تعداد نویسندگان 483
تعداد مشاهده مقاله 90,450
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 174,663
نسبت مشاهده بر مقاله 306.61
نسبت دریافت فایل بر مقاله 592.08
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 695
تعداد مقالات رد شده 502
درصد عدم پذیرش 72
تعداد مقالات پذیرفته شده 80
درصد پذیرش 12
زمان پذیرش (روز) 121
تعداد پایگاه های نمایه شده 16
تعداد داوران 69

فصلنامۀ «مطالعات منابع انسانی» نشریه‌ای  علمی است که به نشر یافته‌ها و دستاوردهای نوین علمی در حوزۀ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی می‌پردازد و توسط دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران منتشر می‌شود. این فصلنامه در آخرین ارزیابی نشریات علمی که به‌وسیلۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده رتبۀ «ب» (همتراز علمی-پژوهشی سابق) را کسب کرده است و بر اساس بخشنامۀ شمارۀ 11-25685 تاریخ 1398/09/02 این وزارتخانه از این پس با عنوان «نشریۀ علمی» منتشر خواهد شد.


مشخصات نشریه
شاپای الکترونیکی (EISSN):  2783-0624

سال آغاز انتشار: 1390
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی

رتبه نشریه: رتبه «ب» در ارزیابی سال 98 وزارت عتف (معادل علمی-پژوهشی سابق)

تناوب انتشار: فصلنامه
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
زبان نشریه: فارسی و چکیدۀ انگلیسی
حوزۀ تخصصی: منابع انسانی و رفتار سازمانی
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
نوع داوری: داوری بدون نام (دست‌کم 2 داور)
متوسط زمان بررسی اولیه: 10 روز
میانگین زمان داوری: 2 تا 3 ماه
نرخ پذیرش مقالات: 12 درصد
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
هزینه بررسی و انتشار: دارد
 رایانامه: mgt.hr.air.uni@gmail.com


 ملاحظات

استادان، پژوهشگران و دانشجویان فرهیخته می‌توانند با ثبت نام در پایگاه نشریه مقالۀ مستخرج از رساله و پژوهش‌های خود را بر پایۀ الگوی ارائه شده در بخش راهنمای نویسندگان تنظیم و ارسال کنند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه منتشر خواهند شد.

- نیاز است در هنگام ارسال مقاله «فرم تعهد اخلاقی» و «فرم تعارض منافع» به وسیلۀ همۀ نویسندگان امضا و در سامانه بارگذاری شود.
- این فصلنامه به قوانین بین‌المللی سوء‌استفاده علمی (شامل تحریف، سرقت ادبی، داده‌سازی، و ...) متعهد است و با هرگونه سوء‌رفتار در طی دورۀ بررسی اولیه و داوری بر اساس دستورالعمل کمیتۀ بین‌المللی اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) برخورد می‌شود.
- برای پذیرش نهایی و انتشار مقاله ضروری است گزارش «سامانۀ همانندجو» نرخ همانندی کمتر از 25 درصد به همراه فایل نهایی مقاله در سامانۀ مجله بارگذاری شود. برای ثبت درخواست خود در سامانه همانندجو لطفا در بخش رایانامه سردبیر آدرس Mgt.hr.air.uni@gmail.com و در بخش شناسه نشریه عبارت TwPxR را وارد کنید.

شماره جاری: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 39، بهار 1400 

مقاله پژوهشی

1. ارائه چارچوب وظایف مدیر ارشد دیجیتال به‌عنوان حکمران تحول دیجیتال در سازمان

صفحه 3-28

10.22034/jhrs.2021.130495

سید مهدی حسینی نسب؛ مهدی َشامی زنجانی؛ آرین قلی پور


4. تجربه زیسته استادان دانشگاه شهرکرد از تعارض کار و خانواده: مطالعه پدیدارشناسی

صفحه 31-40

10.22034/jhrs.2021.130505

رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ سید رحیم موسویان


5. طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران شهرداری تهران

صفحه 41-50

10.22034/jhrs.2021.130507

فاطمه جوادی فرد؛ علیرضا امیرکبیری؛ محمود دهگان


6. کاهش اهمال‌کاری کارکنان با گونه‌شناسی مزاج

صفحه 51-60

10.22034/jhrs.2021.130508

فاطمه سادات وهاب زاده مقدم؛ احمد علی خائف الهی؛ جلیل دلخواه


ابر واژگان