تعداد نویسندگان 537
تعداد مشاهده مقاله 120,827
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 214,840
نسبت مشاهده بر مقاله 382.36
نسبت دریافت فایل بر مقاله 679.87
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 864
تعداد مقالات رد شده 648
درصد عدم پذیرش 75
تعداد مقالات پذیرفته شده 100
درصد پذیرش 12
زمان پذیرش (روز) 134
تعداد پایگاه های نمایه شده 16
تعداد داوران 76

فصلنامۀ «مطالعات منابع انسانی» نشریه‌ای  علمی است که به نشر یافته‌ها و دستاوردهای نوین علمی در حوزۀ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی می‌پردازد و توسط دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران منتشر می‌شود. این فصلنامه در آخرین ارزیابی نشریات علمی که به‌وسیلۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده رتبۀ «ب» (همتراز علمی-پژوهشی سابق) را کسب کرده است و بر اساس بخشنامۀ شمارۀ 11-25685 تاریخ 1398/09/02 این وزارتخانه از این پس با عنوان «نشریۀ علمی» منتشر خواهد شد.


مشخصات نشریه
شاپای الکترونیکی (EISSN):  2783-0624

سال آغاز انتشار: 1390
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی

اعتبار نشریه: رتبه «ب» (معادل علمی-پژوهشی سابق) از سال 98

تناوب انتشار: فصلنامه
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
زبان نشریه: فارسی و چکیدۀ انگلیسی
حوزۀ تخصصی: منابع انسانی و رفتار سازمانی
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
نوع داوری: داوری بدون نام (دست‌کم 2 داور)
متوسط زمان بررسی اولیه: 10 روز
میانگین زمان داوری: 2 تا 3 ماه
نرخ پذیرش مقالات: 12 درصد
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
هزینه بررسی و انتشار: دارد
 رایانامه: mgt.hr.air.uni@gmail.com


 ملاحظات

استادان، پژوهشگران و دانشجویان فرهیخته می‌توانند با ثبت نام در پایگاه نشریه مقالۀ مستخرج از رساله و پژوهش‌های خود را بر پایۀ الگوی ارائه شده در بخش راهنمای نویسندگان تنظیم و ارسال کنند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه منتشر خواهند شد.

- نیاز است در هنگام ارسال مقاله «فرم تعهد اخلاقی» و «فرم تعارض منافع» به وسیلۀ همۀ نویسندگان امضا و در سامانه بارگذاری شود.
- این فصلنامه به قوانین بین‌المللی سوء‌استفاده علمی (شامل تحریف، سرقت ادبی، داده‌سازی، و ...) متعهد است و با هرگونه سوء‌رفتار در طی دورۀ بررسی اولیه و داوری بر اساس دستورالعمل کمیتۀ بین‌المللی اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) برخورد می‌شود.
- برای پذیرش نهایی و انتشار مقاله ضروری است گزارش «سامانۀ همانندجو» نرخ همانندی کمتر از 10 درصد به همراه فایل نهایی مقاله در سامانۀ مجله بارگذاری شود. برای ثبت درخواست خود در سامانه همانندجو لطفا در بخش رایانامه سردبیر آدرس Mgt.hr.air.uni@gmail.com و در بخش شناسه نشریه عبارت TwPxR را وارد کنید.

شماره جاری: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 41، پاییز 1400 

2. چارچوب ارزش‌‌آفرینی مدیریت منابع انسانی در پلتفرم‌های حمل‌ونقل

صفحه 26-49

10.22034/jhrs.2021.139110

محمد سعید الماس‌پور؛ حمزه خواستار؛ سعید جعفری نیا؛ بیژن عبدالهی


3. ارائه مدل ارزیابی استراتژیک نظام مدیریت منابع انسانی در هولدینگ‌ها

صفحه 50-70

10.22034/jhrs.2021.139111

جهانیار بامدادصوفی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ حامد دهقانان؛ منصور دهقان نجم آبادی


8. الگوی ارزیابی عملکرد مدیران آماد و پشتیبانی با رویکرد جهادی

صفحه 170-194

10.22034/jhrs.2021.139118

محمود غلامی؛ علی فرهادی؛ عبداله وثوقی نیری؛ مسلم فرخی


ابر واژگان