تعداد نویسندگان 583
تعداد مشاهده مقاله 148,686
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 249,952
نسبت مشاهده بر مقاله 449.2
نسبت دریافت فایل بر مقاله 755.14
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 995
تعداد مقالات رد شده 754
درصد عدم پذیرش 76
تعداد مقالات پذیرفته شده 107
درصد پذیرش 11
زمان پذیرش (روز) 140
تعداد پایگاه های نمایه شده 22
تعداد داوران 78

فصلنامۀ «مطالعات منابع انسانی» نشریه‌ای  علمی است که به نشر یافته‌ها و دستاوردهای نوین علمی در حوزۀ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی می‌پردازد و توسط دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری با همکاری «انجمن مدیریت رفتار سازمانی» (دارای رتبۀ A) منتشر می‌شود. این فصلنامه در آخرین ارزیابی نشریات علمی که به‌وسیلۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده رتبۀ «ب» (همتراز علمی-پژوهشی سابق) را کسب کرده است و بر اساس بخشنامۀ شمارۀ 11-25685 تاریخ 1398/09/02 این وزارتخانه از این پس با عنوان «نشریۀ علمی» منتشر خواهد شد.


 • شاپای الکترونیکی (EISSN):  2783-0624
 • سال آغاز انتشار: 1390
  نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی
 • انجمن همکار در انتشار: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
 • اعتبار نشریه: رتبه «ب» (معادل علمی-پژوهشی سابق) از سال 98
 • رتبه در آخرین ارزیابی وزارت علوم (سال 1400): «ب»
 • تناوب انتشار: فصلنامه
 • وضعیت انتشار: الکترونیکی
 • زبان نشریه: فارسی و چکیدۀ انگلیسی
 • حوزۀ تخصصی: منابع انسانی و رفتار سازمانی
 • روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
 • نوع داوری: داوری بدون نام (دست‌کم 2 داور)
 • متوسط زمان بررسی اولیه: 10 روز کاری
 • میانگین زمان داوری: 2 تا 3 ماه
 • نرخ پذیرش مقالات: 12 درصد
 • دیاگرام فرایند ارزیابی مقالات
 • وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
 • هزینه بررسی و انتشار: دارد
 • رایانامه: mgt.hr.air.uni@gmail.com

 • نیاز است در هنگام ارسال مقاله «فرم تعهد اخلاقی» و «فرم تعارض منافع» به وسیلۀ همۀ نویسندگان امضا و در سامانه بارگذاری شود.
 • این نشریه از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) پیروی می‌کند و در فرایند ارزیابی و انتشار مقالات بر اساس آیین‌نامه اجرایی پیشگیری و برخورد با تقلب در آثار علمی عمل می‌کند.
 • برای پذیرش نهایی و انتشار مقاله ضروری است گزارش «سامانۀ همانندجو (ایرانداک)» با نرخ همانندی کمتر از یک درصد از هر منبع به همراه فایل نهایی مقاله و دیگر مستندات مورد نیاز در سامانۀ نشریه بارگذاری شود.
 • برای ثبت درخواست خود در سامانه همانندجوی ایرانداک لطفا در بخش رایانامه سردبیر آدرس Mgt.hr.air.uni@gmail.com و در بخش شناسه نشریه عبارت VVJIHJ را وارد کنید.
 • چنانچه مقاله (یا پژوهش مبنایی آن) از حامی یا تأمین کنندۀ اعتبار پژوهشی برخوردار بوده است درج عبارت تقدیر از آن در صفحه اول مقاله ضروری است.
شماره جاری: دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401 

طراحی سیستم خبره فازی برای پیش‌بینی اثربخشی نظام جبران خدمات

صفحه 17-47

10.22034/jhrs.2022.150394

منیره علی پور مادرسرا؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ مهدی الوانی؛ محمود البرزی


طراحی الگوی سقف شیشه‌ای با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

صفحه 131-151

10.22034/jhrs.2022.150421

آرزو شفی؛ زینب قیصری؛ زهره رضادوست؛ لیلا هاشمی؛ پگاه لطف الهی؛ فرزانه امیری


ابر واژگان