درباره نشریه

فصلنامۀ مطالعات منابع انسانی، نشریه‌ای علمی است که به انتشار مقاله‌های حاصل از پژوهش‌های علمی در حوزۀ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی می‌پردازد. این نشریه با هدف ترویج و بومی‌سازی دانش مدیریت منابع انسانی و مساعدت به ترویج راهکارهای برگرفته از تحقیقات علمی برای حل مسائل منابع انسانی سازمان‌های ایرانی توسط دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری می‌شود.

این فصلنامه از سال 1390 و بر اساس مجوز علمی شماره 11/9850 تاریخ 90/09/12 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مجوز  انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 91/39176 تاریخ 91/12/26 به صورت منظم منتشر شده است. تا سال 1397 انتشار مقالات تنها به صورت چاپی انجام می‌شد و از این سال با هدف رعایت الزامات زیست‌محیطی انتشار مقالات به صورت برخط و از راه تارنمای نشریه انجام می‌شود.

این فصلنامه در ارزیابی نشریات علمی سال 1398 که به‌وسیلۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده رتبۀ «ب» (معادل علمی-پژوهشی سابق) را کسب کرده است و بر اساس بخشنامۀ شمارۀ 11-25685 تاریخ 1398/09/02 این وزارتخانه از این پس با عنوان «نشریۀ علمی» منتشر خواهد شد. رتبه این نشریه در آخرین ارزیابی انجام شده از نشریات علمی در سال 1399 توسط وزارت ع.ت.ف «ب» بوده است.

به منظور تسهیل دسترسی استادان، دانشجویان، پژوهشگران و مدیران علاقمند به دستاوردهای علمی حوزه منابع انسانی، مقالات این نشریه در چند پایگاه علمی و عمومی داخلی و بین‌المللی نمایه‌سازی شده است. 

راهبرد اصلی این فصلنامه اعتلای مستمر کیفیت در ابعاد مختلف را در اولویت فعالیت خود قرار داده است. بدین منظور تلاش برای ارتقای کیفیت، اعتبار و تاثیرگذاری مقالات، ارتقای ضریب تأثیر فصلنامه، تکمیل و به روزرسانی مستمر سامانه نشریه، بهسازی فرایند و زیرساخت مورد استفاده، تسریع در فرایند ارزیابی و انتشار منظم مقالات،  و حضور در شبکه‌ اجتماعی به منظور تعامل موثر با جامعۀ هدف خود را در پیش گرفته است.

 

ارکان جهت‌ساز نشریه