اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌انداز نشریه «مطالعات منابع انسانی»

هدف عمده نشریه مطالعات منابع انسانی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران در بخش‌های مختلف حوزه منابع انسانی به‌منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته‌های خود می‌باشد. به منظور نیل به این هدف، نشریه مطالعات منابع انسانی دانشگاه هوایی شهید ستاری پژوهشگران را تشویق می‌نماید که مقالات معتبر و چاپ‌نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. این نشریه مقالات در حوزه‌های ذیل را به چاپ می‌رساند:

 الف) اشاعه اندیشه‌ها و نوآوری‌های پژوهشی در ارتباط با مدیریت منابع سازمانی.

ب) ایجاد انگیزه و زمینه پژوهش و ارتقاء سطح علمی، تعاملات مدیریتمنابع سازمانی با سایر محققان.

پ) نشر دستاوردهای علمی پژوهشی اندیشمندان مراکز و موسسات علمی

ت) فراهم نمودن زمینه های پویایی علمی

ث) طرح الگوهای مدیریت منابع سازمانی متناسب با شرایط فرهنگی، علمی و اجتماعی و نظامی کشور.

ج) ایجاد و گسترش ارتباط علمی پژوهشی بین پژوهشگران، مدیران و کارشناسان آموزشی و پژوهشی در حوزه مدیریت منابع سازمانی.

چ) انتشار مقاله از یافته‌های پروژه‌های سازمانی تحقیقاتی در زمینه مدیریت منابع انسانی.

 

 حوزه فعالیت

1- بهینه کاوی و تجارب برتر سازمانی در فعالیتهای منابع انسانی

 2- بهره گیری از فناوری و رویکردهای نوین در توسعه منابع انسانی

 3-  مدیریت منابع انسانی الکترونیک و نقش مدیریت منابع انسانی در تحقق دولت الکترونیک و دورکاری، الگوهای بومی کار مجازی و نرم افزارهای منابع انسانی.

 4- نقش و ویژگی های متمایز مدیریت منابع انسانی در سازمانهای کشوری و لشکری

 5- اثر بخشی مدیریت منابع انسانی در تحول سازمانی، خلق ارزش و مزیت رقابتی

 6- الگوهای تعادل میان کار و زندگی و کیفیت بخشی به زندگی کاری با حفظ استحکام خانواده

 7- توسعه و ترویج معنویت و اخلاق حرفه ای در سازمان ها

 8- تعالی منابع انسانی در سازمان

 9- حرفه ای گرایی مدیریت منابع انسانی و تاثیر آن بر توسعه منابع انسانی

 10-توسعه منابع انسانی در بخش های دولتی ،خصوصی،تعاونی و بنگاههای کوچک و متوسط

 11- رویکردها، تئوری ها، مدل ها، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی توسعه منابع انسانی

 12- نقش توسعه منابع انسانی در ارتقای بهره وری، خلاقیت و نو آوری و کیفیت زندگی کاری

 13- نقش و سهم رهبران در توسعه منابع انسانی در سازمان های ایرانی

 14- فرصت ها، چالش ها و موانع توسعه منابع انسانی در کشور و راه های برون رفت از آن ها

 15- مطالعات تطبیقی فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی در ارتش‌های جهان. 16 بهینه کاوی فعالیت‌ها و کارکرد های مدیریت منابع انسانی در ارتش‌های جهان.

 به‌منظور دسترسی بهتر و سریع‌تر پژوهشگران و کتابخانه‌ها به آخرین یافته‌های پژوهشی در این زمینه، مقالات این نشریه در  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام www.isc.gov.ir و بانک اطلاعات نشریات کشور www.magiran.com نمایه می‌گردد.