نویسنده = شهرام میرزائی دریانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک‌های دولتی شهر تبریز)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 23-40

مهدی زکی پور؛ مجتبی شبگو؛ شهرام میرزائی دریانی