فصلنامه «مطالعات منابع انسانی» بر اساس مجوز 179850 مورخ 1397/09/12 وزارت علوم- تحقیقات و فناوری و بخشنامه شمارۀ 11-25685 مورخ 1398/02/09 این وزارتخانه از اعتبار علمی برخوردار شده است و با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران منتشر می‌شود.

 


مشخصات

کشور محل چاپ: ایران

فرمت: چاپی و الکترونیکی

درصد پذیرش مقالات: 15 %

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

نوبت‌های چاپ: فصلنامه

زبان مجله: فارسی

حوزه تخصصی: منابع انسانی و رفتار سازمانی

نوع مجله: علمی

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی (تمام متن)

هزینه بررسی و انتشار: دارد

سایت‌های نمایه شده: پرتال جامع علوم انسانی ـ CIVILICA - ISC - magiran

نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور

متوسط زمان بررسی اولیه: 10 روز

متوسط زمان پذیرش: 120روز

ایمیل فصلنامه: mgt.hr.air.uni@gmail.com

شاپا (شناسه):91/39176

 


ملاحظات

- برای تسریع در فرایند بررسی و داوری مقالۀ نیاز است فرمت نشریه به طور دقیق رعایت و از الگوی نگارش مقالات نشریه که در بخش راهنمای نویسندگان ارائه شده استفاده شود.

- نیاز است در هنگام ارسال مقاله «فرم تعهد اخلاقی» و «فرم تعارض منافع» از بخش راهنمای نویسندگان دانلود، به وسیلۀ همۀ نویسندگان امضا و در سامانه بارگذاری شود.

- این فصلنامه به قوانین بین‌المللی سوء‌استفاده علمی (شامل تحریف، سرقت ادبی، داده‌سازی، و ...) متعهد است و با هرگونه سوء‌رفتار در طی دورۀ بررسی اولیه و داوری بر اساس دستورالعمل کمیتۀ بین‌المللی اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) برخورد می‌شود.

- برای پذیرش نهایی و انتشار مقاله ضروری است گزارش سامانۀ همانندجو (لینک راهنمای سامانه همانندجو) با استاندارد مورد نظر هیئت دبیران نشریه به همراه فایل نهایی مقاله در سامانۀ مجله بارگذاری شود.

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 37، پاییز 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی ویراستار انگلیسی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
91/39176

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان