نویسنده = حسین رحمان‌سرشت
تعداد مقالات: 1
1. نقش فرهنگِ سازمانی در ارتقای هویت سازمانی کارکنان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-22

سیما ساغروانی؛ حسن احمدی مقدم؛ حسین رحمان‌سرشت