تأثیر مدیریت دانش بر توسعه کارآفرینی سازمانی؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 93-114]
 • دانش تأثیر مدیریت دانش بر توسعه سازمان یادگیرنده؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 51-70]
 • دانش تأثیر اشتراک دانش بر ارتقای سرمایه‌های انسانی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 123-137]
 • دانش عوامل تعیین کننده تمایل به اشتراک دانش و رفتار اشتراک دانش [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 105-118]
 • دانش نقش مدیریت منابع انسانی در تسهیل نوآوری سازمانی از راه توسعه دانش کارکنان [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • دانش نظریه سازمانی حکمت‌گرا [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 77-102]
 • دانش شایستگی‌های رهبری رؤسای دانشگاه‌ها در نظام آموزش عالی ایران [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 146-165]
 • دانش‌آموزان مطالعه عوامل مؤثر بر بهبود میزان مشارکت اولیاء در فرآیند تحصیلی فرزندان [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 17-40]
 • دانش از مشتری نقش مدیریت دانش مشتری در ارتقای عملکرد فروش [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 111-126]
 • دانشجویان مدیریت نقش انگیزه رهبری، کارآمدی رهبری و شبکه‌های اجتماعی در قصد و نیت رهبری دانشجویان رشته مدیریت [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 57-74]
 • دانش درباره مشتری نقش مدیریت دانش مشتری در ارتقای عملکرد فروش [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 111-126]
 • دانشگاه نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در تاثیر عدالت سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 41-64]
 • دانشگاه بررسی نقش رفتار شهروندی در ارتباط با عدالت سازمانی و استرس شغلی با عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی. [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 139-162]
 • دانشگاه ارتباط توانمندسازی روانشناختی با تمایل اعضای هیئت علمی به برنامه‌های بالندگی با نقش میانجی انگیزش درونی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 25-46]
 • دانشگاه تأثیر ترومای سازمانی بر رفتار اخلاقی و وجدان کاری کارکنان: نقش تعدیل‌کننده فرهنگ سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 77-102]
 • دانشگاه آسیب‌شناسی نقش‌آفرینی دانشگاه در پرورش شهروند مسئولیت‌پذیرو راه‌کارهای بهسازی آن [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 129-148]
 • دانشگاه افسری امام علی(ع) بررسی تاثیر سبک رفتار رهبری مدرسان بر رفتار انضباطی دانشجویان [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-22]
 • دانشگاه ایلام اثرات فرهنگ ایثار و شهادت بر رفتار شهروند سازمانی: تبیین نقش میانجی سرمایة اجتماعی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 101-124]
 • دانشگاه بوعلی سینا همدان بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 71-96]
 • دانشگاه پدافند هوایی خاتمالانبیاء(ص) بررسی نقش اعتماد میان فردی در تسهیم دانش سازمانی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 109-124]
 • دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری الگوی ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بر اساس تکنیک کارت امتیازی متوازن [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 151-177]
 • دانشگاه مازندران بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • دانشگاه‎های جامعه اسلامی مضمون‌کاوی مسئولیت اجتماعی سازمان از دیدگاه آیات و روایات: دلالت‌هایی برای دانشگاه‌های جامعه اسلامی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 118-145]
 • دانشگاه‌های دفاعی شناسایی و رتبه‌بندی پیشایندهای توسعه برند کارفرمایی با استفاده از روش کیو (نمونه‌کاوی: دانشگاه‌های دفاعی) [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 107-130]
 • دبیران بررسی رابطه‌ رهبری توزیعی و توانمندسازی دبیران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 57-72]
 • دبیران تحلیل روابط رهبری اخلاقی با سلامت سازمانی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 61-78]
 • درگیری شغلی رابطه رهبری معنوی و درگیری شغلی: مطالعه موردی کارکنان دانشگاه کردستان [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 135-156]
 • درگیری شغلی تأثیر سبک‌های رهبری بر رفتار نوآورانه: نقش تعدیل‌گر درگیری شغلی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 89-110]
 • درگیری شغلی بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی درگیری شغلی، رضایت شغلی و آوای کارکنان [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 1-24]
 • درهم‌تنیدگی شغلی طراحی و اعتبارسنجی مدل درهم‌تنیدگی شغلی کارکنان [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 152-178]
 • دفاع‌شناختی جنگ‌شناختی مدرن: از شناخت در رزم تا عرصه جنگ‌شناختی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 156-180]
 • دلالت پژوهی مضمون‌کاوی مسئولیت اجتماعی سازمان از دیدگاه آیات و روایات: دلالت‌هایی برای دانشگاه‌های جامعه اسلامی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 118-145]
 • دلبستگی شغلی نقش میانجی دلبستگی شغلی کارکنان در تأثیر رهبری اصیل بر کاهش بدبینی سازمانی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 69-86]
 • دلبستگی شغلی کارکنان طراحی و اعتبارسنجی الگوی دلبستگی شغلی کارکنان صنعت بانکداری [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 71-94]
 • دلفی فازی شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های منابع انسانی با بهره‌گیری از روش تلفیقی سوآرا و آراس خاکستری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 53-78]
 • دورکاری تاثیر ویژگی‌های فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم دورکاری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-58]
 • دورکاری شناسایی بررسی تاثیر نگرش نسبت به دورکاری بر پذیرش آن از سوی کارکنان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 113-131]
 • دورکاری تجربه‌زیسته دورکاری کارکنان در دوران ‌همه‌گیری کووید- 19 [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 50-73]
 • دوسوتوانی رفتاری منابع انسانی استراتژیک و تغییر استراتژیک در سازمان: تحلیل نقش میانجی دوسوتوانی رفتاری [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 133-158]
 • دوسوتوانی سازمانی تأثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر دوسوتوانی سازمانی در یگان‌های نظامی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 91-116]
 • دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی از دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی تا عملکرد سازمانی: تأثیرات مدیریت استعداد و فناوری اطلاعات [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 115-142]
 • دولت الکترونیک فراتحلیل عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک ایران. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-26]
 • دولت الکترونیک بررسی و اولویت‌بندی نقش ابعاد دولت الکترونیک در ارتقای ارزش عمومی سازمان‌های دولتی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-18]
 • دیدمان نظریه سازمانی حکمت‌گرا [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 77-102]

ذ

 • ذن مدیریت ذن: مدیریت اثربخش [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 147-163]
 • ذهن‌آگاهی ارتقای عملکرد شغلی به‌وسیله ذهن‌آگاهی در پرتو خلاقیت، مشارکت خلاقانه و رهبری متواضع [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 92-111]
 • ذی‌نفعان کلیدی فراترکیب اقدام‌ها و ره‌آوردهای مسئولیت اجتماعی سازمانی با رویکرد مدیریت منابع انسانی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 1-24]

ر

 • رئیس دانشگاه شایستگی‌های رهبری رؤسای دانشگاه‌ها در نظام آموزش عالی ایران [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 146-165]
 • رابطه‌بازی تأثیر رابطه‌بازی بر سلامت روان: بررسی نقش میانجی منفی‌گرایی شفاهی، استرس و تمایل به ترک خدمت کارکنان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 73-88]
 • رابطه مناسب با دانش‌آموزان رابطه بین هوش اخلاقی با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع متوسطه شهرستان ساوه. [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 203-232]
 • راهبرد تبیین و ارائه الگوی جامع فرهنگ نوآوری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-26]
 • راهبردهای منابع انسانی شناسایی نقاط مرجع راهبردی در برون‌سپاری زیرسیستم‌های منابع انسانی در صنعت حمل‌ونقل هوایی داخلی (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی هما) [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 73-99]
 • راه‌کار عملی مطالعه عوامل مؤثر بر بهبود میزان مشارکت اولیاء در فرآیند تحصیلی فرزندان [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 17-40]
 • رسمیت بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر خلق دانش در دانشگاه های افسری ارتش ج.ا.ا [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-30]
 • رضایت بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان؛ مطالعه موردی در بانک کشاورزی استان ایلام [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 35-50]
 • رضایت ارتباطی بررسی تأثیر ارتباطات بر تسهیم دانش [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 103-122]
 • رضایت شغلی نقش میانجی مولفه های تعهد سازمانی در ارتباط بین رضایت شغلی و رفتارهای فرا نقشی کارکنان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 221-236]
 • رضایت شغلی شناسایی و اولویت بندی فازی پیشایندهای رضایت شغلی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 139-164]
 • رضایت شغلی بررسی تاثیر نگرش بازارگرایی کارکنان بر تعهد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی (مطالعه موردی ؛ شرکت نورایستا خراسان) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 95-116]
 • رضایت شغلی تبیین ارتباط بین سلامت سازمانی و نگرش های شغلی کارکنان؛ مورد مطالعه: ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 131-148]
 • رضایت شغلی نقش میانجی رضایت شغلی در تاثیر سلامت سازمانی بر تعهد سازمانی مدیران میانی ناجا. [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 41-60]
 • رضایت شغلی فراتحلیل پژوهش‌های ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان‌های ایران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-22]
 • رضایت شغلی آسیب‌شناسی دلایل استرس شغلی کارکنان مراقبت پرواز. [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 131-150]
 • رضایت شغلی بررسی رابطه مدیریت اسلامی منابع انسانی با عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 37-62]
 • رضایت شغلی نقش میانجی تعهد سازمانی در تأثیر رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی دبیران . [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • رضایت شغلی شکست اعتماد سازمانی به وسیلۀ مدیران روان‌پریش: واکاوی نقش سرپرستی توهین‌آمیز و افول رضایت شغلی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 75-100]
 • رضایت شغلی و آوای کارکنان بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی درگیری شغلی، رضایت شغلی و آوای کارکنان [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 1-24]
 • رضایت کاربر تأثیر کیفیت سیستم اطلاعاتی بر افراد و سازمان در پرتو رضایت و تمایل کاربران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 31-48]
 • رضایت مشتری رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و اثربخشی سازمانی. [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • رضایت مشتری بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آن [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 79-98]
 • رضایت مشتری بررسی تأثیر توانمند سازهای مدیریت دانش بر رضایت مشتری با تأکید بر نقش توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: ادارات مرکزی بانک قوامین تهران) [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 107-126]
 • رضایت مندی بررسی چگونگی تأثیر حقو ق و دستمزد بر کاهش فساد اداری و مالی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 85-108]
 • رضایت و نگهداشت کارکنان نقش سرمایه فکری در رضایت و نگهداشت کارکنان. [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 95-120]
 • رفتار اخلاقی تأثیر ترومای سازمانی بر رفتار اخلاقی و وجدان کاری کارکنان: نقش تعدیل‌کننده فرهنگ سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 77-102]
 • رفتار اخلاقی تحلیل مضمون رفتار اخلاقی کارگزاران عمومی بر اساس باب دوم گلستان سعدی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 147-169]
 • رفتار انحرافی سازنده بررسی نقش ابعاد جو اخلاقی بر ضابطه‌گریزی به نفع سازمان [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-24]
 • رفتارانضباطی بررسی تاثیر سبک رفتار رهبری مدرسان بر رفتار انضباطی دانشجویان [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-22]
 • رفتار خیرخواهانه سازمانی بررسی نقش ابعاد جو اخلاقی بر ضابطه‌گریزی به نفع سازمان [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-24]
 • رفتار سکوت سازمانی رابطه بین سایش اجتماعی و رفتار سکوت سازمانی در کارکنان پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 165-186]
 • رفتار سیاسی نامشروع الگوپردازی و اعتبارسنجی پدیده تصمیم‌هراسی مدیران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 104-132]
 • رفتار شهروند سازمانی ارتقای رفتار شهروند سازمانی از طریق هوش معنوی (مورد مطالعه: کارکنان حراستی ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 51-62]
 • رفتار شهروند سازمانی اثرات فرهنگ ایثار و شهادت بر رفتار شهروند سازمانی: تبیین نقش میانجی سرمایة اجتماعی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 101-124]
 • رفتارشهروند سازمانی بررسی تأثیر جامعه‌پذیری سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرد ـ محیط (مورد مطالعه: کارکنان شرکت مخابرات شهید بهشتی اصفهان) [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 143-166]
 • رفتار شهروندی اسلامی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی در بهبود رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه اسلام [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 127-148]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 71-88]
 • رفتار شهروندی سازمانی رابطه بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای تعهد سازمانی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 31-50]
 • رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در تاثیر عدالت سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 41-64]
 • رفتار شهروندی سازمانی تبیین ارتباط بین سلامت سازمانی و نگرش های شغلی کارکنان؛ مورد مطالعه: ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 131-148]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی نقش تعدیل‏گری ویژگی‏های شخصیتی بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 23-52]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی نقش رفتار شهروندی در ارتباط با عدالت سازمانی و استرس شغلی با عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی. [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 139-162]
 • رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تبیین مدل مفهومی شهروند گرایی سازمانی (مطالعه موردی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 179-201]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با مراحل مدیریت دانش [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 157-171]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل مخابرات منطقه 6 تهران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 123-140]
 • رفتار شهروندی سازمانی تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان‌شناختی بر عملکرد شغلی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 67-88]
 • رفتار شهروندی سازمانی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی. [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 143-163]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی و تحلیل تاثیر ویژگی های شغلی و کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی. [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 41-60]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر تسهیم دانش؛ با تأملی بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 97-112]
 • رفتار شهروندی سازمانی رابطه سبک رهبری و جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-30]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی درگیری شغلی، رضایت شغلی و آوای کارکنان [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 1-24]
 • رفتار شهروندی سازمانی و رفتار سازمانی شهروندگرایی سازمانی در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 49-74]
 • رفتار غیراخلاقی مطالعه‌ای در زمینه بروز رفتارهای غیراخلاقی کارکنان [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 73-90]
 • رفتار غیراخلاقی بازنمایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری رفتارهای غیراخلاقی به نفع سازمان در بستر دانشگاهی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 109-130]
 • رفتار غیراخلاقی به نفع سازمان بازنمایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری رفتارهای غیراخلاقی به نفع سازمان در بستر دانشگاهی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 109-130]
 • رفتار فرانقش ترویج رفتارهای فرانقش و همکاری کارکنان از راه ارتباطات درون‌سازمانی: مطالعۀ میانجی‌گری ابهام نقش و تعهد سازمانی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 125-150]
 • رفتار کاری نوآورانه ترویج رفتار کاری نوآورانه از راه اقدامات منابع انسانی و سرمایۀ روانشناختی: مطالعۀ نقش میانجی انعطاف‌پذیری منابع انسانی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 135-154]
 • رفتار مدیر شناسایی و رتبه‌بندی رفتارهای مدیران به‌منظور کاهش چالش‌های روان‏شناختی منابع انسانی در موقعیت بحرانی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 56-72]
 • رفتار مشارکتی منابع انسانی استراتژیک و تغییر استراتژیک در سازمان: تحلیل نقش میانجی دوسوتوانی رفتاری [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 133-158]
 • رفتار مشتری‌مدارانه بررسی نقش میانجی نگرش‌های فردی در تأثیر توانمندسازی سازمانی بر رفتار مشتری‌مدارانه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 25-48]
 • رفتار نوآورانه تحلیل اثر رهبری تحول گرا در رفتار نوآورانه و توسعه کارآفرینی به منظور ایجاد شایستگی‌های سازمانی پایدار [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 71-100]
 • رفتار نوآورانه تحلیل اثر رهبری تحول گرا در رفتار نوآورانه و توسعه کارآفرینی به منظور ایجاد شایستگی‌های سازمانی پایدار. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 121-146]
 • رفتار نوآورانه تأثیر سبک‌های رهبری بر رفتار نوآورانه: نقش تعدیل‌گر درگیری شغلی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 89-110]
 • رفتارهای ریاکارانه تأثیر رهبری زهرآگین بر ترومای سازمانی از راه ترویج رفتارهای ریاکارانه و ماکیاولی‌گرانه [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 159-184]
 • رفتارهای سیاسی طراحی الگوی انحصارگرایی تخصصی کارکنان با روش داده‌ بنیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-22]
 • رفتارهای فرانقشی کارکنان نقش میانجی مولفه های تعهد سازمانی در ارتباط بین رضایت شغلی و رفتارهای فرا نقشی کارکنان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 221-236]
 • رفتارهای ماکیاولی‌گرایانه تأثیر رهبری زهرآگین بر ترومای سازمانی از راه ترویج رفتارهای ریاکارانه و ماکیاولی‌گرانه [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 159-184]
 • رفع تزاحم گزاره‌های ناظر بر تصمیم واکاوی موانع و راه‌کارهای تصمیم‌گیری صحیح در پرتو رهنمودهای قرآنی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 25-49]
 • رقابت یادگیری کار گروهی از طریق بازی های رایانه ای با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 115-128]
 • رهبران اقتدارگر‌ا تشویق کارکنان به انحراف خلاق از راه تقویت شهامت‌ورزی توسط رهبران اقتدارگرا [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 139-156]
 • رهبری رابطه تعهد سازمانی و جهت گیری مذهبی با رهبری تحول آفرین در یکی از مراکز علمی نظامی. [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 149-186]
 • رهبری نقش رهبری تحول‌آفرین در کارآفرینی سازمانی. [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 79-98]
 • رهبری نقش رهبری تحول آفرین در کارآفرینی سازمانی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-36]
 • رهبری بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول‌آفرین و بهبود عملکرد آموزش‌دهنده [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 73-88]
 • رهبری بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 103-128]
 • رهبری اخلاقی تحلیل روابط رهبری اخلاقی با سلامت سازمانی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 61-78]
 • رهبری اخلاقی نقش میانجی‌ سرمایۀ اجتماعی در تأثیر رهبری اخلاقی بر گرایش کارآفرینانۀ سازمان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 111-134]
 • رهبری اخلاقی نقش میانجی مبادلۀ رهبر ـ عضو در ارتقای نوآوری فردی از رهگذر رهبری پدرسالارانه [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 51-76]
 • رهبری اخلاقی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر هویت‌یابی سازمانی از راه معناداری شغل و در پرتو رهبری اخلاقی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 151-178]
 • رهبری اصیل نقش میانجی دلبستگی شغلی کارکنان در تأثیر رهبری اصیل بر کاهش بدبینی سازمانی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 69-86]
 • رهبری بصیر تبیین و ارائه الگوی جامع فرهنگ نوآوری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-26]
 • رهبری پدرسالارانه نقش میانجی مبادلۀ رهبر ـ عضو در ارتقای نوآوری فردی از رهگذر رهبری پدرسالارانه [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 51-76]
 • رهبری تبادلی رابطه سبک رهبری و جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-30]
 • رهبری تحول‌آفرین تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین و عملکرد تیم (گروه های آموزشی) در دانشگاه ها با تاکید بر مولفه اعتماد شناختی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 67-86]
 • رهبری تحول‌آفرین رهبری و مدیریت دانش: بررسی سبک رهبری تحول آفرین [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 29-44]
 • رهبری تحول‌آفرین بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول‌آفرین و بهبود عملکرد آموزش‌دهنده [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 73-88]
 • رهبری تحول‌آفرین تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر فراموشی سازمانی آگاهانه (مورد مطالعه: کارکنان شرکت البرز دارو) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 69-90]
 • رهبری تحول‌آفرین نقش میانجی‌ توانمندسازی روانشناختی در تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر مدیریت دانش سازمانی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-24]
 • رهبری تحول‌آفرین تأثیر سبک‌های رهبری بر رفتار نوآورانه: نقش تعدیل‌گر درگیری شغلی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 89-110]
 • رهبری تحول آفرین رابطه رهبری تحول آفرین و بهره‌وری منابع انسانی با در نظر داشتن نقش واسطه‌ای معنویت در محیط کار [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 63-86]
 • رهبری تحول آفرین رابطه تعهد سازمانی و جهت گیری مذهبی با رهبری تحول آفرین در یکی از مراکز علمی نظامی. [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 149-186]
 • رهبری تحول آفرین نقش رهبری تحول‌آفرین در کارآفرینی سازمانی. [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 79-98]
 • رهبری تحول آفرین نقش رهبری تحول آفرین در کارآفرینی سازمانی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-36]
 • رهبری تحول آفرین رابطه سبک رهبری و جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-30]
 • رهبری تحول‌گرا مدل‌سازی پیشایندهای ارتقای گشودگی کارکنان برای پذیرش تغییر [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 184-207]
 • رهبری تحول گرا تحلیل اثر رهبری تحول گرا در رفتار نوآورانه و توسعه کارآفرینی به منظور ایجاد شایستگی‌های سازمانی پایدار [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 71-100]
 • رهبری تحول گرا تحلیل اثر رهبری تحول گرا در رفتار نوآورانه و توسعه کارآفرینی به منظور ایجاد شایستگی‌های سازمانی پایدار. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 121-146]
 • رهبری تغییر بررسی تاثیر رهبری تغییر بر تعهد به تغییر (مورد مطالعه: کارکنان شرکت ارتباطات و زیرساخت) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 87-104]
 • رهبری توزیعی بررسی رابطه‌ رهبری توزیعی و توانمندسازی دبیران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 57-72]
 • رهبری خدمتگزار بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 103-128]
 • رهبری خیرخواهانه نقش میانجی مبادلۀ رهبر ـ عضو در ارتقای نوآوری فردی از رهگذر رهبری پدرسالارانه [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 51-76]
 • رهبری رابطه‌ای تأثیر سبک‌های رهبری بر رفتار نوآورانه: نقش تعدیل‌گر درگیری شغلی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 89-110]
 • رهبری زهرآگین تأثیر رهبری زهرآگین بر ترومای سازمانی از راه ترویج رفتارهای ریاکارانه و ماکیاولی‌گرانه [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 159-184]
 • رهبری سازمانی ویژگی‌های شخصیتی فرادستان و مدیریت چرخه‌های ادراکی ـ رفتاری عدالت در سازمان (مبتنی بر نهج‏البلاغه) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 98-114]
 • رهبری مبادله‌ای تأثیر سبک‌های رهبری بر رفتار نوآورانه: نقش تعدیل‌گر درگیری شغلی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 89-110]
 • رهبری متنوع‌گرا بررسی تمایل به رفتار اشتراک دانش و اشتیاق شغلی کارکنان از طریق رهبری متنوع‌گرا در شرایط کرونایی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران) [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 131-150]
 • رهبری متواضع ارتقای عملکرد شغلی به‌وسیله ذهن‌آگاهی در پرتو خلاقیت، مشارکت خلاقانه و رهبری متواضع [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 92-111]
 • رهبری مثبت‌گرا نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در تأثیر رهبری مثبت‌گرا بر اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: معلمان مدارس کاشان) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 101-124]
 • رهبری معنوی رابطه رهبری معنوی و درگیری شغلی: مطالعه موردی کارکنان دانشگاه کردستان [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 135-156]
 • رهبری مقتدرانه نقش میانجی مبادلۀ رهبر ـ عضو در ارتقای نوآوری فردی از رهگذر رهبری پدرسالارانه [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 51-76]
 • رهنمودهای قرآنی واکاوی موانع و راه‌کارهای تصمیم‌گیری صحیح در پرتو رهنمودهای قرآنی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 25-49]
 • روان‌پریشی شکست اعتماد سازمانی به وسیلۀ مدیران روان‌پریش: واکاوی نقش سرپرستی توهین‌آمیز و افول رضایت شغلی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 75-100]
 • روان‌رنجورخویی هوش هیجانی رابطه ابعاد شخصیت و هوش هیجانی با استرس شغلی؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-28]
 • روایت‌پژوهی شناسایی و رتبه‌بندی رفتارهای مدیران به‌منظور کاهش چالش‌های روان‏شناختی منابع انسانی در موقعیت بحرانی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 56-72]
 • روایت پژوهی مطالعه روایت برنامه نویسان کارشیفته از مناسبات کار- خانواده ، رویکرد جنسیتی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • روحیه نقش هوش سازمانی بر فراموشی سازمانی هدفمند [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 45-70]
 • روحیه‌ی‌علمی رابطه بین هوش معنوی با روحیه‌ی علمی دانشجویان پرستاری شهرستان ساوه. [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 57-76]
 • روش ترکیبی شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندهای مدیریت بهره‌ور منابع انسانی در دوره کرونا (مورد مطالعه: سازمان اداری و استخدامی کشور) [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 100-121]
 • روش دلفی شناسایی عوامل مؤثر بر آوای سازنده کارکنان در سازمان‎های دولتی ایران (مورد مطالعه: یک سازمان‌ نظامی در شهر تهران) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 95-118]
 • روش‌شناسی تدوین روش شناسی و چارچوب نظری در نقد فلسفی تئوریهای سازمان و مدیریت (مطالعه موردی: نقد تئوری آشوب) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 125-140]
 • روش کیو شناسایی و رتبه‌بندی پیشایندهای توسعه برند کارفرمایی با استفاده از روش کیو (نمونه‌کاوی: دانشگاه‌های دفاعی) [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 107-130]
 • روش‌های آموزش کارآفرینی تأثیر یادگیری تجربی بر پیشرفت کارآفرینی دانشجویان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 37-54]
 • روش‌های توسعه ارائه الگوی توسعه فردی مدیران راهبردی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 76-97]
 • روند انتخاب مدیریت تصمیم گیری برای انتخاب مدیران با اولویت بندی فازی بر اساس مدل شایستگی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 41-68]
 • رویکرد آمیخته الگوی مدیریت هویت‌یابی کارکنان در سازمان‌های عمومی؛ کاربرد رویکرد آمیخته [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 97-123]
 • رویکرد بازار محور بازخوانی رویکرد منبع‌محور در توسعه مدل VRIO [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 21-34]
 • رویکرد فراترکیب ارائه چارچوب جامع مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد فراترکیب [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 48-76]
 • رویکرد منبع محور بازخوانی رویکرد منبع‌محور در توسعه مدل VRIO [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 21-34]
 • رویکرد منبع- محور شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مولفه‌های شایستگی مدیران: تحلیل محتوای مدل‌های شایستگی مدیران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 27-50]
 • ریسک شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های منابع انسانی در یکی از سازمان‌های دولتی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 25-53]
 • ریسک اهداف شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 112-130]
 • ریسک سرمایه انسانی شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 112-130]
 • ریسک فرایندی شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 112-130]
 • ریسک منابع انسانی شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های منابع انسانی در یکی از سازمان‌های دولتی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 25-53]
 • ریسک منابع انسانی شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 112-130]
 • ریسک‌های جمعیتی شبیه‌سازی تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بازنشستگی بر اساس ریسک‌های جمعیتی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 71-96]
 • ریسک‌های منابع انسانی طراحی مدل مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 121-142]
 • ریسک های منابع انسانی شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های منابع انسانی با بهره‌گیری از روش تلفیقی سوآرا و آراس خاکستری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 53-78]

ز

 • زنجیره تأمین تحلیل مضمون مدیریت زنجیره تأمین استعداد در صنعت بانکداری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 22-42]
 • زنجیره تأمین استعداد تحلیل مضمون مدیریت زنجیره تأمین استعداد در صنعت بانکداری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 22-42]
 • زنجیره مارکوف ارائه مدلی برای پیش‌بینی عرضه و تقاضای منابع انسانی شعبه مرکزی بانک قوامین استان تهران با استفاده از مدل زنجیره‌ی مارکوف برای دوره‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 1-22]
 • زندگی بررسی وضعیّت تعادل کار و زندگی اساتید دانشگاه. [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 113-138]

س

 • ساختار تبیین و ارائه الگوی جامع فرهنگ نوآوری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-26]
 • ساختار سازمانی بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر خلق دانش در دانشگاه های افسری ارتش ج.ا.ا [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-30]
 • ساختار سازمانی ارتقاء عملکرد نوآورانه سازمان از طریق توانمندسازی محیط کار کارکنان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 137-160]
 • ساختار گرای بنیادی نظریه سازمانی حکمت‌گرا [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 77-102]
 • سازگاری شغلی بررسی رابطه بین سازگاری شغلی وفلات زدگی شغلی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 45-68]
 • سازمان نقش مدیریت دانش در ارتقای ظرفیت کارآفرینی‌کارکنان و توسعه سازمان یادگیرنده (مورد مطالعه: کارکنان ستاد گروه بهمن در تهران و کرج) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 1-24]
 • سازمان اصول اخلاق سازمانی در اسلام [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 141-164]
 • سازمان نگرشی بر مفهوم هوش معنوی در سازمان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 55-72]
 • سازمان آموزش و پرورش بررسی تأثیر معنویت سازمانی و ابعاد آن بر وفاداری کارکنان (مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر مهران) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 87-110]
 • سازمان امنیتی نقش اقدامات مدیریت دانش در توسعه عملکرد نوآورانه سازمان [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 125-142]
 • سازمان ثبت احوال طراحی الگوی سیستم چندسطحی فازی به‌منظور ارزیابی مشارکت کارکنان (مورد مطالعه: سازمان ثبت احوال قزوین) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 51-75]
 • سازمان دانش‌بنیان طراحی مدل شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دانشی سازمان‌های دانش‌بنیان در بخش دولتی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 1-24]
 • سازمان دانش‌محور الگوی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های دفاعی دانش‌محور (نمونه‌پژوهی: اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا) [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 73-91]
 • سازمان دفاعی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران آماد و پشتیبانی با رویکرد جهادی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 170-194]
 • سازمان دولتی بررسی و اولویت‌بندی نقش ابعاد دولت الکترونیک در ارتقای ارزش عمومی سازمان‌های دولتی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-18]
 • سازمان دولتی بررسی علل سکوت سازمانی در یک سازمان دولتی. [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 43-56]
 • سازمان دولتی طراحی الگوی سیستم چندسطحی فازی به‌منظور ارزیابی مشارکت کارکنان (مورد مطالعه: سازمان ثبت احوال قزوین) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 51-75]
 • سازمان سبز ارائه چارچوب جامع مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد فراترکیب [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 48-76]
 • سازمان مدیریت صنعتی ارزیابی میزان چابکی سازمان مدیریت صنعتی با تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی فازی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 85-102]
 • سازمان‌های آموزشی شناسایی‌ عوامل‌ کلیدی موفقیت اجتماعات‌ کاری در سازمان‌های آموزشی؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 49-64]
 • سازمان‌های ایرانی فراتحلیل عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک ایران. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-26]
 • سازمان‌های ایرانی فراتحلیل پژوهش‌های ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان‌های ایران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-22]
 • سازمان‌های دانش‌بنیان تشویق کارکنان به انحراف خلاق از راه تقویت شهامت‌ورزی توسط رهبران اقتدارگرا [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 139-156]
 • سازمان‌های دانش محور مروری بر استراتژی‌های تحرک دانش در سازمان‌های دانش محور [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-30]
 • سازمان‌های دفاعی واکاوی الزامات ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی سازمان‌های دفاعی بر مبنای بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 54-72]
 • سازمان‌های دولتی طراحی و اعتبارسنجی مدل مفهوم‌شناختی ناتوانی آموخته‌شده در سازمان‌های دولتی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 24-49]
 • سازمان‌های دولتی شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های منابع انسانی در یکی از سازمان‌های دولتی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 25-53]
 • سازمان‌های دولتی ارائه مدل نگهداشت استعداد در بین کارکنان نسل Z سازمان‌های دولتی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 26-56]
 • سازمان‌‌های علمی و فناورانه مطالعه تطبیقی عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در سازمان‌های علمی و فناورانه کشورهای منتخب و ارزیابی مؤلفه‌ها در جهاد دانشگاهی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 71-92]
 • سازمان‌های عمومی الگوی مدیریت هویت‌یابی کارکنان در سازمان‌های عمومی؛ کاربرد رویکرد آمیخته [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 97-123]
 • سازمان‌های مالی طراحی الگوی مدیریت ترس سازمانی کارکنان در سازمان‌های مالی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 23-55]
 • سازمان‌های نظامی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی در بهبود رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه اسلام [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 127-148]
 • سازمان‌های نمونه و مدیریت منابع انسانی بررسی تطبیقی کارمندیابی الکترونیکی در ایران و ترکیه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 87-104]
 • سازمان یادگیرنده نقش مدیریت دانش در ارتقای ظرفیت کارآفرینی‌کارکنان و توسعه سازمان یادگیرنده (مورد مطالعه: کارکنان ستاد گروه بهمن در تهران و کرج) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 1-24]
 • سازمان یادگیرنده تأثیر مدیریت دانش بر توسعه سازمان یادگیرنده؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 51-70]
 • سازمان یادگیرنده رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی با رویکرد ارتقای یادگیری سازمانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 17-36]
 • سازمان یادگیرنده بررسی رابطه‌ ویژگی‌های سازمان یادگیرنده و اثربخشی کارکنان در وزارت کار و امور اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 59-78]
 • سازمان یادگیرنده تأثیر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر توسعه سازمان یادگیرنده در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 137-155]
 • ساز و کارهای احساسی سازوکارهای نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در میان کارکنان وظیفه ارتش ج.ا.ا. [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 149-188]
 • ساز و کارهای بهبود وضعیت بررسی وضعیّت تعادل کار و زندگی اساتید دانشگاه. [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 113-138]
 • ساز و کارهای رفتاری سازوکارهای نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در میان کارکنان وظیفه ارتش ج.ا.ا. [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 149-188]
 • ساز و کارهای شناختی سازوکارهای نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در میان کارکنان وظیفه ارتش ج.ا.ا. [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 149-188]
 • سایش اجتماعی رابطه بین سایش اجتماعی و رفتار سکوت سازمانی در کارکنان پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 165-186]
 • سبک ارتباطی بررسی تأثیر ارتباطات بر تسهیم دانش [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 103-122]
 • سبک رفتار رهبری بررسی تاثیر سبک رفتار رهبری مدرسان بر رفتار انضباطی دانشجویان [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-22]
 • سبک رهبری ارتقاء عملکرد نوآورانه سازمان از طریق توانمندسازی محیط کار کارکنان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 137-160]
 • سبک رهبری تحول‌آفرین نقش سبک رهبری تحول آفرین و سیستم پاداش در عملکرد مدیریتی مدیران. [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 43-70]
 • سبک‌های رهبری تأثیر سبک‌های رهبری بر رفتار نوآورانه: نقش تعدیل‌گر درگیری شغلی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 89-110]
 • سرپرستی توهین‌آمیز شکست اعتماد سازمانی به وسیلۀ مدیران روان‌پریش: واکاوی نقش سرپرستی توهین‌آمیز و افول رضایت شغلی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 75-100]
 • سرعت شناسایی و رتبه‌بندی موانع چابک‌سازی سازمان تامین اجتماعی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 23-44]
 • سرمایة اجتماعی اثرات فرهنگ ایثار و شهادت بر رفتار شهروند سازمانی: تبیین نقش میانجی سرمایة اجتماعی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 101-124]
 • سرمایة انسانی نقش سرمایه فکری در رضایت و نگهداشت کارکنان. [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 95-120]
 • سرمایة رابطه‌ای نقش سرمایه فکری در رضایت و نگهداشت کارکنان. [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 95-120]
 • سرمایة ساختاری نقش سرمایه فکری در رضایت و نگهداشت کارکنان. [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 95-120]
 • سرمایه اجتماعی اثربخشی سرمایه اجتماعی در نظام توسعه ملی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 157-188]
 • سرمایه اجتماعی بررسی نقش میانجی انگیزش کارکنان در تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 125-146]
 • سرمایه اجتماعی بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 39-60]
 • سرمایه اجتماعی توسعه قابلیت‌های یادگیری سازمانی در پرتو سرمایه اجتماعی و شادی در محل کار (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 47-72]
 • سرمایه اجتماعی نقش میانجی قابلیت‌های پویا در تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به کارآفرینی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 149-170]
 • سرمایه ارتباطی نقش سرمایه‌های فکری در ارتقای عملکرد سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 21-38]
 • سرمایه انسانی نقش اقدامات مدیریت دانش در توسعه سرمایه‌های انسانی سازمان [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 121-136]
 • سرمایه انسانی تأثیر اشتراک دانش بر ارتقای سرمایه‌های انسانی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 123-137]
 • سرمایه انسانی نقش سرمایه‌های فکری در ارتقای عملکرد سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 21-38]
 • سرمایه انسانی طراحی سیستم خبره فازی برای پیش‌بینی اثربخشی نظام جبران خدمات [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 17-47]
 • سرمایه روانشناختی تاثیر سرمایه روانشناختی بر عجین شدن با شغل (مطالعه موردی) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 127-152]
 • سرمایه ساختاری نقش سرمایه‌های فکری در ارتقای عملکرد سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 21-38]
 • سرمایه فکری نقش سرمایه فکری در رضایت و نگهداشت کارکنان. [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 95-120]
 • سرمایه فکری تأثیر سرمایه فکری و فرآیند یادگیری بر عملکرد سازمانی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 89-110]
 • سرمایه فکری تأثیر مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش بر قابلیت یادگیری سازمانی: مطالعۀ نقش میانجی سرمایۀ فکری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 77-100]
 • سرمایه‌های انسانی واکاوی الزامات ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی سازمان‌های دفاعی بر مبنای بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 54-72]
 • سرمایه‌های فکری و سرمایه انسانی نقش سرمایه‌ انسانی در توسعه ظرفیت خلق دانش سازمانی. [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 49-70]
 • سرمایه‌های فکری و سرمایه انسانی تأثیر مدیریت دانش بر توسعه سرمایه انسانی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 19-40]
 • سرمایۀ اجتماعی نقش میانجی‌ سرمایۀ اجتماعی در تأثیر رهبری اخلاقی بر گرایش کارآفرینانۀ سازمان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 111-134]
 • سرمایۀ روانشناختی ترویج رفتار کاری نوآورانه از راه اقدامات منابع انسانی و سرمایۀ روانشناختی: مطالعۀ نقش میانجی انعطاف‌پذیری منابع انسانی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 135-154]
 • سرنوشت مشترک نقش هوش سازمانی بر فراموشی سازمانی هدفمند [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 45-70]
 • سروکوال سنجش کیفیت خدمات در مؤسسات آموزشی بر مبنای مدل سروکوال [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 21-40]
 • سطح خانوادگی تجربه‌زیسته دورکاری کارکنان در دوران ‌همه‌گیری کووید- 19 [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 50-73]
 • سطح سازمانی تجربه‌زیسته دورکاری کارکنان در دوران ‌همه‌گیری کووید- 19 [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 50-73]
 • سطح فردی تجربه‌زیسته دورکاری کارکنان در دوران ‌همه‌گیری کووید- 19 [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 50-73]
 • سطوح سازمانی انتخاب روش مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تکنیک‏های تصمیم‏گیری چندمعیاره در شرکت ساپکو [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 105-123]
 • سطوح مدیریت بررسی ارتباط بین ویژگی‌های اطلاعات موجود در سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تصمیم گیری مدیران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 89-104]
 • سقف شیشه‌ای تأملی بر بیگانگی از کار زنان در پرتو سقف شیشه‌ای [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 105-130]
 • سقف شیشه‌ای طراحی الگوی سقف شیشه‌ای با رویکرد نظریه داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 131-151]
 • سکوت سازمانی تعیین تاثیر سکوت و صدای سازمانی بر مشارکت کارکنان و عملکرد مدیران. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 46-67]
 • سکوت سازمانی بررسی علل سکوت سازمانی در یک سازمان دولتی. [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 43-56]
 • سکوت سازمانی نقش میانجی سکوت سازمانی در تأثیر تحلیل‌رفتگی شغلی بر تصمیم‌گیری سازمانی (مورد مطالعه: بانک مسکن استان تهران) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-26]
 • سکوت سازمانی فهم تجربۀ سکوت سازمانی: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه در ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیاری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 31-50]
 • سلامت روان تأثیر رابطه‌بازی بر سلامت روان: بررسی نقش میانجی منفی‌گرایی شفاهی، استرس و تمایل به ترک خدمت کارکنان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 73-88]
 • سلامت سازمانی سلامت سازمانی و توانمندی منابع انسانی (مورد مطالعه: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 97-112]
 • سلامت سازمانی تبیین ارتباط بین سلامت سازمانی و نگرش های شغلی کارکنان؛ مورد مطالعه: ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 131-148]
 • سلامت سازمانی نقش میانجی رضایت شغلی در تاثیر سلامت سازمانی بر تعهد سازمانی مدیران میانی ناجا. [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 41-60]
 • سلامت سازمانی رتبه‌بندی تأثیر مولفه‌های تعهد سازمانی بر سلامت سازمانی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 105-122]
 • سلامت سازمانی تحلیل روابط رهبری اخلاقی با سلامت سازمانی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 61-78]
 • سن بررسی اثرات سن، خستگی، تجربه و آموزش بر خطای انسانی خلبانان در وقوع سوانح هوایی جهان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 71-104]
 • سناریو مطالعه ای بر رویکرد اکتشافی در برنامه ریزی سناریو [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 111-137]
 • سند تحول بنیادین طراحی الگوی نهادگرایی نظام مدیریت منابع انسانی آموزش‌وپرورش [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 65-93]
 • سنگ آهن مرکزی ایران - بافق طراحی و تبیین مدل مفهومی شهروند گرایی سازمانی (مطالعه موردی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 179-201]
 • سوآرا شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های منابع انسانی با بهره‌گیری از روش تلفیقی سوآرا و آراس خاکستری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 53-78]
 • سوانح هوایی بررسی اثرات سن، خستگی، تجربه و آموزش بر خطای انسانی خلبانان در وقوع سوانح هوایی جهان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 71-104]
 • سیاست تطبیقی پویا تحلیل سیاست‌پژوهانه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 103-128]
 • سیاست سازمانی ارزیابی و رتبه بندی پیشایندهای استرس شغلی در میان کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان سمنان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 225-256]
 • سیاست های انگیزشی بررسی تأثیر سیاست‌های ارزیابی عملکرد بر بهره وری منابع انسانی در شرکت دخانیات ایران. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 68-89]
 • سیاست های تنبیهی بررسی تأثیر سیاست‌های ارزیابی عملکرد بر بهره وری منابع انسانی در شرکت دخانیات ایران. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 68-89]
 • سیستم استنتاج فازی سلسله‌مراتبی طراحی الگوی سیستم چندسطحی فازی به‌منظور ارزیابی مشارکت کارکنان (مورد مطالعه: سازمان ثبت احوال قزوین) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 51-75]
 • سیستم بانکی تسهیم دانش در صنعت بانکی: نقش ظرفیت جذب دانش فردی و چابکی کارکنان [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 123-144]
 • سیستم پاداش نقش سبک رهبری تحول آفرین و سیستم پاداش در عملکرد مدیریتی مدیران. [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 43-70]
 • سیستم خبره فازی طراحی سیستم خبره فازی برای پیش‌بینی اثربخشی نظام جبران خدمات [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 17-47]
 • سیستم‌های اطلاعات مدیریت بررسی ارتباط بین ویژگی‌های اطلاعات موجود در سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تصمیم گیری مدیران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 89-104]
 • سیستم‌های فیزیکی-سایبری مدل شایستگی‌های نیروی انسانی در مراقبت بهداشتی 4.0 [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 89-108]
 • سیستم‌های مدیریت منابع انسانی رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]
 • سیمای فرمانده نظامی آرمانی سیمای فرماندة نظامی آرمانی در اِسکندرنامه [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 149-170]

ش

 • شاخص‌های مدیریت استعداد ارائه الگوی مدیریت استعداد در نهاجا [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 117-136]
 • شادی در محل کار توسعه قابلیت‌های یادگیری سازمانی در پرتو سرمایه اجتماعی و شادی در محل کار (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 47-72]
 • شانس تبیین رابطه بین تقدیرگرایی و بهره‌وری نیروی انسانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 117-134]
 • شایستگی تدوین نیم‏رخ شایستگی مشاغل راهبردی به‏منظور ارزیابی آمادگی راهبردی سرمایه انسانی شرکت صنعتی دوده فام [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 99-124]
 • شایستگی تدوین نیم‌رخ شایستگی مشاغل استراتژیک به منظور ارزیابی آمادگی استراتژیک سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 71-94]
 • شایستگی نیاز سنجی آموزشی گروههای شغلی قضات بر اساس رویکرد شایستگی (مطالعه موردی: مجتمع‌های قضائی استان تهران) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 141-163]
 • شایستگی بررسی نقش اعتماد میان فردی در تسهیم دانش سازمانی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 109-124]
 • شایستگی تاثیر آموزش مقدماتی رسته‌ای بر توانمندی روانشناختی دانش‌آموختگان رشته مدیریت؛ مطالعه موردی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 19-36]
 • شایستگی شناسایی و رتبه‌بندی موانع چابک‌سازی سازمان تامین اجتماعی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 23-44]
 • شایستگی شناسایی شایستگی های کلیدی مدیران در راستای تحقق تعالی منابع انسانی در شرکت های تولید لوازم خانگی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]
 • شایستگی طراحی مدل شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دانشی سازمان‌های دانش‌بنیان در بخش دولتی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 1-24]
 • شایستگی رهبری شایستگی‌های رهبری رؤسای دانشگاه‌ها در نظام آموزش عالی ایران [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 146-165]
 • شایستگی‌محوری شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مولفه‌های شایستگی مدیران: تحلیل محتوای مدل‌های شایستگی مدیران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 27-50]
 • شایستگی‌های حرفه‌ای طراحی مدل شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دانشی سازمان‌های دانش‌بنیان در بخش دولتی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 1-24]
 • شایستگی های سازمانی پایدار تحلیل اثر رهبری تحول گرا در رفتار نوآورانه و توسعه کارآفرینی به منظور ایجاد شایستگی‌های سازمانی پایدار [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 71-100]
 • شایستگی های سازمانی پایدار تحلیل اثر رهبری تحول گرا در رفتار نوآورانه و توسعه کارآفرینی به منظور ایجاد شایستگی‌های سازمانی پایدار. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 121-146]
 • شایستگی‎های فردی و شایستگی‎های اجرایی طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران شهرداری تهران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 102-126]
 • شایستگی‎های فکری طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران شهرداری تهران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 102-126]
 • شایستگی‏های مدیران ارائه الگوی توسعه فردی مدیران راهبردی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 76-97]
 • شایستگی های مدیران میانی بررسی عوامل موثر در اشتراک گذاری دانش مدیران میانی صنعت بیمه در ایران [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 23-44]
 • شایستگی‌های منابع انسانی مدل شایستگی‌های نیروی انسانی در مراقبت بهداشتی 4.0 [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 89-108]
 • شایستگی‎های هوش اجتماعی و ارتباطی طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران شهرداری تهران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 102-126]
 • شایسته‌سالاری ارائه الگوی مفهوم‌سازی و آسیب‌شناسی شایسته‌سالاری در سازمان. [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 21-44]
 • شایسته سالاری بررسی ارتباط بین اقدام های مدیریت منابع انسانی با شایسته سالاری (مطالعه موردی در شهرداری منطقه 9 تهران) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 119-138]
 • شایسته سالاری بررسی چگونگی تأثیر حقو ق و دستمزد بر کاهش فساد اداری و مالی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 85-108]
 • شباهت ارتقای هویت‌یابی سازمانی از طریق برندسازی کارفرمایی. [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-120]
 • شبکه‌های اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر قصد و نیت کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت. [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 113-130]
 • شبکه‌های اجتماعی نقش انگیزه رهبری، کارآمدی رهبری و شبکه‌های اجتماعی در قصد و نیت رهبری دانشجویان رشته مدیریت [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 57-74]
 • شبکه های اجتماعی تأثیر اعتماد عاطفی و شناختی بر یادگیری فردی: مطالعۀ نقش میانجی شبکه‌های اجتماعی و تسهیم دانش [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 53-76]
 • شبکۀ مضامین طراحی چارچوب مفهومی برای مؤلفه‌های نرم تحول دیجیتال با استفاده از تحلیل مضمون [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 57-88]
 • شبیه‌سازی سیستم‌های پویا شبیه‌سازی تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بازنشستگی بر اساس ریسک‌های جمعیتی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 71-96]
 • شخصیت رابطه ابعاد شخصیت و هوش هیجانی با استرس شغلی؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-28]
 • شرکت آسان‌پرداخت شناسایی بسترهای لازم برای دیجیتالی‎شدن فرایندهای مدیریت منابع انسانی (نمونه‌کاوی : شرکت آسان‌پرداخت شهر تهران) [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 97-128]
 • شرکت البرز دارو تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر فراموشی سازمانی آگاهانه (مورد مطالعه: کارکنان شرکت البرز دارو) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 69-90]
 • شرکت انتقال گاز ایران تحلیلی بر مقوله‌های انسانی ارگونومی در شرکت انتقال گاز ایران با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 122-139]
 • شرکت برق و انرژی صبا بهینه‌سازی برون‌سپاری آموزش و توسعه منابع انسانی با تکنیک مارکوس (نمونه‌پژوهی: شرکت برق و انرژی صبا) [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 74-96]
 • شرکت بیمه ایران نقش میانجی‌ توانمندسازی روانشناختی در تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر مدیریت دانش سازمانی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-24]
 • شرکت تعاونی بررسی موانع درون سازمانی انجام کار تیمی کارکنان با استفاده از AHP [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 79-102]
 • شرکت توسعه صنایع ریلی گسترش ارتقای چابکی سازمانی از طریق کارکردهای مدیریت منابع انسانی. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 27-45]
 • شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی ایران نقش اقدامات مدیریت دانش در توسعه سرمایه‌های انسانی سازمان [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 121-136]
 • شرکت‌های دانش‌بنیان نقش میانجی‌ سرمایۀ اجتماعی در تأثیر رهبری اخلاقی بر گرایش کارآفرینانۀ سازمان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 111-134]
 • شرکت‌های هولدینگ ارائه مدل ارزیابی استراتژیک نظام مدیریت منابع انسانی در هولدینگ‌ها [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 50-70]
 • شکاف استعدادی دیجیتالی تبیین مدل مدیریت استعدادهای دیجیتال در صنعت بانکداری ایران؛ رویکردی ترکیبی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 24-50]
 • شکاف در قرارداد روانی تأثیر جبران خدمات کل بر التزام کارکنان با در نظر داشتن قرارداد روانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-20]
 • شکاف شایستگی تدوین نیم‏رخ شایستگی مشاغل راهبردی به‏منظور ارزیابی آمادگی راهبردی سرمایه انسانی شرکت صنعتی دوده فام [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 99-124]
 • شکاف شایستگی تدوین نیم‌رخ شایستگی مشاغل استراتژیک به منظور ارزیابی آمادگی استراتژیک سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 71-94]
 • شناخت درآمدی بر تصمیم‌گیری با رویکرد شناختی ـ عصبی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 153-182]
 • شهامت‌ورزی کارکنان تشویق کارکنان به انحراف خلاق از راه تقویت شهامت‌ورزی توسط رهبران اقتدارگرا [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 139-156]
 • شهرت برند بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان؛ مطالعه موردی در بانک کشاورزی استان ایلام [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 35-50]
 • شهرداری تهران بررسی ارتباط بین اقدام های مدیریت منابع انسانی با شایسته سالاری (مطالعه موردی در شهرداری منطقه 9 تهران) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 119-138]
 • شهرداری زنجان تأثیر خودکار سازی اداری بر بهره وری کارکنان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]
 • شهرداری منطقه 4 ارزیابی اثربخشی و چالش های مدیریت منابع انسانی در شهرداری منطقه 4 تهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 165-186]
 • شهروند اجتماعی آسیب‌شناسی نقش‌آفرینی دانشگاه در پرورش شهروند مسئولیت‌پذیرو راه‌کارهای بهسازی آن [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 129-148]
 • شهروندگرایی سازمانی شهروندگرایی سازمانی در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 49-74]
 • شهروندگرایی سازمانی طراحی و تبیین مدل مفهومی شهروند گرایی سازمانی (مطالعه موردی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 179-201]
 • شهروند مسئولیت‌پذیر آسیب‌شناسی نقش‌آفرینی دانشگاه در پرورش شهروند مسئولیت‌پذیرو راه‌کارهای بهسازی آن [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 129-148]
 • شوخ طبعی رهبر بررسی اثر شوخ‌طبعی رهبر بر احساسات پیروان با نقش میانجی فرهنگ بوروکراتیک (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه لرستان) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 27-50]

ص

 • صداو سیمای مرکز تهران بررسی رابطه بین سازگاری شغلی وفلات زدگی شغلی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 45-68]
 • صدای سازمانی تعیین تاثیر سکوت و صدای سازمانی بر مشارکت کارکنان و عملکرد مدیران. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 46-67]
 • صندوق بازنشستگی شبیه‌سازی تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بازنشستگی بر اساس ریسک‌های جمعیتی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 71-96]
 • صنعت 4.0 مدل شایستگی‌های نیروی انسانی در مراقبت بهداشتی 4.0 [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 89-108]
 • صنعت بانکداری ارائه الگوی پیاده‌سازی کانون تفکر در صنعت بانکداری: رویکرد داده‌بنیاد [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 3-21]
 • صنعت بانکداری تحلیل مضمون مدیریت زنجیره تأمین استعداد در صنعت بانکداری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 22-42]
 • صنعت بانکداری طراحی و اعتبارسنجی الگوی دلبستگی شغلی کارکنان صنعت بانکداری [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 71-94]
 • صنعت بانکداری فراترکیب اقدام‌ها و ره‌آوردهای مسئولیت اجتماعی سازمانی با رویکرد مدیریت منابع انسانی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 1-24]
 • صنعت بانکداری تبیین مدل مدیریت استعدادهای دیجیتال در صنعت بانکداری ایران؛ رویکردی ترکیبی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 24-50]
 • صنعت بیمه بررسی عوامل موثر در اشتراک گذاری دانش مدیران میانی صنعت بیمه در ایران [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 23-44]
 • صنعت حمل‌ونقل هوایی شناسایی نقاط مرجع راهبردی در برون‌سپاری زیرسیستم‌های منابع انسانی در صنعت حمل‌ونقل هوایی داخلی (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی هما) [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 73-99]

ض

ط

 • طراحی و توسعه ارائه چارچوبی برای مدیریت برون‌سپاری فرایندهای منابع انسانی: پژوهش فراترکیب [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 26-53]

ظ

 • ظرفیت جذب دانش فردی تسهیم دانش در صنعت بانکی: نقش ظرفیت جذب دانش فردی و چابکی کارکنان [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 123-144]
 • ظرفیت یادگیری سازمانی نقش میانجی‌ توسعه منابع الکترونیکی انسانی و توانمندی نوآوری کارکنان در تأثیر ظرفیت یادگیری بر عملکرد استراتژیک سازمان (نمونه‌پژوهی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 149-173]

ع

 • عجین شدن تاثیر سرمایه روانشناختی بر عجین شدن با شغل (مطالعه موردی) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 127-152]
 • عدالت بررسی چگونگی تأثیر حقو ق و دستمزد بر کاهش فساد اداری و مالی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 85-108]
 • عدالت توزیعی بررسی رابطه مدیریت اسلامی منابع انسانی با عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 37-62]
 • عدالت توزیعی ارتقاء اعتماد با رویکرد عدالت سازمانی؛ مطالعه‌ای در پژوهشگاه صنعت نفت [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 69-86]
 • عدالت رویه‌ای تأثیر عدالت رویه‌ای بر خستگی عاطفی کارکنان با توجه به نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 125-148]
 • عدالت رویه ای بررسی رابطه مدیریت اسلامی منابع انسانی با عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 37-62]
 • عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی ارتقاء اعتماد با رویکرد عدالت سازمانی؛ مطالعه‌ای در پژوهشگاه صنعت نفت [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 69-86]
 • عدالت سازمانی بررسی رابطه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی و ادراک از عدالت سازمانی در مرکز آموزش عالی رسته‌ای نهاجا [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 145-156]
 • عدالت سازمانی بررسی نقش تعدیل‏گری ویژگی‏های شخصیتی بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 23-52]
 • عدالت سازمانی بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل مخابرات منطقه 6 تهران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 123-140]
 • عدالت سازمانی تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان‌شناختی بر عملکرد شغلی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 67-88]
 • عدالت سازمانی بررسی رابطه مدیریت اسلامی منابع انسانی با عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 37-62]
 • عدالت سازمانی ویژگی‌های شخصیتی فرادستان و مدیریت چرخه‌های ادراکی ـ رفتاری عدالت در سازمان (مبتنی بر نهج‏البلاغه) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 98-114]
 • عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در تاثیر عدالت سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 41-64]
 • عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان بررسی نقش رفتار شهروندی در ارتباط با عدالت سازمانی و استرس شغلی با عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی. [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 139-162]
 • عدالت مراوده ای بررسی رابطه مدیریت اسلامی منابع انسانی با عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 37-62]
 • عدم پشتکار عاطفی کاهش اهمال‌کاری کارکنان با گونه‌شناسی مزاج [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 127-150]
 • عدم قطعیت مطالعه ای بر رویکرد اکتشافی در برنامه ریزی سناریو [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 111-137]
 • عرصه جنگ‌شناختی جنگ‌شناختی مدرن: از شناخت در رزم تا عرصه جنگ‌شناختی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 156-180]
 • عزت‌نفس بررسی رابطه بین احساس عزت‏مندی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 41-56]
 • عزت نفس سازمانی بررسی نقش پیشران عزت نفس سازمانی در توفیق پیاده‏سازی مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه: (بانک حکمت ایرانیان). [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 53-78]
 • عصب‌شناسی تصمیم‌گیری درآمدی بر تصمیم‌گیری با رویکرد شناختی ـ عصبی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 153-182]
 • عصب شناسی یادگیری مقدمه‌ای بر عصب‌شناسی یادگیری و نقش فراشناخت در فرایندهای یاددهی ـ یادگیری [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 167-196]
 • عصر دانشی توسعه دانشگران در عصر دانش‌محور؛ مطالعه موردی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 51-70]
 • عضویت ارتقای هویت‌یابی سازمانی از طریق برندسازی کارفرمایی. [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-120]
 • عقلانیت تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی با رویکرد شناختی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 85-116]
 • عقلانیت محدود تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی با رویکرد شناختی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 85-116]
 • عملکرد تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین و عملکرد تیم (گروه های آموزشی) در دانشگاه ها با تاکید بر مولفه اعتماد شناختی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 67-86]
 • عملکرد نقش سبک رهبری تحول آفرین و سیستم پاداش در عملکرد مدیریتی مدیران. [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 43-70]
 • عملکرد ارائه الگوی ارزیابی عملکرد چندسطحی مراکز درمانی : رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • عملکرد استراتژیک نقش میانجی‌ توسعه منابع الکترونیکی انسانی و توانمندی نوآوری کارکنان در تأثیر ظرفیت یادگیری بر عملکرد استراتژیک سازمان (نمونه‌پژوهی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 149-173]
 • عملکرد چابک تدوین معیار کمی ارزیابی چابکی حاصل از عملکرد [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-30]
 • عملکرد دانشگاه‌ها سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع در آموزش عالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 91-120]
 • عملکرد سازمان بررسی تأثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک‌های دولتی شهر تبریز) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 23-40]
 • عملکرد سازمان منابع انسانی راکد پیشران یا بازدارنده عملکرد سازمان: مروری نظام‌مند [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 1-23]
 • عملکرد سازمان شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 112-130]
 • عملکرد سازمانی نقش یادگیری سازمانی در بهبود عملکرد غیر مالی سازمان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 127-144]
 • عملکرد سازمانی رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]
 • عملکرد سازمانی بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک با عملکرد و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: سازمان آب منطقه‌ای استان کرمانشاه) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 147-170]
 • عملکرد سازمانی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و اثربخشی سازمانی. [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • عملکرد سازمانی تأثیر سرمایه فکری و فرآیند یادگیری بر عملکرد سازمانی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 89-110]
 • عملکرد سازمانی نقش سرمایه‌های فکری در ارتقای عملکرد سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 21-38]
 • عملکرد سازمانی نقش میانجی یادگیری سازمانی در تاثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی. [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 25-42]
 • عملکرد سازمانی بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی. [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 19-42]
 • عملکرد سازمانی از دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی تا عملکرد سازمانی: تأثیرات مدیریت استعداد و فناوری اطلاعات [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 115-142]
 • عملکرد سازمانی واکاوی میانجی‌گری کارآفرینی سازمانی در تأثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان بانک کشاورزی) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 103-122]
 • عملکرد شغلی ارتباط بین استقرار مدیریت دانش و توانمندسازی با عملکرد شغلی کارکنان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 1-22]
 • عملکرد شغلی کارکنان ارتقای عملکرد شغلی به‌وسیله ذهن‌آگاهی در پرتو خلاقیت، مشارکت خلاقانه و رهبری متواضع [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 92-111]
 • عملکرد شناختی شناسایی کارکردهای شناختی تاثیرگذار بر عملکرد شناختی مدیران راهبردی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 50-70]
 • عملکرد فروش نقش مدیریت دانش مشتری در ارتقای عملکرد فروش [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 111-126]
 • عملکرد فروشنده مدل‌سازی روابط هوش هیجانی فروشنده با وفاداری مشتری از راه میانجی‌گرهای عملکرد فروشنده و رفتار هم‌آفرینی ارزش مشتری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 25-52]
 • عملکرد گروهی یادگیری کار گروهی از طریق بازی های رایانه ای با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 115-128]
 • عملکرد مدیران تعیین تاثیر سکوت و صدای سازمانی بر مشارکت کارکنان و عملکرد مدیران. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 46-67]
 • عملکرد نوآورانه نقش اقدامات مدیریت دانش در توسعه عملکرد نوآورانه سازمان [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 125-142]
 • عملکرد نوآورانه ارتقاء عملکرد نوآورانه سازمان از طریق توانمندسازی محیط کار کارکنان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 137-160]
 • عملکرد نوآورانه منابع انسانی استراتژیک و تغییر استراتژیک در سازمان: تحلیل نقش میانجی دوسوتوانی رفتاری [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 133-158]
 • عوامل آموزشی شناسایی عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار در دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 147-162]
 • عوامل انسانی تحلیلی بر مقوله‌های انسانی ارگونومی در شرکت انتقال گاز ایران با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 122-139]
 • عوامل جمعیت‌شناختی بررسی عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی در محیط کار کتابخانه ملی ایران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 153-174]
 • عوامل رفتاری الگوی موانع کارآفرینی سازمانی در یک مرکز صنعتی دفاعی با استفاده از مدل سه‌شاخگی. [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-22]
 • عوامل روان‌شناختی الگوی ماهیت‌شناختی تعالی فردی معلم [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 51-78]
 • عوامل زمینه‏ای الگوی موانع کارآفرینی سازمانی در یک مرکز صنعتی دفاعی با استفاده از مدل سه‌شاخگی. [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-22]
 • عوامل ساختاری الگوی موانع کارآفرینی سازمانی در یک مرکز صنعتی دفاعی با استفاده از مدل سه‌شاخگی. [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-22]
 • عوامل سازمانی شناسایی عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار در دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 147-162]
 • عوامل سازمانی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی. [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 143-163]
 • عوامل سازمانی بررسی عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی در محیط کار کتابخانه ملی ایران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 153-174]
 • عوامل شخصی تجربه زیسته استادان دانشگاه شهرکرد از تعارض کار و خانواده: مطالعه پدیدارشناسی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 73-101]
 • عوامل شخصی ارزیابی و رتبه بندی پیشایندهای استرس شغلی در میان کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان سمنان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 225-256]
 • عوامل شغلی تجربه زیسته استادان دانشگاه شهرکرد از تعارض کار و خانواده: مطالعه پدیدارشناسی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 73-101]
 • عوامل عمومی موفقیت شناسایی و اولویت بندی عوامل بحرانی موفقیت در استقرار نظام مدیریت دانش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 21-40]
 • عوامل فردی شناسایی عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار در دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 147-162]
 • عوامل فردی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی. [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 143-163]
 • عوامل فردی بررسی عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی در محیط کار کتابخانه ملی ایران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 153-174]
 • عوامل کلیدی موفقیت و عوامل بحرانی موفقیت شناسایی و اولویت بندی عوامل بحرانی موفقیت در استقرار نظام مدیریت دانش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 21-40]
 • عوامل مؤثر بر تسهیل آوای کارکنان شناسایی عوامل مؤثر بر آوای سازنده کارکنان در سازمان‎های دولتی ایران (مورد مطالعه: یک سازمان‌ نظامی در شهر تهران) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 95-118]
 • عوامل محیطی ارزیابی و رتبه بندی پیشایندهای استرس شغلی در میان کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان سمنان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 225-256]
 • عوامل مدیریتی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی. [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 143-163]
 • عوامل‌ موفقیت اجتماعات‌ کاری شناسایی‌ عوامل‌ کلیدی موفقیت اجتماعات‌ کاری در سازمان‌های آموزشی؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 49-64]
 • عواملی خانوادگی تجربه زیسته استادان دانشگاه شهرکرد از تعارض کار و خانواده: مطالعه پدیدارشناسی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 73-101]

غ

 • غنی‌سازی کار- خانواده مطالعه روایت برنامه نویسان کارشیفته از مناسبات کار- خانواده ، رویکرد جنسیتی [دوره 13، شماره 3، 1402]

ف

 • فازی شناسایی و اولویت بندی فازی پیشایندهای رضایت شغلی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 139-164]
 • فرآیند شناختی تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی با رویکرد شناختی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 85-116]
 • فرآیند یادگیری سازمانی تأثیر سرمایه فکری و فرآیند یادگیری بر عملکرد سازمانی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 89-110]
 • فراتحلیل فراتحلیل عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک ایران. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-26]
 • فراتحلیل فراتحلیل پژوهش‌های ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان‌های ایران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-22]
 • فراتحلیل الگوی پیامدهای کیفیت زندگی‌کاری با رویکرد ترکیبی فراتحلیل و مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 27-52]
 • فراتحلیل فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای فراموشی سازمانی هدفمند [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 174-195]
 • فراتحلیل فراتحلیل پیشایندها و رهاوردهای انعطاف پذیری منابع انسانی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • فراترکیب طراحی مدل جامع تعالی منابع انسانی با استفاده از روش فراترکیب کیفی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-20]
 • فراترکیب شناسایی و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی در سازمان با استفاده از مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 79-108]
 • فراترکیب مروری بر استراتژی‌های تحرک دانش در سازمان‌های دانش محور [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-30]
 • فراترکیب شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های عملکردی مدیران صف در جعبه سیاه مدیریت منابع انسانی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 1-25]
 • فراترکیب فراترکیب اقدام‌ها و ره‌آوردهای مسئولیت اجتماعی سازمانی با رویکرد مدیریت منابع انسانی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 1-24]
 • فراترکیب پیشایندها و رهاوردهای سپارش منابع انسانی: رویکرد فراترکیب [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 1-25]
 • فراترکیب ارائه نقشه‌راه طراحی و پیاده‌سازی تجزیه‌وتحلیل منابع انسانی در سازمان‌های ایرانی با رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 1-25]
 • فراترکیب طراحی چارچوب تصمیم‌گیری اشتغال پل با رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 1-23]
 • فراترکیب ارائه الگوی ارزیابی عملکرد چندسطحی مراکز درمانی : رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • فراست سیاسی شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای فراست سیاسی مدیران دولتی با استفاده از رویکرد دلفی فازی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 124-146]
 • فراشناخت مقدمه‌ای بر عصب‌شناسی یادگیری و نقش فراشناخت در فرایندهای یاددهی ـ یادگیری [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 167-196]
 • فراموشی سازمانی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر فراموشی سازمانی آگاهانه (مورد مطالعه: کارکنان شرکت البرز دارو) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 69-90]
 • فراموشی سازمانی آگاهانه تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر فراموشی سازمانی آگاهانه (مورد مطالعه: کارکنان شرکت البرز دارو) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 69-90]
 • فراموشی سازمانی هدفمند نقش هوش سازمانی بر فراموشی سازمانی هدفمند [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 45-70]
 • فراموشی سازمانی هدفمند فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای فراموشی سازمانی هدفمند [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 174-195]
 • فرسودگی احساسی تأثیر مشکلات میان‌فردی بر تعارض کار- خانواده: واکاوی نقش میانجی‌گر فرسودگی احساسی و تعدیل‌گر انتقام‌جویی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 109-134]
 • فرسودگی شغلی بررسی تاثیر معنویت بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 65-86]
 • فرصت‏ها شناسایی کاربردها، فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از فناوری بلاکچین در مدیریت منابع انسانی: مروری نظام‌مند [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 1-16]
 • فرماندهی بررسی وضعیت موجود مولفه های اخلاق اسلامی در حوزه فرماندهی نیروهای مسلح.ج.ا.ا و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود و توسعه آنها [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 187-206]
 • فرهنگ بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و خلاقیت [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 90-104]
 • فرهنگ تاثیر ویژگی‌های فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم دورکاری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-58]
 • فرهنگ نقش فرهنگ سازمانی در ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی؛ مطالعة موردی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 69-87]
 • فرهنگ اثرات فرهنگ ایثار و شهادت بر رفتار شهروند سازمانی: تبیین نقش میانجی سرمایة اجتماعی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 101-124]
 • فرهنگ ایمنی بیمار مدل‌سازی ساختاری نقش میانجی فرهنگ ایمنی بیمار در روابط بین مدیریت کیفیت جامع، یادگیری سازمانی و تصویر سازمانی در بخش خدمات سلامت [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 49-70]
 • فرهنگ بوروکراتیک بررسی اثر شوخ‌طبعی رهبر بر احساسات پیروان با نقش میانجی فرهنگ بوروکراتیک (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه لرستان) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 27-50]
 • فرهنگ پدافند غیرعامل سازوکارهای نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در میان کارکنان وظیفه ارتش ج.ا.ا. [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 149-188]
 • فرهنگ حمایتی مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی الکترونیک در دستگاه‌های عمومی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • فرهنگ سازمانی نقش فرهنگ سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده در حفظ و نگهداشت کارکنان؛ مطالعه موردی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 109-126]
 • فرهنگ سازمانی نقش فرهنگِ سازمانی در ارتقای هویت سازمانی کارکنان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]
 • فرهنگ سازمانی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • فرهنگ سازمانی نقش فرهنگ سازمانی در کارآفرینی سازمانی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-16]
 • فرهنگ سازمانی تاثیر ویژگی‌های فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم دورکاری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-58]
 • فرهنگ سازمانی تبیین و ارائه الگوی جامع فرهنگ نوآوری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-26]
 • فرهنگ سازمانی شناسایی و طبقه‌بندی شاخص‌های فرهنگ سازمانی در ایران با استفاده از تحلیل عاملی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 75-92]
 • فرهنگ سازمانی نقش فرهنگ سازمانی در ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی؛ مطالعة موردی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 69-87]
 • فرهنگ سازمانی تأثیر ترومای سازمانی بر رفتار اخلاقی و وجدان کاری کارکنان: نقش تعدیل‌کننده فرهنگ سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 77-102]
 • فرهنگ سازمانی الگوی پیشایندهای خودکاوی منابع انسانی: رویکرد آمیخته [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 51-74]
 • فرهنگ سازمانی شناسایی بسترهای لازم برای دیجیتالی‎شدن فرایندهای مدیریت منابع انسانی (نمونه‌کاوی : شرکت آسان‌پرداخت شهر تهران) [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 97-128]
 • فرهنگ سازمانی دیجیتال شناسایی بسترهای لازم برای دیجیتالی‎شدن فرایندهای مدیریت منابع انسانی (نمونه‌کاوی : شرکت آسان‌پرداخت شهر تهران) [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 97-128]
 • فرهنگ ملی تبیین و ارائه الگوی جامع فرهنگ نوآوری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-26]
 • فرهنگ نوآوری تبیین و ارائه الگوی جامع فرهنگ نوآوری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-26]
 • فروتنی بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 103-128]
 • فساد اداری و مالی بررسی چگونگی تأثیر حقو ق و دستمزد بر کاهش فساد اداری و مالی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 85-108]
 • فشار عملکردی نقش هوش سازمانی بر فراموشی سازمانی هدفمند [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 45-70]
 • فضای سکوت بررسی علل سکوت سازمانی در یک سازمان دولتی. [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 43-56]
 • فقدان انرژی کاهش اهمال‌کاری کارکنان با گونه‌شناسی مزاج [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 127-150]
 • فلات‌زدگی شغلی بررسی رابطه بین سازگاری شغلی وفلات زدگی شغلی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 45-68]
 • فناوری ارتباطی بررسی تأثیر ارتباطات بر تسهیم دانش [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 103-122]
 • فناوری اطلاعات از دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی تا عملکرد سازمانی: تأثیرات مدیریت استعداد و فناوری اطلاعات [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 115-142]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی و اولویت‌بندی نقش ابعاد دولت الکترونیک در ارتقای ارزش عمومی سازمان‌های دولتی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-18]
 • فناوری بلاکچین شناسایی کاربردها، فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از فناوری بلاکچین در مدیریت منابع انسانی: مروری نظام‌مند [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 1-16]

ق

 • قابلیت اطمینان بررسی نقش اعتماد میان فردی در تسهیم دانش سازمانی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 109-124]
 • قابلیت‌های پویا نقش میانجی قابلیت‌های پویا در تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به کارآفرینی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 149-170]
 • قابلیت‌های‌علمی رابطه بین هوش معنوی با روحیه‌ی علمی دانشجویان پرستاری شهرستان ساوه. [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 57-76]
 • قابلیت‌های فردی الگوی ماهیت‌شناختی تعالی فردی معلم [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 51-78]
 • قابلیت یادگیری بازار رابطه بین قابلیت یادگیری بازار با کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی. [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 87-106]
 • قابلیت یادگیری سازمانی توسعه قابلیت‌های یادگیری سازمانی در پرتو سرمایه اجتماعی و شادی در محل کار (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 47-72]
 • قابلیت یادگیری سازمانی تأثیر مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش بر قابلیت یادگیری سازمانی: مطالعۀ نقش میانجی سرمایۀ فکری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 77-100]
 • قرارداد روان‌شناختی تحقق قرارداد روان‌شناختی و حمایت سازمانی: چالش انگیزشی کارکنان حرفه‌ای [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 105-120]
 • قرارداد روانشناختی تحقق قرارداد روانشناختی و حمایت سازمانی:چالش انگیزشی کارکنان حرفه ای [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 117-132]
 • قرارداد روانی تأثیر جبران خدمات کل بر التزام کارکنان با در نظر داشتن قرارداد روانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-20]
 • قصد کاربر تأثیر کیفیت سیستم اطلاعاتی بر افراد و سازمان در پرتو رضایت و تمایل کاربران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 31-48]
 • قصد و نیت رهبری نقش انگیزه رهبری، کارآمدی رهبری و شبکه‌های اجتماعی در قصد و نیت رهبری دانشجویان رشته مدیریت [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 57-74]
 • قصد و نیت کارآفرینی بررسی عوامل مؤثر بر قصد و نیت کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت. [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 113-130]
 • قضاوت درباره یادگیری مقدمه‌ای بر عصب‌شناسی یادگیری و نقش فراشناخت در فرایندهای یاددهی ـ یادگیری [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 167-196]
 • قضاوت های فراشناختی مقدمه‌ای بر عصب‌شناسی یادگیری و نقش فراشناخت در فرایندهای یاددهی ـ یادگیری [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 167-196]

ک

 • کار بررسی وضعیّت تعادل کار و زندگی اساتید دانشگاه. [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 113-138]
 • کارآفرینی نقش مدیریت دانش در ارتقای ظرفیت کارآفرینی‌کارکنان و توسعه سازمان یادگیرنده (مورد مطالعه: کارکنان ستاد گروه بهمن در تهران و کرج) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 1-24]
 • کارآفرینی نقش رهبری تحول‌آفرین در کارآفرینی سازمانی. [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 79-98]
 • کارآفرینی نقش رهبری تحول آفرین در کارآفرینی سازمانی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-36]
 • کارآفرینی تأثیر مدیریت دانش بر توسعه کارآفرینی سازمانی؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 93-114]
 • کارآفرینی نقش فرهنگ سازمانی در کارآفرینی سازمانی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-16]
 • کارآفرینی تأثیر یادگیری تجربی بر پیشرفت کارآفرینی دانشجویان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 37-54]
 • کارآفرینی دانشگاهی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • کارآفرینی سازمانی نقش تعدیل کننده اخلاق کاری بر تاثیرگذاری تسهیم دانش بر کارآفرینی سازمانی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 105-124]
 • کارآفرینی سازمانی توسعه کارآفرینی سازمانی از طریق توانمندسازهای دانش [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 187-200]
 • کارآفرینی سازمانی نقش رهبری تحول‌آفرین در کارآفرینی سازمانی. [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 79-98]
 • کارآفرینی سازمانی الگوی موانع کارآفرینی سازمانی در یک مرکز صنعتی دفاعی با استفاده از مدل سه‌شاخگی. [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-22]
 • کارآفرینی سازمانی نقش رهبری تحول آفرین در کارآفرینی سازمانی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-36]
 • کارآفرینی سازمانی بررسی نقش میانجی انگیزش کارکنان در تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 125-146]
 • کارآفرینی سازمانی تأثیر مدیریت دانش بر توسعه کارآفرینی سازمانی؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 93-114]
 • کارآفرینی سازمانی نقش فرهنگ سازمانی در کارآفرینی سازمانی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-16]
 • کارآفرینی سازمانی رابطه بین قابلیت یادگیری بازار با کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی. [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 87-106]
 • کارآفرینی سازمانی واکاوی میانجی‌گری کارآفرینی سازمانی در تأثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان بانک کشاورزی) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 103-122]
 • کارآمدی رهبری نقش انگیزه رهبری، کارآمدی رهبری و شبکه‌های اجتماعی در قصد و نیت رهبری دانشجویان رشته مدیریت [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 57-74]
 • کارآمدی کارآفرینی بررسی عوامل مؤثر بر قصد و نیت کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت. [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 113-130]
 • کارایی ارزیابی و مقایسه کارایی بیمارستان های دولتی و خصوصی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها به منظور بررسی تاثیر مالکیت بر کارایی(مورد مطالعه: بیمارستانهای دولتی و خصوصی مشهد) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 51-66]
 • کارایی سازمانی تحلیل کانونی روابط چندگانه مولفه های کارایی سازمانی با اخلاق سازمانی و استرس شغلی در کارکنان دانشگاه اصفهان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 87-118]
 • کارایی کارکنان بررسی عوامل مؤثر بر کارایی منابع انسانی شهرداری استان آذربایجان شرقی. [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 187-202]
 • کاربردها شناسایی کاربردها، فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از فناوری بلاکچین در مدیریت منابع انسانی: مروری نظام‌مند [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 1-16]
 • کارت امتیازی متوازن الگوی ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بر اساس تکنیک کارت امتیازی متوازن [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 151-177]
 • کار تیمی بررسی موانع درون سازمانی انجام کار تیمی کارکنان با استفاده از AHP [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 79-102]
 • کار تیمی یادگیری کار گروهی از طریق بازی های رایانه ای با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 115-128]
 • کارکردگرایی مطالعه تاثیر تغییر پارادایم‌های فلسفی بر مدیریت دانش [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 189-220]
 • کارکردگرایی نظریه سازمانی حکمت‌گرا [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 77-102]
 • کارکردهای آشکار و پنهان طراحی چارچوب تصمیم‌گیری اشتغال پل با رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 1-23]
 • کارکردهای شناختی شناسایی کارکردهای شناختی تاثیرگذار بر عملکرد شناختی مدیران راهبردی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 50-70]
 • کارکردهای مدیریت منابع انسانی ارتقای چابکی سازمانی از طریق کارکردهای مدیریت منابع انسانی. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 27-45]
 • کارکردهای منابع انسانی ارزیابی اثربخشی و چالش های مدیریت منابع انسانی در شهرداری منطقه 4 تهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 165-186]
 • کارکردهای منابع انسانی بررسی نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی در خلق و تسهیم دانش [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 65-84]
 • کارکردهای منابع انسانی طراحی الگو کارکردهای منابع انسانی در راستای مدیریت انفصال کارکنان با رویکرد پژوهشی آمیخته (مطالعه موردی: نهاد ریاست جمهوری) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 78-103]
 • کارکردهای منابع انسانی طراحی الگوی کارکردهای مدیریت منابع انسانی تاب‌آور در نظام سلامت کشور (نمونه‌پژوهی: دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه 3 کشور) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 26-50]
 • کارکنان تحلیل کانونی روابط چندگانه مولفه های کارایی سازمانی با اخلاق سازمانی و استرس شغلی در کارکنان دانشگاه اصفهان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 87-118]
 • کارکنان رابطه کیفیت زندگی کاری و وفاداری کارکنان؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 75-92]
 • کارکنان انتخاب روش مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تکنیک‏های تصمیم‏گیری چندمعیاره در شرکت ساپکو [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 105-123]
 • کارکنان طراحی الگوی انحصارگرایی تخصصی کارکنان با روش داده‌ بنیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-22]
 • کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سلامت سازمانی و توانمندی منابع انسانی (مورد مطالعه: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 97-112]
 • کارکنان دانشگاه کردستان رابطه رهبری معنوی و درگیری شغلی: مطالعه موردی کارکنان دانشگاه کردستان [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 135-156]
 • کارکنان دانشی توسعه دانشگران در عصر دانش‌محور؛ مطالعه موردی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 51-70]
 • کارکنان دانشی الگوی راهبردهای ماهرسازی و توسعه شایستگی‌های کارکنان دانشی بر پایه ترجیحات فکری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 94-117]
 • کارکنان دانشی طراحی مدل شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دانشی سازمان‌های دانش‌بنیان در بخش دولتی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 1-24]
 • کارکنان زن تأملی بر بیگانگی از کار زنان در پرتو سقف شیشه‌ای [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 105-130]
 • کارکنان ستاد وزارت علوم ارتقای رفتار شهروند سازمانی از طریق هوش معنوی (مورد مطالعه: کارکنان حراستی ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 51-62]
 • کارکنان نظامی عوامل تأثیرگذار بر افزایش تعهد دفاعی نظامیان بر اساس آموزه‌های سعدی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 81-104]
 • کارگزاران عمومی تحلیل مضمون رفتار اخلاقی کارگزاران عمومی بر اساس باب دوم گلستان سعدی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 147-169]
 • کارمندان رابطه اخلاق کار اسلامی و انگیزش کارکنان [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 65-84]
 • کارمند نمونه انتخاب کارمند نمونه بر اساس مدل تاپسیس سلسله‌مراتبی در محیط فازی. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 170-189]
 • کارمندیابی بررسی تطبیقی کارمندیابی الکترونیکی در ایران و ترکیه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 87-104]
 • کارمندیابی الکترونیک بررسی تطبیقی کارمندیابی الکترونیکی در ایران و ترکیه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 87-104]
 • کارهیجانی بررسی تأثیر کار هیجانی بر خلاقیت کارکنان با تبیین نقش میانجی استرس شغلی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 23-44]
 • کانون تفکر ارائه الگوی پیاده‌سازی کانون تفکر در صنعت بانکداری: رویکرد داده‌بنیاد [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 3-21]
 • کتابخانه ملی بررسی عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی در محیط کار کتابخانه ملی ایران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 153-174]
 • کتاب‌داران رابطه اخلاق کار اسلامی و انگیزش کارکنان [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 65-84]
 • کتاب‌سنجی سیر تحول و بنیان‌ های فکری- مفهومی پژوهش‌ های حوزه تحلیل گری منابع انسانی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • کرونا شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندهای مدیریت بهره‌ور منابع انسانی در دوره کرونا (مورد مطالعه: سازمان اداری و استخدامی کشور) [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 100-121]
 • کلان‌داده ارائه نقشه‌راه طراحی و پیاده‌سازی تجزیه‌وتحلیل منابع انسانی در سازمان‌های ایرانی با رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 1-25]
 • کووید 19 بررسی تمایل به رفتار اشتراک دانش و اشتیاق شغلی کارکنان از طریق رهبری متنوع‌گرا در شرایط کرونایی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران) [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 131-150]
 • کووید-19 تجربه‌زیسته دورکاری کارکنان در دوران ‌همه‌گیری کووید- 19 [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 50-73]
 • کیفیت ارزیابی کیفیت خدمات درمانی بیمارستان شهید فیاض‌بخش با استفاده از مدل شکاف توسعه‌یافته خدمات [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 111-127]
 • کیفیت ادراک شده بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آن [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 79-98]
 • کیفیت اطلاعات تأثیر کیفیت سیستم اطلاعاتی بر افراد و سازمان در پرتو رضایت و تمایل کاربران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 31-48]
 • کیفیت خدمات تأثیر کیفیت سیستم اطلاعاتی بر افراد و سازمان در پرتو رضایت و تمایل کاربران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 31-48]
 • کیفیت خدمات رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و اثربخشی سازمانی. [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • کیفیت خدمات بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان؛ مطالعه موردی در بانک کشاورزی استان ایلام [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 35-50]
 • کیفیت خدمات ارزیابی کیفیت خدمات درمانی بیمارستان شهید فیاض‌بخش با استفاده از مدل شکاف توسعه‌یافته خدمات [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 111-127]
 • کیفیت خدمات سنجش کیفیت خدمات در مؤسسات آموزشی بر مبنای مدل سروکوال [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 21-40]
 • کیفیت خدمات آموزشی سنجش کیفیت خدمات در مؤسسات آموزشی بر مبنای مدل سروکوال [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 21-40]
 • کیفیت زندگی‌کاری الگوی پیامدهای کیفیت زندگی‌کاری با رویکرد ترکیبی فراتحلیل و مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 27-52]
 • کیفیت زندگی کاری تاثیر بانکداری الکترونیک بر کیفیت زندگی کارکنان [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 171-190]
 • کیفیت زندگی کاری رابطه کیفیت زندگی کاری و وفاداری کارکنان؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 75-92]
 • کیفیت زندگی کاری بررسی و تحلیل تاثیر ویژگی های شغلی و کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی. [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 41-60]
 • کیفیت زندگی کاری بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 119-134]
 • کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی تأثیر عدالت و تعهد سازمانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه افسری امام علی(ع)) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 161-174]
 • کیفیت سیستم تأثیر کیفیت سیستم اطلاعاتی بر افراد و سازمان در پرتو رضایت و تمایل کاربران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 31-48]

گ

 • گرایش به کارآفرینی نقش میانجی قابلیت‌های پویا در تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به کارآفرینی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 149-170]
 • گرایش کارآفرینانه نقش میانجی‌ سرمایۀ اجتماعی در تأثیر رهبری اخلاقی بر گرایش کارآفرینانۀ سازمان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 111-134]
 • گروه‌های شغلی قضات نیاز سنجی آموزشی گروههای شغلی قضات بر اساس رویکرد شایستگی (مطالعه موردی: مجتمع‌های قضائی استان تهران) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 141-163]
 • گزاره‌های ارزشی کارکنان مفهوم‌پردازی گزاره‌های ارزشی کارکنان: مرور نظام‌مند ادبیات [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]
 • گسست نسلی طراحی مدلی برای مدیریت تعارض بین‌نسلی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • گشودگی کارکنان برای پذیرش تغییر مدل‌سازی پیشایندهای ارتقای گشودگی کارکنان برای پذیرش تغییر [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 184-207]
 • گلستان سعدی تحلیل مضمون رفتار اخلاقی کارگزاران عمومی بر اساس باب دوم گلستان سعدی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 147-169]

ل

 • لنگرهای شغلی مطالعه پیامدهای فردی و سازمانی لنگرهای مسیر شغلی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 93-114]

م

 • مؤثر بودن مطالعه رابطه آموزش‌های‌ ضمن خدمت و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 149-168]
 • مؤلفه‏های نرم تحول دیجیتال طراحی چارچوب مفهومی برای مؤلفه‌های نرم تحول دیجیتال با استفاده از تحلیل مضمون [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 57-88]
 • مؤلفه‌های هوش معنوی نگرشی بر مفهوم هوش معنوی در سازمان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 55-72]
 • مارکوس بهینه‌سازی برون‌سپاری آموزش و توسعه منابع انسانی با تکنیک مارکوس (نمونه‌پژوهی: شرکت برق و انرژی صبا) [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 74-96]
 • مازاد مطلق و نسبی منابع انسانی راکد پیشران یا بازدارنده عملکرد سازمان: مروری نظام‌مند [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 1-23]
 • ماهرسازی الگوی راهبردهای ماهرسازی و توسعه شایستگی‌های کارکنان دانشی بر پایه ترجیحات فکری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 94-117]
 • ماهیت کار ارزیابی و رتبه بندی پیشایندهای استرس شغلی در میان کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان سمنان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 225-256]
 • مبادلۀ رهبر ـ عضو نقش میانجی مبادلۀ رهبر ـ عضو در ارتقای نوآوری فردی از رهگذر رهبری پدرسالارانه [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 51-76]
 • مجتمع‌های قضایی استان تهران نیاز سنجی آموزشی گروههای شغلی قضات بر اساس رویکرد شایستگی (مطالعه موردی: مجتمع‌های قضائی استان تهران) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 141-163]
 • محرک‌های نوآوری تبیین و ارائه الگوی جامع فرهنگ نوآوری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-26]
 • محیط عمومی نگرشی آسیب‌شناسانه به اجرای استراتژی‌ها در سازمان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 89-104]
 • محیط‌کار الگوی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تجربۀ دیجیتال کارکنان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 23-50]
 • مدارس مطالعه عوامل مؤثر بر بهبود میزان مشارکت اولیاء در فرآیند تحصیلی فرزندان [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 17-40]
 • مدل مدل سه مرحلهای مدیریت خشم برای مدیران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 71-88]
 • مدل VRIO بازخوانی رویکرد منبع‌محور در توسعه مدل VRIO [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 21-34]
 • مدل ارگان بررسی رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با مراحل مدیریت دانش [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 157-171]
 • مدل تعالی منابع انسانی طراحی مدل جامع تعالی منابع انسانی با استفاده از روش فراترکیب کیفی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-20]
 • مدل ساختاری تفسیری الگوی پیامدهای کیفیت زندگی‌کاری با رویکرد ترکیبی فراتحلیل و مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 27-52]
 • مدل‌سازی ساختاری تفسیری شناسایی و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی در سازمان با استفاده از مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 79-108]
 • مدل‌سازی معادلات ساختاری رابطه بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی در بخش خدمات مسافر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 143-162]
 • مدل‌سازی معادلات ساختاری طراحی الگو کارکردهای منابع انسانی در راستای مدیریت انفصال کارکنان با رویکرد پژوهشی آمیخته (مطالعه موردی: نهاد ریاست جمهوری) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 78-103]
 • مدل‏سازی معادلات ساختاری طراحی الگوی کارکردهای مدیریت منابع انسانی تاب‌آور در نظام سلامت کشور (نمونه‌پژوهی: دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه 3 کشور) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 26-50]
 • مدل سروکوال ارزیابی کیفیت خدمات درمانی بیمارستان شهید فیاض‌بخش با استفاده از مدل شکاف توسعه‌یافته خدمات [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 111-127]
 • مدل سه‌شاخگی آسیب‌شناسی نظام ارزشیابی عملکرد نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 133-155]
 • مدل سه شاخگی الگوی موانع کارآفرینی سازمانی در یک مرکز صنعتی دفاعی با استفاده از مدل سه‌شاخگی. [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-22]
 • مدل سیستم‌های پایا آسیب شناسی مدیریت دانش سازمان با استفاده از مدل سیستم‌های پایا مورد مطالعه: سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان البرز [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-28]
 • مدل شایستگی مدیران طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران شهرداری تهران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 102-126]
 • مدل نیومن و کنراد بررسی رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با مراحل مدیریت دانش [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 157-171]
 • مدل‌های شایستگی مدیران شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مولفه‌های شایستگی مدیران: تحلیل محتوای مدل‌های شایستگی مدیران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 27-50]
 • مدل‌های مدیریت استعداد مدیریت استعداد؛ مفاهیم و مدل‌ها [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 121-138]
 • مدل‌های مفهوم‌سازی ارائه الگوی مفهوم‌سازی و آسیب‌شناسی شایسته‌سالاری در سازمان. [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 21-44]
 • مدیر ارشد دیجیتال ارائه چارچوب وظایف مدیر ارشد دیجیتال به‌عنوان حکمران تحول دیجیتال در سازمان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-25]
 • مدیران بررسی ابعاد همدلی در بین اعضای هیأت علمی دارای پست‏های مدیریتی با توجه به نقش جنسیتی. [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • مدیران مدل سه مرحلهای مدیریت خشم برای مدیران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 71-88]
 • مدیران نقش سبک رهبری تحول آفرین و سیستم پاداش در عملکرد مدیریتی مدیران. [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 43-70]
 • مدیران الگوی مربیگری مدیران در صنعت بانکداری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 43-64]
 • مدیران دولتی شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای فراست سیاسی مدیران دولتی با استفاده از رویکرد دلفی فازی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 124-146]
 • مدیران راهبردی شناسایی کارکردهای شناختی تاثیرگذار بر عملکرد شناختی مدیران راهبردی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 50-70]
 • مدیران راهبردی ارائه الگوی توسعه فردی مدیران راهبردی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 76-97]
 • مدیران صف شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های عملکردی مدیران صف در جعبه سیاه مدیریت منابع انسانی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 1-25]
 • مدیران صف پیشایندها و رهاوردهای سپارش منابع انسانی: رویکرد فراترکیب [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 1-25]
 • مدیر به عنوان مربی الگوی رفتاری مدیر به عنوان مربی: ارزیابی و رتبه‌بندی در وزارت راه و شهرسازی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 197-224]
 • مدیر جهادی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران آماد و پشتیبانی با رویکرد جهادی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 170-194]
 • مدیریت ارتباط با مشتری بررسی نقش پیشران عزت نفس سازمانی در توفیق پیاده‏سازی مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه: (بانک حکمت ایرانیان). [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 53-78]
 • مدیریت ارتباط با مشتری رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و اثربخشی سازمانی. [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی توسعه و توانمندسازی منابع انسانی: الزام موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 61-80]
 • مدیریت استعداد بررسی رابطه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی و ادراک از عدالت سازمانی در مرکز آموزش عالی رسته‌ای نهاجا [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 145-156]
 • مدیریت استعداد مدیریت استعداد؛ مفاهیم و مدل‌ها [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 121-138]
 • مدیریت استعداد بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی. [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 19-42]
 • مدیریت استعداد ارائه الگوی مدیریت استعداد در نهاجا [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 117-136]
 • مدیریت استعداد از دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی تا عملکرد سازمانی: تأثیرات مدیریت استعداد و فناوری اطلاعات [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 115-142]
 • مدیریت استعداد طراحی الگوی تلفیقی مدیریت استعداد به روش تحلیل مضمون [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 79-104]
 • مدیریت استعداد تحلیل مضمون مدیریت زنجیره تأمین استعداد در صنعت بانکداری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 22-42]
 • مدیریت اسلامی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی در بهبود رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه اسلام [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 127-148]
 • مدیریت اسلامی منابع انسانی بررسی رابطه مدیریت اسلامی منابع انسانی با عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 37-62]
 • مدیریت تعارض نگرشی بر رویکرد اسلامی در مدیریت تعارض [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 87-110]
 • مدیریت تعارض طراحی مدلی برای مدیریت تعارض بین‌نسلی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • مدیریت تعارض اسلامی نگرشی بر رویکرد اسلامی در مدیریت تعارض [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 87-110]
 • مدیریت جهادی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران آماد و پشتیبانی با رویکرد جهادی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 170-194]
 • مدیریت خشم مدل سه مرحلهای مدیریت خشم برای مدیران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 71-88]
 • مدیریت دانش نقش مدیریت دانش در ارتقای ظرفیت کارآفرینی‌کارکنان و توسعه سازمان یادگیرنده (مورد مطالعه: کارکنان ستاد گروه بهمن در تهران و کرج) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 1-24]
 • مدیریت دانش مطالعه تاثیر تغییر پارادایم‌های فلسفی بر مدیریت دانش [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 189-220]
 • مدیریت دانش توسعه کارآفرینی سازمانی از طریق توانمندسازهای دانش [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 187-200]
 • مدیریت دانش آسیب شناسی مدیریت دانش سازمان با استفاده از مدل سیستم‌های پایا مورد مطالعه: سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان البرز [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-28]
 • مدیریت دانش رهبری و مدیریت دانش: بررسی سبک رهبری تحول آفرین [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 29-44]
 • مدیریت دانش تبیین ارتباط اجتماعات کاری و خلق دانش با رویکردی ساختاری؛مطالعه موردی دانشگاه پیام نور. [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 191-217]
 • مدیریت دانش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی با میانجی‏گری هوش سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه سمنان) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 125-146]
 • مدیریت دانش تأثیر انگیزه درونی و بیرونی بر انتقال دانش (مورد مطالعه: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی). [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 31-48]
 • مدیریت دانش نقش سرمایه‌ انسانی در توسعه ظرفیت خلق دانش سازمانی. [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 49-70]
 • مدیریت دانش مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی الکترونیک در دستگاه‌های عمومی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • مدیریت دانش بررسی رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با مراحل مدیریت دانش [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 157-171]
 • مدیریت دانش تأثیر مدیریت دانش بر توسعه سرمایه انسانی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 19-40]
 • مدیریت دانش تأثیر مدیریت دانش بر توسعه کارآفرینی سازمانی؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 93-114]
 • مدیریت دانش نقش بازاریابی داخلی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 29-50]
 • مدیریت دانش تأثیر مدیریت دانش بر توسعه سازمان یادگیرنده؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 51-70]
 • مدیریت دانش آسیب‌شناسی پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش در سازمان بر اساس الگوی چرخه حیات [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 71-86]
 • مدیریت دانش نقش اقدامات مدیریت دانش در توسعه عملکرد نوآورانه سازمان [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 125-142]
 • مدیریت دانش نقش اقدامات مدیریت دانش در توسعه سرمایه‌های انسانی سازمان [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 121-136]
 • مدیریت دانش عوامل تعیین کننده تمایل به اشتراک دانش و رفتار اشتراک دانش [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 105-118]
 • مدیریت دانش نقش مدیریت منابع انسانی در تسهیل نوآوری سازمانی از راه توسعه دانش کارکنان [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • مدیریت دانش توسعه دانشگران در عصر دانش‌محور؛ مطالعه موردی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 51-70]
 • مدیریت دانش شناسایی و اولویت بندی عوامل بحرانی موفقیت در استقرار نظام مدیریت دانش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 21-40]
 • مدیریت دانش بررسی تأثیر توانمند سازهای مدیریت دانش بر رضایت مشتری با تأکید بر نقش توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: ادارات مرکزی بانک قوامین تهران) [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 107-126]
 • مدیریت دانش نقش میانجی‌ توانمندسازی روانشناختی در تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر مدیریت دانش سازمانی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-24]
 • مدیریت دانش فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای فراموشی سازمانی هدفمند [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 174-195]
 • مدیریت دانش مشتری نقش مدیریت دانش مشتری در ارتقای عملکرد فروش [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 111-126]
 • مدیریت ذن مدیریت ذن: مدیریت اثربخش [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 147-163]
 • مدیریت روابط بررسی نقش هوش هیجانی در ارتقای اثربخشی سازمانی. [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-16]
 • مدیریت روابط بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 61-74]
 • مدیریت روان‌پریش شکست اعتماد سازمانی به وسیلۀ مدیران روان‌پریش: واکاوی نقش سرپرستی توهین‌آمیز و افول رضایت شغلی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 75-100]
 • مدیریت ریسک طراحی مدل مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 121-142]
 • مدیریت زنجیره تأمین استعداد تحلیل مضمون مدیریت زنجیره تأمین استعداد در صنعت بانکداری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 22-42]
 • مدیریت ژاپنی مدیریت ذن: مدیریت اثربخش [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 147-163]
 • مدیریت سرمایه‌های انسانی شناسایی استراتژی‌ های توسعه رهبری و اثر آن بر مدیریت سرمایه‌ های انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بحران‌ های زیستی-ویروسی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • مدیریت شایستگی‌ ارزیابی میزان چابکی سازمان مدیریت صنعتی با تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی فازی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 85-102]
 • مدیریت عملکرد ارزیابی سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان و ارائه الگوی پیشنهادی؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 129-148]
 • مدیریت عملکرد بایسته‌های سیستم مدیریت عملکرد کارکنان نسل Z در بازار سرمایه: رویکرد تحلیل تم [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 54-77]
 • مدیریت غربی مدیریت ذن: مدیریت اثربخش [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 147-163]
 • مدیریت کیفیت جامع مدل‌سازی ساختاری نقش میانجی فرهنگ ایمنی بیمار در روابط بین مدیریت کیفیت جامع، یادگیری سازمانی و تصویر سازمانی در بخش خدمات سلامت [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 49-70]
 • مدیریت مؤثر و کارآمد منابع انسانی شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندهای مدیریت بهره‌ور منابع انسانی در دوره کرونا (مورد مطالعه: سازمان اداری و استخدامی کشور) [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 100-121]
 • مدیریت مشارکتی امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 47-66]
 • مدیریت منابع انسانی بررسی ارتباط بین اقدام های مدیریت منابع انسانی با شایسته سالاری (مطالعه موردی در شهرداری منطقه 9 تهران) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 119-138]
 • مدیریت منابع انسانی ارزیابی اثربخشی و چالش های مدیریت منابع انسانی در شهرداری منطقه 4 تهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 165-186]
 • مدیریت منابع انسانی تجزیه و تحلیل و رتبه‌بندی موانع آموزشی اجرای یادگیری الکترونیک برای آموزش منابع انسانی در سازمان‌های دولتی. [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 163-178]
 • مدیریت منابع انسانی مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی الکترونیک در دستگاه‌های عمومی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • مدیریت منابع انسانی نقش مدیریت منابع انسانی در تسهیل نوآوری سازمانی از راه توسعه دانش کارکنان [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • مدیریت منابع انسانی نقش فرهنگ سازمانی در ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی؛ مطالعة موردی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 69-87]
 • مدیریت منابع انسانی ارائه مدلی برای پیش‌بینی عرضه و تقاضای منابع انسانی شعبه مرکزی بانک قوامین استان تهران با استفاده از مدل زنجیره‌ی مارکوف برای دوره‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 1-22]
 • مدیریت منابع انسانی طراحی الگوی نهادگرایی نظام مدیریت منابع انسانی آموزش‌وپرورش [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 65-93]
 • مدیریت منابع انسانی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی در بهبود رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه اسلام [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 127-148]
 • مدیریت منابع انسانی شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های عملکردی مدیران صف در جعبه سیاه مدیریت منابع انسانی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 1-25]
 • مدیریت منابع انسانی چارچوب ارزش‌‌آفرینی مدیریت منابع انسانی در پلتفرم‌های حمل‌ونقل [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 26-49]
 • مدیریت منابع انسانی بهینه‌سازی برون‌سپاری آموزش و توسعه منابع انسانی با تکنیک مارکوس (نمونه‌پژوهی: شرکت برق و انرژی صبا) [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 74-96]
 • مدیریت منابع انسانی شناسایی بسترهای لازم برای دیجیتالی‎شدن فرایندهای مدیریت منابع انسانی (نمونه‌کاوی : شرکت آسان‌پرداخت شهر تهران) [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 97-128]
 • مدیریت منابع انسانی شناسایی کاربردها، فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از فناوری بلاکچین در مدیریت منابع انسانی: مروری نظام‌مند [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 1-16]
 • مدیریت منابع انسانی طراحی الگوی سیستم چندسطحی فازی به‌منظور ارزیابی مشارکت کارکنان (مورد مطالعه: سازمان ثبت احوال قزوین) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 51-75]
 • مدیریت منابع انسانی الکترونیک بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک با عملکرد و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: سازمان آب منطقه‌ای استان کرمانشاه) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 147-170]
 • مدیریت منابع انسانی الکترونیک مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی الکترونیک در دستگاه‌های عمومی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • مدیریت منابع انسانی تاب‌آور طراحی الگوی کارکردهای مدیریت منابع انسانی تاب‌آور در نظام سلامت کشور (نمونه‌پژوهی: دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه 3 کشور) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 26-50]
 • مدیریت منابع انسانی سبز ارائه چارچوب جامع مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد فراترکیب [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 48-76]
 • مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش تأثیر مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش بر قابلیت یادگیری سازمانی: مطالعۀ نقش میانجی سرمایۀ فکری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 77-100]
 • مدیریت هراس سازمانی طراحی الگوی مدیریت ترس سازمانی کارکنان در سازمان‌های مالی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 23-55]
 • مراقبت بهداشتی 4.0 مدل شایستگی‌های نیروی انسانی در مراقبت بهداشتی 4.0 [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 89-108]
 • مراقبت پرواز آسیب‌شناسی دلایل استرس شغلی کارکنان مراقبت پرواز. [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 131-150]
 • مراکز درمانی ارائه الگوی ارزیابی عملکرد چندسطحی مراکز درمانی : رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • مراکز رشد بررسی نقش میانجی هویت سازمانی در تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی سازمانی. [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 23-40]
 • مربیگری الگوی مربیگری مدیران در صنعت بانکداری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 43-64]
 • مربیگری الگوی رفتاری مدیر به عنوان مربی: ارزیابی و رتبه‌بندی در وزارت راه و شهرسازی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 197-224]
 • مرکز آموزش عالی رسته‌ای نهاجا بررسی رابطه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی و ادراک از عدالت سازمانی در مرکز آموزش عالی رسته‌ای نهاجا [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 145-156]
 • مرور نظام‌مند ادبیات مفهوم‌پردازی گزاره‌های ارزشی کارکنان: مرور نظام‌مند ادبیات [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]
 • مزاج کاهش اهمال‌کاری کارکنان با گونه‌شناسی مزاج [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 127-150]
 • مزیت رقابتی بازخوانی رویکرد منبع‌محور در توسعه مدل VRIO [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 21-34]
 • مسئولیت اجتماعی مضمون‌کاوی مسئولیت اجتماعی سازمان از دیدگاه آیات و روایات: دلالت‌هایی برای دانشگاه‌های جامعه اسلامی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 118-145]
 • مسئولیت اجتماعی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر هویت‌یابی سازمانی از راه معناداری شغل و در پرتو رهبری اخلاقی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 151-178]
 • مسئولیت اجتماعی سازمانی فراترکیب اقدام‌ها و ره‌آوردهای مسئولیت اجتماعی سازمانی با رویکرد مدیریت منابع انسانی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 1-24]
 • مسئولیت اجتماعی شرکتی بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی درگیری شغلی، رضایت شغلی و آوای کارکنان [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 1-24]
 • مشارکت بازی سازی رفتاری، سازوکاری نوین برای بهسازی رفتار سازمانی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 207-226]
 • مشارکت امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 47-66]
 • مشارکت نقش اعتماد عمومی در توسعه مشارکت شهروندان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 23-46]
 • مشارکت مطالعه عوامل مؤثر بر بهبود میزان مشارکت اولیاء در فرآیند تحصیلی فرزندان [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 17-40]
 • مشارکت کشف لایه‌های پنهان در اثرگذاری نظام مشارکتی بر بهره‌وری منابع انسانی در بخش دولتی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-20]
 • مشارکت در فرایند خلاقانه ارتقای عملکرد شغلی به‌وسیله ذهن‌آگاهی در پرتو خلاقیت، مشارکت خلاقانه و رهبری متواضع [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 92-111]
 • مشارکت شغلی تاثیر سرمایه روانشناختی بر عجین شدن با شغل (مطالعه موردی) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 127-152]
 • مشارکت شهروندان نقش اعتماد عمومی در توسعه مشارکت شهروندان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 23-46]
 • مشارکت کارکنان تعیین تاثیر سکوت و صدای سازمانی بر مشارکت کارکنان و عملکرد مدیران. [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 46-67]
 • مشارکت کارکنان طراحی الگوی سیستم چندسطحی فازی به‌منظور ارزیابی مشارکت کارکنان (مورد مطالعه: سازمان ثبت احوال قزوین) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 51-75]
 • مشاغل استراتژیک تدوین نیم‏رخ شایستگی مشاغل راهبردی به‏منظور ارزیابی آمادگی راهبردی سرمایه انسانی شرکت صنعتی دوده فام [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 99-124]
 • مشاغل استراتژیک تدوین نیم‌رخ شایستگی مشاغل استراتژیک به منظور ارزیابی آمادگی استراتژیک سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 71-94]
 • مشروعیت طراحی الگوی نهادگرایی نظام مدیریت منابع انسانی آموزش‌وپرورش [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 65-93]
 • مشکلات میان‌فردی تأثیر مشکلات میان‌فردی بر تعارض کار- خانواده: واکاوی نقش میانجی‌گر فرسودگی احساسی و تعدیل‌گر انتقام‌جویی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 109-134]
 • مصداق‌ها و معیارها ارائه الگوی مفهوم‌سازی و آسیب‌شناسی شایسته‌سالاری در سازمان. [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 21-44]
 • مصورسازی سیر تحول و بنیان‌ های فکری- مفهومی پژوهش‌ های حوزه تحلیل گری منابع انسانی [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • مطالعه تطبیقی مطالعه تطبیقی عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در سازمان‌های علمی و فناورانه کشورهای منتخب و ارزیابی مؤلفه‌ها در جهاد دانشگاهی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 71-92]
 • مطالعه مروری مروری بر استراتژی‌های تحرک دانش در سازمان‌های دانش محور [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-30]
 • معلمان الگوی ماهیت‌شناختی تعالی فردی معلم [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 51-78]
 • معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان اسلام‌شهر مطالعه‌ای در زمینه بروز رفتارهای غیراخلاقی کارکنان [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 73-90]
 • معناداری شغل تأثیر مسئولیت اجتماعی بر هویت‌یابی سازمانی از راه معناداری شغل و در پرتو رهبری اخلاقی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 151-178]
 • معنویت رابطه هوش معنوی مدیران و تعهد کارکنان در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 51-68]
 • معنویت در محیط کار بررسی تاثیر معنویت بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 65-86]
 • معنویت در محیط کار رابطه رهبری تحول آفرین و بهره‌وری منابع انسانی با در نظر داشتن نقش واسطه‌ای معنویت در محیط کار [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 63-86]
 • معنویت سازمانی بررسی تأثیر معنویت سازمانی و ابعاد آن بر وفاداری کارکنان (مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر مهران) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 87-110]
 • معنی دار بودن مطالعه رابطه آموزش‌های‌ ضمن خدمت و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 149-168]
 • معنی‌دار بودن شغل تاثیر آموزش مقدماتی رسته‌ای بر توانمندی روانشناختی دانش‌آموختگان رشته مدیریت؛ مطالعه موردی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 19-36]
 • معیار کمی تدوین معیار کمی ارزیابی چابکی حاصل از عملکرد [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-30]
 • مقدماتی رسته‌ای آسیب‌شناسی اثربخشی دوره‌های مقدماتی رسته‌ای نهاجا از دیدگاه دانشجویان و فرماندهان یگان‌های اجرایی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • منابع الکترونیکی انسانی نقش میانجی‌ توسعه منابع الکترونیکی انسانی و توانمندی نوآوری کارکنان در تأثیر ظرفیت یادگیری بر عملکرد استراتژیک سازمان (نمونه‌پژوهی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 149-173]
 • منابع‌انسانی الگوی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تجربۀ دیجیتال کارکنان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 23-50]
 • منابع انسانی ارزیابی سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان و ارائه الگوی پیشنهادی؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 129-148]
 • منابع انسانی فراترکیب اقدام‌ها و ره‌آوردهای مسئولیت اجتماعی سازمانی با رویکرد مدیریت منابع انسانی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 1-24]
 • منابع انسانی ارائه مدل خودتوانمند‌سازی کارکنان بهداشت و درمان و حوزه سلامت [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 51-72]
 • منابع انسانی شناسایی نقاط مرجع راهبردی در برون‌سپاری زیرسیستم‌های منابع انسانی در صنعت حمل‌ونقل هوایی داخلی (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی هما) [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 73-99]
 • منابع انسانی شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندهای مدیریت بهره‌ور منابع انسانی در دوره کرونا (مورد مطالعه: سازمان اداری و استخدامی کشور) [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 100-121]
 • منابع انسانی استراتژیک منابع انسانی استراتژیک و تغییر استراتژیک در سازمان: تحلیل نقش میانجی دوسوتوانی رفتاری [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 133-158]
 • منابع انسانی دانشی الگوی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های دفاعی دانش‌محور (نمونه‌پژوهی: اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا) [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 73-91]
 • منابع انسانی دانشی و غیردانشی منابع انسانی راکد پیشران یا بازدارنده عملکرد سازمان: مروری نظام‌مند [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 1-23]
 • منابع انسانی دیجیتال شناسایی بسترهای لازم برای دیجیتالی‎شدن فرایندهای مدیریت منابع انسانی (نمونه‌کاوی : شرکت آسان‌پرداخت شهر تهران) [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 97-128]
 • منابع انسانی راکد منابع انسانی راکد پیشران یا بازدارنده عملکرد سازمان: مروری نظام‌مند [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 1-23]
 • منفی‌گرایی شفاهی تأثیر رابطه‌بازی بر سلامت روان: بررسی نقش میانجی منفی‌گرایی شفاهی، استرس و تمایل به ترک خدمت کارکنان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 73-88]
 • مهارت شایستگی‌های رهبری رؤسای دانشگاه‌ها در نظام آموزش عالی ایران [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 146-165]
 • مهارت فردی بررسی رابطه‌ ویژگی‌های سازمان یادگیرنده و اثربخشی کارکنان در وزارت کار و امور اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 59-78]
 • مهارت‌های دیجیتال تبیین مدل مدیریت استعدادهای دیجیتال در صنعت بانکداری ایران؛ رویکردی ترکیبی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 24-50]
 • مهرورزی بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 103-128]
 • مهندسی ارزش بررسی تأثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک‌های دولتی شهر تبریز) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 23-40]
 • موانع بررسی موانع درون سازمانی انجام کار تیمی کارکنان با استفاده از AHP [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 79-102]
 • موانع بیرونی واکاوی موانع و راه‌کارهای تصمیم‌گیری صحیح در پرتو رهنمودهای قرآنی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 25-49]
 • موانع تصمیم‌گیری واکاوی موانع و راه‌کارهای تصمیم‌گیری صحیح در پرتو رهنمودهای قرآنی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 25-49]
 • موانع درونی واکاوی موانع و راه‌کارهای تصمیم‌گیری صحیح در پرتو رهنمودهای قرآنی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 25-49]
 • موانع سازمانی ارزیابی و رتبه‌بندی پیشایندهای تعادل کار-زندگی در یک سازمان دولتی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]
 • موانع فردی ارزیابی و رتبه‌بندی پیشایندهای تعادل کار-زندگی در یک سازمان دولتی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]
 • موانع کارآفرینی الگوی موانع کارآفرینی سازمانی در یک مرکز صنعتی دفاعی با استفاده از مدل سه‌شاخگی. [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-22]
 • موثربودن تاثیر آموزش مقدماتی رسته‌ای بر توانمندی روانشناختی دانش‌آموختگان رشته مدیریت؛ مطالعه موردی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 19-36]
 • موسسه اعتباری توسعه نقش تعدیل کننده اخلاق کاری بر تاثیرگذاری تسهیم دانش بر کارآفرینی سازمانی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 105-124]
 • موفقیت دورکاری ارزیابی کیفیت خدمات درمانی بیمارستان شهید فیاض‌بخش با استفاده از مدل شکاف توسعه‌یافته خدمات [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 111-127]
 • موفقیت دورکاری بررسی عوامل موفقیت دورکاری؛ مطالعه موردی در سازمان کار و امور اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-18]
 • موقعیت بحرانی شناسایی و رتبه‌بندی رفتارهای مدیران به‌منظور کاهش چالش‌های روان‏شناختی منابع انسانی در موقعیت بحرانی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 56-72]
 • میل به تغییر نقش هوش سازمانی بر فراموشی سازمانی هدفمند [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 45-70]

ن

 • ناتوانی آموخته‌شده طراحی و اعتبارسنجی مدل مفهوم‌شناختی ناتوانی آموخته‌شده در سازمان‌های دولتی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 24-49]
 • ناکارآمدی پیاده‌سازی شناسایی علل ناکارآمدی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی با ارایه مدل به روش AHP [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 129-152]
 • ناکارآمدی منابع انسانی شناسایی علل ناکارآمدی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی با ارایه مدل به روش AHP [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 129-152]
 • نسل بایسته‌های سیستم مدیریت عملکرد کارکنان نسل Z در بازار سرمایه: رویکرد تحلیل تم [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 54-77]
 • نسل طراحی مدلی برای مدیریت تعارض بین‌نسلی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 3، 1402]
 • نسل z بایسته‌های سیستم مدیریت عملکرد کارکنان نسل Z در بازار سرمایه: رویکرد تحلیل تم [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 54-77]
 • نسل z ارائه مدل نگهداشت استعداد در بین کارکنان نسل Z سازمان‌های دولتی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 26-56]
 • نسل‌های کاری ارائه مدل نگهداشت استعداد در بین کارکنان نسل Z سازمان‌های دولتی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 26-56]
 • نشاط کارکنان بررسی عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی در محیط کار کتابخانه ملی ایران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 153-174]
 • نظام آموزش عالی ارائه مدل جنبه‌های تاریک سازمان مبتنی بر نظریه تعامل‌گرایی اجتماعی در نظام آموزش عالی [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 77-106]
 • نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان شناسایی علل ناکارآمدی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی با ارایه مدل به روش AHP [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 129-152]
 • نظام پیشنهادها امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 47-66]
 • نظام جبران خدمات طراحی سیستم خبره فازی برای پیش‌بینی اثربخشی نظام جبران خدمات [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 17-47]
 • نظام شایستگی تصمیم گیری برای انتخاب مدیران با اولویت بندی فازی بر اساس مدل شایستگی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 41-68]
 • نظام مدیریت منابع انسانی ارائه مدل ارزیابی استراتژیک نظام مدیریت منابع انسانی در هولدینگ‌ها [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 50-70]
 • نظامیات سیمای فرماندة نظامی آرمانی در اِسکندرنامه [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 149-170]
 • نظامی گنجوی سیمای فرماندة نظامی آرمانی در اِسکندرنامه [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 149-170]
 • نظریه‌پردازی داده‌بنیاد طراحی و اعتبارسنجی الگوی دلبستگی شغلی کارکنان صنعت بانکداری [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 71-94]
 • نظریه‌پردازی داده‌بنیاد طراحی الگوی مدیریت ترس سازمانی کارکنان در سازمان‌های مالی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 23-55]
 • نظریه تعامل‌گرایی اجتماعی ارائه مدل جنبه‌های تاریک سازمان مبتنی بر نظریه تعامل‌گرایی اجتماعی در نظام آموزش عالی [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 77-106]
 • نظریه داده‌بنیاد طراحی مدل مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 121-142]
 • نظریه داده‌بنیاد ارائه مدل خودتوانمند‌سازی کارکنان بهداشت و درمان و حوزه سلامت [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 51-72]
 • نقاط مرجع راهبردی شناسایی نقاط مرجع راهبردی در برون‌سپاری زیرسیستم‌های منابع انسانی در صنعت حمل‌ونقل هوایی داخلی (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی هما) [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 73-99]
 • نقد فلسفی تدوین روش شناسی و چارچوب نظری در نقد فلسفی تئوریهای سازمان و مدیریت (مطالعه موردی: نقد تئوری آشوب) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 125-140]
 • نقش تعدیل کننده اخلاق کاری نقش تعدیل کننده اخلاق کاری بر تاثیرگذاری تسهیم دانش بر کارآفرینی سازمانی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 105-124]
 • نقشه‌راه ارائه نقشه‌راه طراحی و پیاده‌سازی تجزیه‌وتحلیل منابع انسانی در سازمان‌های ایرانی با رویکرد فراترکیب [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 1-25]
 • نقض قرارداد روانشناختی تأثیر عدالت رویه‌ای بر خستگی عاطفی کارکنان با توجه به نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 125-148]
 • نگرش شناسایی بررسی تاثیر نگرش نسبت به دورکاری بر پذیرش آن از سوی کارکنان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 113-131]
 • نگرش شایستگی‌های رهبری رؤسای دانشگاه‌ها در نظام آموزش عالی ایران [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 146-165]
 • نگرش شغلی تبیین ارتباط بین سلامت سازمانی و نگرش های شغلی کارکنان؛ مورد مطالعه: ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 131-148]
 • نگهداشت استعداد ارائه مدل نگهداشت استعداد در بین کارکنان نسل Z سازمان‌های دولتی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 26-56]
 • نهاجا آسیب‌شناسی اثربخشی دوره‌های مقدماتی رسته‌ای نهاجا از دیدگاه دانشجویان و فرماندهان یگان‌های اجرایی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • نهاجا ارائه الگوی مدیریت استعداد در نهاجا [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 117-136]
 • نهادینه کردن اصول اخلاق سازمانی در اسلام [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 141-164]
 • نوآوری بررسی میزان تأثیرپذیری متقابل خلاقیت و ارزیابی‌های آموزشی( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 187-203]
 • نوآوری نقش اقدامات مدیریت دانش در توسعه عملکرد نوآورانه سازمان [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 125-142]
 • نوآوری نقش مدیریت منابع انسانی در تسهیل نوآوری سازمانی از راه توسعه دانش کارکنان [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • نوآوری ارائه الگوی پیاده‌سازی کانون تفکر در صنعت بانکداری: رویکرد داده‌بنیاد [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 3-21]
 • نوآوری سازمانی بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی با میانجی‏گری هوش سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه سمنان) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 125-146]
 • نوآوری سازمانی رابطه بین قابلیت یادگیری بازار با کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی. [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 87-106]
 • نوآوری سازمانی واکاوی میانجی‌گری کارآفرینی سازمانی در تأثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان بانک کشاورزی) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 103-122]
 • نورایستاخراسان بررسی تاثیر نگرش بازارگرایی کارکنان بر تعهد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی (مطالعه موردی ؛ شرکت نورایستا خراسان) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 95-116]
 • نیازسنجی آموزشی نیاز سنجی آموزشی گروههای شغلی قضات بر اساس رویکرد شایستگی (مطالعه موردی: مجتمع‌های قضائی استان تهران) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 141-163]
 • نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بررسی وضعیت موجود مولفه های اخلاق اسلامی در حوزه فرماندهی نیروهای مسلح.ج.ا.ا و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود و توسعه آنها [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 187-206]
 • نیروی انتظامی طراحی سیستم خبره فازی برای پیش‌بینی اثربخشی نظام جبران خدمات [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 17-47]
 • نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران آسیب‌شناسی نظام ارزشیابی عملکرد نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 133-155]
 • نیروی هوایی اصفهان رابطه بین سایش اجتماعی و رفتار سکوت سازمانی در کارکنان پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 165-186]

و

 • وابستگی شغلی تبیین ارتباط بین سلامت سازمانی و نگرش های شغلی کارکنان؛ مورد مطالعه: ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 131-148]
 • والدین مطالعه عوامل مؤثر بر بهبود میزان مشارکت اولیاء در فرآیند تحصیلی فرزندان [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 17-40]
 • و توانمندسازی کارکنان تأثیر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر توسعه سازمان یادگیرنده در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 137-155]
 • وجدان کاری تأثیر ترومای سازمانی بر رفتار اخلاقی و وجدان کاری کارکنان: نقش تعدیل‌کننده فرهنگ سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 77-102]
 • وزارت راه و شهرسازی الگوی رفتاری مدیر به عنوان مربی: ارزیابی و رتبه‌بندی در وزارت راه و شهرسازی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 197-224]
 • وزارت ورزش و جوانان تحلیل راهبرد برون‌سپاری جذب و آموزش منابع انسانی و تأثیر آن بر توانمندسازی کارکنان در وزارت ورزش و جوانان ج.ا.ا. [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 105-132]
 • وفاداری رابطه کیفیت زندگی کاری و وفاداری کارکنان؛ مطالعه موردی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 75-92]
 • وفاداری ارتقای هویت‌یابی سازمانی از طریق برندسازی کارفرمایی. [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-120]
 • وفاداری به برند بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آن [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 79-98]
 • وفاداری کارکنان بررسی تأثیر معنویت سازمانی و ابعاد آن بر وفاداری کارکنان (مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر مهران) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 87-110]
 • وفاداری مشتری مدل‌سازی روابط هوش هیجانی فروشنده با وفاداری مشتری از راه میانجی‌گرهای عملکرد فروشنده و رفتار هم‌آفرینی ارزش مشتری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 25-52]
 • و قابلیت‌های حرفه‌ای الگوی ماهیت‌شناختی تعالی فردی معلم [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 51-78]
 • ویژگی‌های اطلاعات بررسی ارتباط بین ویژگی‌های اطلاعات موجود در سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تصمیم گیری مدیران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 89-104]
 • ویژگی‌های شخصیتی مدل شایستگی‌های نیروی انسانی در مراقبت بهداشتی 4.0 [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 89-108]
 • ویژگی‏های شخصیتی ویژگی‌های شخصیتی فرادستان و مدیریت چرخه‌های ادراکی ـ رفتاری عدالت در سازمان (مبتنی بر نهج‏البلاغه) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 98-114]

ه

 • هدف‌نگاری الگوی پیشایندهای خودکاوی منابع انسانی: رویکرد آمیخته [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 51-74]
 • هراس از تصمیم الگوپردازی و اعتبارسنجی پدیده تصمیم‌هراسی مدیران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 104-132]
 • هراس سازمانی طراحی الگوی مدیریت ترس سازمانی کارکنان در سازمان‌های مالی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 23-55]
 • هزینه‌های انفصال کارکنان طراحی الگو کارکردهای منابع انسانی در راستای مدیریت انفصال کارکنان با رویکرد پژوهشی آمیخته (مطالعه موردی: نهاد ریاست جمهوری) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 78-103]
 • هم‌آفرینی‌ارزش مشتری مدل‌سازی روابط هوش هیجانی فروشنده با وفاداری مشتری از راه میانجی‌گرهای عملکرد فروشنده و رفتار هم‌آفرینی ارزش مشتری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 25-52]
 • همدلی بررسی ابعاد همدلی در بین اعضای هیأت علمی دارای پست‏های مدیریتی با توجه به نقش جنسیتی. [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]