راهنمای نویسندگان

پژوهشگران فرهیخته لطفا پیش از فرستادن مقاله به موارد زیر توجه فرمایید: 

محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد (تشخیص به عهده هیئت تحریریه است).

مقاله ارسال‌شده در هیچ همایشی ارائه نشده باشد، پیش‌تر در هیچ نشریه­‌ای چاپ نشده باشد یا همزمان به نشریه­‌‌ای دیگر فرستاده نشده باشد.

   ·   فصلنامه در انتخاب، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­‌های دریافتی آزاد است.

   ·   مسئولیت آراء و نظریات ارائه‌شده در مقاله­‌ها بر عهده نویسندگان است و چاپ مقاله به­ معنی تأیید مطالب آن نیست.

   ·   در متن مقاله حتی­‌الامکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنان­چه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد، می­‌توان با ذکر شماره در بالای معادل عین کلمه لاتین در پایان­ مقاله آورده شود.

   ·   فونت بی‌تیتر 14 Bold برای عنوان مقاله، بی نازنین 9 Bold برای نام نویسندگان، بی نازنین 9 برای مشخصات نویسندگان، بی میترا 11 برای چکیده و کلید واژگان، بی میترا 13 برای متن اصلی و بی میترا 12.5 Bold برای عنوان هر بخش.

   ·   صفحه اول مقاله در برگیرنده موارد زیر باشد: عنوان مقاله (فارسی)، مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه دانشگاهی و تخصص، ذکر نام دانشگاه (در صورتی که عضو هیئت علمی باشد)، چکیده مقاله (حداکثر در 200 کلمه)، واژگان کلیدی (حداکثر 6 واژه مرتبط و به­‌صورت Italic) و مقدمه.

   ·    زیرنویس صفحه اول شامل: تلفن و پست الکترونیکی نویسنده‌ها است.

   ·   جداول به ­تعداد محدود با فونت بی میترا 10 Bold با شماره و عنوان مشخص در بالا با فونت بی میترا 10 Bold، در اندازه مناسب برای چاپ باشد.

   ·   شکل­‌ها، نمودارها و تصاویر به­ تعداد محدود با فونت بی‌میترا 10 با شماره و عنوان، توضیح و منبع مشخص در زیر آن با فونت بی میترا 10 Bold در اندازه مناسب برای چاپ باشد.

   ·   منبع‌­دهی داخل متن به‌صورت APA باشد.

   ·   فهرست منابع مورد استفاده (ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی) در صفحه‌­ای مستقل با توجه به الگوی زیر درج شود:

  •  مرجع مقاله: نام خانوادگی، نام، (سال نشر)، عنوان، نام مجله (برجسته)، دوره (شماره)، صفحه - صفحه.
  • مرجع کتاب: نام خانوادگی، نام، (سال نشر)، عنوان (برجسته)، محل نشر: ناشر.
  • مرجع ترجمه: نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال نشر)، عنوان (برجسته)، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر: ناشر.
  • مرجع پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده، (سال نشر)، عنوان، به‌راهنمایی: نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه، مقطع و رشته تحصیلی.
  • مرجع منابع اینترنتی: نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال)، عنوان (برجسته)، گرفته شده در تاریخ، از آدرس سایت اینترنت.

- عنوان کتاب و عنوان مجله به صورت Italic تایپ می­‌شود.

 


ملاحظات

1. محورها و موضوعات نشریه از اینجا دانلود شوند و مطمئن شوید مقاله شما مرتبط با یکی از موضوعات و محورهای نشریه است.

2. پنج فایل برای نشریه ارسال شود: فایل مشخصات نویسندگان، فایل اصلی مقاله، فایل تعهد اخلاقی، فایل تعارض منافع و فایل چکیده انگلیسی.

نکته مهم: در زمان بارگذاری فایل در سامانه، از شما خواسته شده تصاویر و جدول‌ها جداگانه ارسال شوند، لطفا بدون توجه به این موضوع فقط پنج فایل فوق با فرمت‌های زیر ارسال شوند.

3. فرمت فایل مشخصات نویسندگان از اینجا دانلود شوند و اطلاعات نیز بر روی این فایل بارگذاری شوند.

4. فرمت فایل اصلی مقاله از اینجا دانلود شود و مقاله دقیقا بر اساس راهنمای تدوین گفته شده در همین فرمت تنظیم و ارسال شود. اگر مقاله در فرمت (تمپلیت آماده فصلنامه) تنظیم و ارسال نشود بررسی نخواهد شد.

5. فرم تعهد اخلاقی چاپ مقاله از اینجا دانلود شود.

6. فرم تعارض منافع از اینجا دانلود شود.

7. این فصلنامه به قوانین بین‌المللی سوء‌استفاده علمی (شامل تحریف، سرقت ادبی، داده‌سازی، و ...) متعهد است و با هرگونه سوء‌رفتار در طی دورۀ بررسی اولیه و داوری بر اساس دستورالعمل کمیتۀ بین‌المللی اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) برخورد می‌شود.

 


هزینۀ انتشار مقاله:

برای تأمین هزینه‌های مورد نیاز برای انتشار مقاله مبلغ 1.000.000 ریال برای انجام داوری  و 2.500.000 ریال هم برای انتشار نهایی مقاله توسط نویسندگان محترم پرداخت می‌شود. مبلغ اول پس از تأیید اولیه سردبیر و پیش از ارسال به داوری و مبلغ دوم پیش از ارائه گواهی پذیرش مقاله واریز می‌شود. این مبالغ به حساب جاری شمارۀ 6158800193007 به نام رابط وجوه دانشگاه هوایی نزد بانک سپه شعبه دانشگاه هوایی کد 692  به شمارۀ شبای IR730150000006158800193007  واریز و تصویر فیش واریزی در سامانه بارگذاری خواهند شد.