راهنمای نویسندگان

   ·   محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد (تشخیص به عهده هیئت تحریریه است).

   ·   مقاله ارسال شده در هیچ همایشی ارائه نگردیده باشد و قبلاً در هیچ نشریه­ای چاپ نشده باشد و یا همزمان، به نشریه­های دیگر فرستاده نشده باشد.

   ·   فصلنامه در انتخاب، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­های دریافتی آزاد است.

   ·   مسئولیت آراء و نظریات ارائه شده در مقاله­ها برعهده نویسندگان است و چاپ مقاله به­معنی تأیید مطالب آن نیست.

   ·   در متن مقاله حتی­الامکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنان­چه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد، می­توان با ذکر شماره در بالای معادل عین کلمه لاتین در پایان­ مقاله آورده شود.

   ·   فونت بی‌تیتر 14 Bold برای عنوان مقاله، بی نازنین 10 Bold برای نام نویسندگان، بی نازنین 11 برای مشخصات نویسندگان، بی میترا 11 برای چکیده و کلید واژگان، بی میترا 13 برای متن اصلی و بی میترا 12.5 Bold برای عنوان هر بخش.

   ·   صفحه اول مقاله باید در برگیرندهموارد زیر باشد: عنوان مقاله (فارسی)، مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه دانشگاهی و تخصص، ذکر نام دانشگاه (در صورتی که عضو هیئت علمی باشد)، چکیده مقاله (حداکثر در 200 کلمه)، واژگان کلیدی (حداکثر 6 واژه مرتبط و به­صورت Italic) و مقدمه.

   ·    زیرنویس صفحه اول شامل: تلفن و پست الکترونیکی نویسنده پاسخگو می­باشد.

   ·   جداول به­تعداد محدود با فونت بی میترا 10 Bold با شماره و عنوان مشخص در بالا با فونت بی میترا 10 Bold، در اندازه مناسب برای چاپ باشد.

   ·   شکل­ها، نمودارها و تصاویر به­تعداد محدود با فونت بی‌میترا 10 با شماره و عنوان، توضیح و منبع مشخص در زیر آن با فونت بی میترا 10 Bold در اندازه مناسب برای چاپ باشد.

   ·   منبع­دهی داخل متن به‌صورت APA باشد.

   ·   فهرست منابع مورد استفاده (ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی) در صفحه­ای مستقل با توجه به الگوی زیر درج شود:

ü    کتاب تالیف شده: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان کتاب (نوبت ویرایش یا چاپ)،محل نشر، نام انتشارات، سال انتشار کتاب.

ü    کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام مولف، عنوان کتاب به فارسی، (نام و نام خانوادگی مترجم)، محل نشر، ناشر، تاریخ انتشار.

ü    مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره، شماره، ماه، سال، شماره صفحه، تاریخ نشر.

ü    منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان مقاله به طور کامل، ]ذکر اصطلاح[online، (آدرس کامل منبع). ]تاریخ کامل دسترسی به مقاله[.

v      عنوان کتاب و عنوان مجله به صورت Italic تایپ می­شود.

 

 1.محورها و موضوعات نشریه را از اینجا دانلود کنید و مطمئن شوید مقاله شما مرتبط با یکی از موضوعات و محورهای نشریه است.

2. فقط و فقط دو فایل برای نشریه ارسال کنید، فایل مشخصات نویسندگان و فایل اصلی مقاله.

نکته مهم : در زمان بارگذاری فایل در سامانه، از شما خواسته شده تصاویر و جدولها را جداگانه ارسال کنید، لطفا بدون توجه به این موضوع فقط دو فایل  ذیل را ارسال کنید.

3. فرمت فایل مشخصات نویسندگان را از اینجا دانلود کنید و اطلاعات را بر روی این فایل بارگذاری کنید.

4. فرمت فایل اصلی مقاله را از اینجا دانلود کنید و مقاله را دقیقا بر اساس راهنمای تدوین گفته شده در همین فرمت تنظیم و ارسال کنید. اگر مقاله در فرمت (تمپلیت آماده فصلنامه) تنظیم و ارسال نگردد بررسی نخواهد شد.