اخبار و اعلانات

اصلاح و به روزرسانی راهنمای تدوین مقاله

به منظور نمایه‌سازی نشریه‌ در پایگاه‌های استنادی تغییراتی در راهنمای تدوین مقاله صورت پذیرفته و راهنمای تدوین جدید در قسمت راهنمای نویسندگان سامانه درج شده و قابل دانلود می باشد.    

مطالعه بیشتر

نمایه شدن نشریه در پایگاه های معتبر استنادی بین المللی

فصصلنامه مطالعات منابع انسانی در پایگاه های معتبر استنادی بین المللی به شرح ذیل نمایه شده است: پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)  

مطالعه بیشتر