نویسنده = محمود رضا اسماعیلی
تعداد مقالات: 1
1. نقش هوش سازمانی بر فراموشی سازمانی هدفمند

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 45-70

محمود رضا اسماعیلی؛ زهره محمدیاری؛ کیوان موسوی